Ing. Iveta Brožková, Ph.D. | Fakulta restaurování

Ing. Iveta Brožková, Ph.D.

Kontakty

466 037 720, 466 037 713
iveta.brozkova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-2440-8265

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Katedra biologických a biochemických věd (30440)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Středa: 
9:00 - 11:00
Předmět (Rok) Role
KBBV/C520 (2021) - PR - -
KBBV/C521 (2021) G - CV -
KBBV/C525 (2021) G - - -
KBBV/C671 (2021) G - - -
UECHI/C249 (2021) - PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MURASOVÁ, P. - KOVÁŘOVÁ, A. - KAŠPAROVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - HAMIOT, A. - PEKARKOVA, J. - DUPUY, B. - DRBOHLAVOVA, J. - BÍLKOVÁ, Z. - KORECKÁ, L. Direct culture-free electrochemical detection of Salmonella cells in milk based on quantum dots-modified nanostructured dendrons Journal of Electroanalytical Chemistry, 2020, vol. 863, no. April, s. 114051. ISSN: 1572-6657.
ROULOVÁ, N. - MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Antibiotická citlivost vybraných patogenních bakterií izolovaných z nemocničních odpadních vod. In Mladá voda břehy mele 2020 : sborník konference. Brno: Young Water Professionals Czech republic, Asociace pro vodu ČR z.s., 2020. s. 32-41 s. ISBN 978-80-270-8323-7.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - KYRALOVÁ, B. Bavlněný textilní materiál vybarvený přímým barvivem (C.I. Direct Yellow 28) se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - KYRALOVÁ, B. Bavlněný textilní materiál vybarvený přímým barvivem (C.I. Direct Blue 71) se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - KYRALOVÁ, B. Bavlněný textilní materiál vybarvený přímým barvivem (C.I. Direct Red 80) se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
KYRALOVÁ, B. - BROŽKOVÁ, I. - ČESLOVÁ, L. Výskyt plísní rodu Fusarium v ječmeni setém v České republice. In Čo nového v mikrobiológii. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2020. s. 21 s. ISBN 978-80-973411-1-4.
ROULOVÁ, N. - MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Metody izolace vybraných patogenních bakterií z nemocničních odpadních vod a jejich antibiotická citlivost. In Čo nového v mikrobiológii. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2020. s. 31 s. ISBN 978-80-973411-1-4.
LUSTYKOVA, A. - FRYDRYCHOVA, S. - SEIFERT, J. - KUCHAROVA, S. - TRUNECKOVA, J. - ROZKOT, M. - VYDRŽALOVÁ, M. - MOSIO, P. - BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. THE EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATION OF GALLIC ACID ON SPERM MOTILITY AND INHIBITION OF MICROORGANISMS IN LIQUID PRESERVED BOAR SEMEN Research in pig breeding, 2019, vol. 13, no. 2, s. 6-10. ISSN: 1802-7547.
ROULOVÁ, N. - MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. MOŽNOSTI IZOLACE VYBRANÝCH PATOGENNÍCH BAKTERIÍ Z ODPADNÍCH VOD. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca : zborník príspevkov s vedeckej konferencie. Bratislava: Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2019. s. 188-181 s. ISBN 978-80-89738-19-9.
LUKAWSKA, A. - SÝS, M. - BRYCHT, M. - SKRZYPEK, S. - BROŽKOVÁ, I. The electrochemical properties of fenhexamid on bare glassy carbon electrode. In Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2019. s. 89-94 s. ISBN 978-80-552-1978-3.
ČERVENKA, L. - BROŽKOVÁ, I. - ČERVENKOVÁ, Z. Veganská strava: pozitivní a negativní apsekty Journal of Tourism, Hospitality and Commerce, 2018, vol. 9, no. 1, s. 8-13. ISSN: 1804-3836.
BROŽKOVÁ, I. - ZAPLETAL, T. - KROUTILOVÁ, L. - HÁJEK, T. - MOŤKOVÁ, P. - ČERVENKA, L. The Effect of Soaking Regime and Moderate Drying Temperature on the Quality of Buckwheat-based Product Journal of Cereal Science, 2018, vol. 81, no. May, s. 15-21. ISSN: 0733-5210.
MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - KUKLA, R. Antimicrobial effect of OKCEL® H-D prepared from oxidized cellulose Folia Microbiologica, 2018, vol. 63, no. 1, s. 57-62. ISSN: 0015-5632.
ROULOVÁ, N. - MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Úskalí izolace a identifikace vybraných mikroorganismů v odpadních vodách pomocí klasických kultivačních technik. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018 : zborník prednášok a posterov. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018. s. 96-103 s. ISBN 978-80-971422-8-5.
ROULOVÁ, N. - MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Stanovení vybraných mikroorganismů v odpadních vodách a metody jejich detekce. In "Mladí vedci-bezpečnosť potravinového reťazca" : zborník príspevkou s vedeckej konferencie. Bratislava: Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2018. s. 179-183 s. ISBN 978-80-89738-18-2.
BEKEROVÁ, T. - BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. - ROULOVÁ, N. - PEJCHALOVÁ, M. Citlivost na antibiotika u vybraných mikroorganismů izolovaných z čistíren odpadních vod. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018 : zborník prednášok a posterov. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018. s. 70-76 s. ISBN 978-80-971422-8-5.
ČERVENKA, L. - BROŽKOVÁ, I. - ČERVENKOVÁ, Z. Veganská strava: pozitivní a negativní aspekty. In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspevků z jedenácté mezinárodní vědecké konference. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2018. s. 106-110 s. ISBN 978-80-87300-96-1.
ČERVENKA, L. - HÁJEK, T. - BROŽKOVÁ, I. Raw Vegan Meal: The Effect of Moderate Drying Temeprature on Antioxidant Properties and Microbial Contamination. In Skladniki bioaktyvne surowców i produktów roslinnych. Krakow: Polskie Towarzystwo Technologow Zawnosci, 2018. s. 224-228 s. ISBN 978-83-946796-1-3.
MALÝ, O. - ŠIROKÁ, M. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - VYDRŽALOVÁ, M. Mikrobiální profil chronických ran – výsledky vlastního výzkumu. In Kazuistiky v angiologii. Suplementum 1 Rány a defekty 2017. Semily: Nakladatelství Geum, 2017. s. 31-32 s. ISBN 978-80-87969-29-8.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Sekvestrant s antikorozními vlastnostmi do potrubních systémů. CZ: Univerzita Pardubice.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Surfaktant s antikorozními vlastnostmi do potrubních systémů. CZ: Univerzita Pardubice.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARGUES DINIS PINTO, T. Technologie výroby tenzidu s antikorozními účinky. CZ: Univerzita Pardubice, CHEMOTEX Děčín a.s..
SOPUCH, T. - WIENER, J. - DRAHOVZALOVÁ, D. - RÝDL, J. - SUCHÝ, P. - JAMPÍLEK, J. - BROŽKOVÁ, I. - KRUŽICOVÁ, A. - REICHERT, B. - MOŤKOVÁ, P. Impregnované celulózové krytí s aktivní látkou. CZ: Holzbecher, spol. s. r. o, barevna a bělidlo Zlíč.
BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. - MICHÁLKOVÁ, K. - DVOŘÁKOVÁ, V. - ČERVENKA, L. Occurence of microorganisms in organic food and raw food. In 12th International Scientific Conference Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs : book of abstracts and posters. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2017. ISBN 978-80-552-1669-0.
FRYDRYCHOVÁ, S. - LUSTYKOVÁ, A. - LIPENSKÝ, J. - KUCHAŘOVÁ, S. - ROZKOT, M. - VYDRŽALOVÁ, M. - MOSIO, P. - BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. The use of different substances in boar semen extender as a substitute for antibiotics and their effect on inhibition of microorganisms and sperm survival. In Research in pig breeding : workshop proceedings of abstracts. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2017. s. 10-11 s. ISBN 978-80-7403-174-8.
ČERVENKA, L. - BROŽKOVÁ, I. - FIŠEROVÁ, T. The Quality of Fruit Bars and Crackers designated for the Raw Food Vegan Diet Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2016, vol. 22, no. květen, s. 5-13. ISSN: 1211-5541.
ŠILHA, D. - ŠILHOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Survival of selected bacteria of Arcobacter genus in disinfectants and possibility of acquired secondary resistance to disinfectants Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2016, vol. 5, no. 4, s. 326-329. ISSN: 1338-5178.
PEJCHALOVÁ, M. - ŽABČÍKOVÁ, S. - ŠILHOVÁ, L. - ŠILHA, D. - BROŽKOVÁ, I. - HASLOVA, M. Presence of Arcobacter species in pet cats and dogs in the Czech Republic Veterinární medicína, 2016, vol. 61, no. 8, s. 449-455. ISSN: 0375-8427.
BROŽKOVÁ, I. - ČERVENKA, L. - DVOŘÁKOVÁ, V. - MICHÁLKOVÁ, K. - VELICHOVÁ, H. The effect of processing temperature on microbial safety and antioxidant activity of minimally processed “raw food” Journal of Food and Nutrition Research, 2016, vol. 55, no. 4, s. 352-360. ISSN: 1336-8672.
BROŽKOVÁ, I. - DVOŘÁKOVÁ, V. - MICHÁLKOVÁ, K. - ČERVENKA, L. - VELICHOVÁ, H. Quality and Antioxidant Activity of Buckwheat-Based Cookies Designed for a Raw Food Vegan Diet as Affected by Moderate Drying Temperature Plant Foods for Human Nutrition, 2016, vol. 71, no. December 2016, s. 429-435. ISSN: 0921-9668.
ČERVENKA, L. - BROŽKOVÁ, I. - FIŠEROVÁ, T. - DVOŘÁKOVÁ, V. Živé potraviny: nová výzva v bezpečnosti potravin. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác z XII. medzinárodnej vedecké konferencie. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, 2016. s. 111-114 s. ISBN 978-80-552-1481-8.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. New surfactants and sequesterants based on aspartic acid showing anticorrosive properties. In IX. konference Pigmenty a plniva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2016. s. 26-26 s. ISBN 978-80-906269-1-1.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Deriváty kyseliny asparagové jako detergenty, aditiva do kapalin pro obrábění kovů a aditiva do kapalných chladicích směsí. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 30180,
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Deriváty kyseliny asparagové jako povrchově aktivní látky. Praha. Český patentový úřad 30117,
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Antikorozní sekvestrant a přípravek pro kapaliny do potrubních systémů. Praha. Český patentový úřad 30116,
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Agent for cleaning/washing metal surfaces with anti-corrosion properties. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Washing agent with antimicrobial and anti-corrosion properties. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Sequestering agent with anti-corrosion properties. CZ: Univerzita Pardubice.
ČERVENKA, L. - BROŽKOVÁ, I. - FIŠEROVÁ, T. Jak ovlivňuje teplota pečení kvalitu vitariánské stravy? Výživa a potraviny, 2015, vol. Neuveden, no. 5, s. 134-136. ISSN: 1211-846X.
HRUBOŠOVÁ, D. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. PRODUCTION OF T-2 TOXIN AND DEOXYNIVALENOL IN THE PRESENCE OF DIFFERENT DISINFECTANTS Potravinarstvo, 2015, vol. 9, no. 1, s. 18-23. ISSN: 1338-0230.
BROŽKOVÁ, I. - ŠMAHOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - MOŤKOVÁ, P. - PEJCHALOVÁ, M. - ŠILHA, D. INFLUENCE OF CHOSEN MICROBES AND SOME CHEMICAL SUBSTANCES ON THE PRODUCTION OF AFLATOXINS Potravinarstvo, 2015, vol. 9, no. 1, s. 9-17. ISSN: 1338-0230.
ŠILHA, D. - HRUŠKOVÁ, L. - BROŽKOVÁ, I. - MOŤKOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. Survival of selected bacteria from the genus Arcobacter on various metallic surfaces Journal of Food and Nutrition Research, 2014, vol. 53, no. 3, s. 217-223. ISSN: 1336-8672.
ŠILHA, D. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Bakterie rodu arcobacter v potravinářském průmyslu. In 15. študentská vedecká konferencia. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2013. s. 240-241 s. ISBN 978-80-227-4078-4.
HLAVACKOVA, L. - VYTŘASOVÁ, J. - NOVOTNA, S. - MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - HONZLOVA, A. EFFECT OF SELECTED MICROORGANISMS ON FUSARIUM TOXINS PRODUCTION Analytical Letters, 2012, vol. 45, no. 7, s. 702-713. ISSN: 0003-2719.
VYTŘASOVÁ, J. - NESNÍDALOVÁ, H. - MOŤKOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Tvorba biofilmu u bakterií rodu Arcobacter. In Vodárenská biologie 2011. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2011. s. 201-203 s. ISBN 978-80-86832-56-2.
BROŽKOVÁ, I. - VÁNSKÁ, L. - MOŤKOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. Výskyt a přežívání arkobakterů ve vodách. In Vodárenská biologie 2011. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., 2011. s. 204-207 s. ISBN 978-80-86832-56-2.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - TISOŇ, L. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - METELKA, R. - VYTŘAS, K. Carbon paste electrode for voltammetric detection of a specific DNA sequence from potentially aflatoxigenic Aspergillus species Electrochemistry Communications, 2010, vol. 12, no. 1, s. 106-109. ISSN: 1388-2481.
ČERVENKA, L. - KRISTLOVÁ, J. - PEŠKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - BROŽKOVÁ, I. Persistence of Arcobacter butzleri CCUG 30484 on plastic, stainless steel and glass surfaces Brazilian Journal of Microbiology, 2008, vol. 39, no. -, s. 517-520. ISSN: 1517-8382.
VYTŘASOVÁ, J. - TYLŠOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - ČERVENKA, L. - PEJCHALOVÁ, M. - HAVELKA, P. Antimicrobial effect of oxidized cellulose salts Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 2008, vol. 35, no. 11, s. 1247-1252. ISSN: 1367-5435.
PEJCHALOVÁ, M. - DOSTALÍKOVÁ, E. - SLÁMOVÁ, M. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Prevalence and diversity of Arcobacter spp. in the Czech Republic Journal of Food Protection, 2008, vol. 71, no. 4, s. 719-727. ISSN: 0362-028X.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Detection of aflatoxinogenic fungi in plants. In Biotechnologie 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008. s. 261-264 s. ISBN 80-85645-58-0.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Elektrochemické biosensory pro detekci hybridizace DNA pomocí uhlíkových elektrod. In Sborník příspěvků ze semináře X. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 219-229 s. ISBN 978-80-7395-078-1.
VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - ŠMAHOVÁ, P. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. Vliv vybraných mikroorganismů a některých chemických látek na produkci aflatoxinů. In Sborník Mikrobiologie potravin. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2008. ISBN 80-7080-625-7.
VYTŘASOVÁ, J. - HOCHMANNOVÁ, L. - ČUDOVÁ, K. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - ČERVENKA, L. Antimicrobial and fotocatalytic effects of hygienic coating. In Biotechnologie 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008. s. 213-217 s. ISBN 80-85645-58-0.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - TISOŇ, L. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘAS, K. DNA Hybridization of Aflatoxinogenic Fungi - The Electrochemical Detection Using Carbon Paste Electrode. In YISAC 2008: 15th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry. Ljublana: Univerza v Ljubljani, 2008. s. 26-28 s. ISBN 978-961-6286-96-1.
ČERVENKA, L. - TÁBORSKÁ, S. - HEJDRYCHOVÁ, J. - KRÁLOVSKÝ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘASOVÁ, J. Study of Moisture Adsorption Characteristic of Gingerbreads and Biscuits Using a Hydrometric Method Acta Alimentaria, 2007, vol. 36, no. 3, s. 311-320. ISSN: 0139-3006.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Extraction of DNA to detection of aflatoxigenic aspergillus species in foodstuffs using PCR method Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2007, no. 13, s. 87?97. ISSN: 1211-5541.
BROŽKOVÁ, I. - SVOBODOVÁ, L. - VYTŘASOVÁ, J. - ČERVENKA, L. - PEJCHALOVÁ, M. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. Detection of toxigenic fusarium from foods by PCR Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2007, no. 13, s. 73-85. ISSN: 1211-5541.
ČERVENKA, L. - PEŠKOVÁ, I. - FOLTÝNOVÁ, E. - PEJCHALOVÁ, M. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Inhibitory Effects of Some Spice and Herb Extracts Against Arcobacter butzleri, A. cryaerophilus, and A. skirrowii Current Microbiology, 2007, vol. 53, no. neuvedeno, s. 435-439. ISSN: 0343-8651.
ČERVENKA, L. - PEŠKOVÁ, I. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘASOVÁ, J. - ŘEZKOVÁ, S. Modelling of growht of bacteria in sausages in relation to NaCl and phosphate content.. In Proceedings of 5th International Conference Predictive Modelling in Foods. Athens: Agricultural University of Athens, 2007. s. 509-512 s. ISBN 978-960-89313-7-4.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Srovnání metod izolace plísňové DNA pro následnou PCR. In Sborník IX. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2007. s. 55-58 s. ISBN 978-80-7305-012-2.
KRÁLÍKOVÁ, D. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - BURGERT, L. - HRDINA, R. Účinnost antimikrobiálních úprav textilních materiálů. In Sborník semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 211-220 s. ISBN 80-7194-903-5.
PEŠKOVÁ, I. - ČERVENKA, L. - FOLTÝNOVÁ, E. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Inhibiční účinky extraktů koření a léčivých bylin na růst Arcobacter spp.. In Sborník IX. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2007. s. 51-54 s. ISBN 978-80-7305-012-2.
ČERVENKA, L. - ŘEZKOVÁ, S. - KRÁLOVSKÝ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘASOVÁ, J. Stanovení adsorpčních izoterem perníku hygroskopickou metodou. In Sborník XVI. medzinárodnej konferencie Laboralim 2007 o analytických metódach v potravinárstve v súlade s harmonizáciou legislativy EU. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. s. 196-198 s. ISBN 978-80-227-2628-3.
BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - PEJCHALOVÁ, M. - ČERVENKA, L. Monitoring výskytu toxinogenních plísní v potravinách a v životním prostředí. In Mikrobiologie potravin. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2007. s. 96-98 s. ISBN N.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Různé metodiky izolace DNA aflatoxinogenních plísní. In Mikrobiologie potravin. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2007. s. 99-106 s. ISBN 978-80-7080-671-5.
PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - ČERVENKA, L. Problematika geneticky modifikovaných potravin a krmiv v ČR. In Sborník příspěvků ze semináře IX. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 236-269 s. ISBN 978-80-7194-953-4.
BROŽKOVÁ, I. - TOMKOVÁ, K. - VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - ČERVENKA, L. Zjišťování přítomnosti regulačního genu pro tvorbu aflatoxinu B1 v závislosti na produkci aflatoxinu B1.. In Sborník příspěvků ze semináře IX. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 45-53 s. ISBN 978-80-7194-953-4.
KRÁLÍKOVÁ, D. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - BURGERT, L. - HRDINA, R. Účinnost antimikroiálních úprav textilních materiálů.. In Sborník příspěvků ze semináře IX. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 211-220 s. ISBN 978-80-7194-953-4.
VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - ČERVENKA, L. - BROŽKOVÁ, I. Analýza masných produktů z hlediska výskytu bakterí rodu Arcobacter. In Sborník XVI. medzinárodnej konferencie Laboralim 2007 o analytických metódach v potravinárstve v súlade s harmonizáciou legislativy EU. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. s. 442-445 s. ISBN 978-80-227-2628-3.
PEŠKOVÁ, I. - ČERVENKA, L. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘASOVÁ, J. Antagonistic effects of Pseudomonas spp. on Arcobacter butzleri Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2006, vol. 12, no. N, s. 29-36. ISSN: 1211-5541.
PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - ČERVENKA, L. - HUSKOVÁ, Z. Occurrence of Arcobacters in Czech Republic and the influence of sample matrix on their detection using PCR. Journal of Food and Nutrition Research, 2006, vol. 45, no. 4, s. 152-158. ISSN: 1336-8672.
ČERVENKA, L. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Effects of the principal ingredients of biscuits upon water activity Journal of Food and Nutrition Research, 2006, vol. 45, no. 1, s. 39-43. ISSN: 1336-8672.
BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - MACHOVÁ, I. - POSADOVSKÁ, K. - ČERVENKA, L. - PEJCHALOVÁ, M. Staphylococcus and Enterococcus strains of water and food origin Journal of Food and Nutrition Research, 2006, vol. 45, no. 4, s. 120-126. ISSN: 1336-8672.
ČERVENKA, L. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Isolation of Arcobacter butzleri from meats and its susceptibility to various acids and humectants. In Modern Multidisciplinary Applied Microbiology. Exploiting Microbes and Their Interactions.. 1. vyd. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2006. 805 s. ISBN: 3-527-31611-6.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Moderní metody detekce plísní v potravinách a životním prostředí.. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VIII. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 247-254 s. ISBN 80-7194-903-5.
ŠNÉVAJSOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. Comparison of aflatoxinogenic fungal DNA isolation for PCR.. In The Proceedings: FoodMicro 2006, Food safety and food biotechnology: diversity and global impact. Bologna: Alma Mater Studiorum, University of Bologna, 2006. s. 453 s. ISBN 961-90346-3-5.
BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - SVOBODOVÁ, L. - ČERVENKA, L. - PEJCHALOVÁ, M. Toxigenic Fusarium in Food and Feed. In 20th International ICFMH Symposium Food Micro 2006. Bologna, Itálie: International Committee on Food Microbiology and Hygiene, 2006. s. 412 s. ISBN 961-90346-3-5.
PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - SOCHA, J. Hodnocení antimikrobiálních účinků nového desinfekčního prostředku LISTEA. In Mikrobiologie potravin. Praha: Českoslovenká společnost mikrobiologická, 2006. s. 74-79 s. ISBN 80-7080-625-7.
ČERVENKA, L. - ADAM, M. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Determination of water content by Karl-Fischer titration method in chicken meat paste and its moisture sorption characteristics. In ICE-V, The 5th International Conference on Electrochemistry. Qena, Egypt: South Valley University, 2006. s. 36-37 s.
PEJCHALOVÁ, M. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. Detekce mikroorganismů vyskytujícím se v životním prostředí pomocí molekulárně biologických metod. In Sborník semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 169-174 s. ISBN 80-7194-903-5.
PEJCHALOVÁ, M. - SLAMOVA, M. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - ČERVENKA, L. Identification of Czech Arcobacter isolates using multiplex PCR, 16S rDNA and 16S/23S rDNA intergenic spacer sequence analysis.. In Food Micro 2006, Food safety and food biotechnology:diversity and global impact. Bologna, Itálie: Alma Mater Studiorum, University of Bologna, 2006. s. 448 s. ISBN 961-90346-3-5.
BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - SVOBODOVÁ, L. - PEJCHALOVÁ, M. - ČERVENKA, L. Výskyt toxinogenních plísní rodu Fusarium v potravinách. In Sborník Mikrobiologie potravin. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2006. s. 93-98 s. ISBN 80-7080-625-7.
BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - SVOBODOVÁ, L. - ČERVENKA, L. Occurence of Fusarium in food and feed. In Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2005. s. 37-38 s.
VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - ČERVENKA, L. Výskyt arkobakterů ve vodách. In Sborník Referátů Mikrobiologie vody a prostředí 2005. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2005. s. 63-67 s. ISBN 80-239-5896-8.
VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. Occurrence of potential toxigenic fungi in foodstuffs. In Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2005. s. 320 s.
ČERVENKA, L. - MALÍKOVÁ, Z. - ZACHOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. The effect of acetic acid, citric acid, and trisodium citrate in combination with different levels of water activity on the growth of Arcobacter butzleri in culture. Folia Microbiologica, 2004, no. 49, s. 8-12. ISSN: 0015-5632.
ČERVENKA, L. - VYTŘASOVÁ, J. - ZACHOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - KRÁTKÁ, L. Mléčné bakterie v jogurtových výrobcích na trhu v ČR. In 23. kongres Čs. společnosti mikrobiologické. Praha: Českoslovenká společnost mikrobiologická, 2004. s. 144 s.
VYTŘASOVÁ, J. - MACHOVÁ, I. - ZACHOVÁ, I. - ČERVENKA, L. Stafylokoky izolované z vody a potravin a jejich antibiotická rezistence. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 289--294 s. ISBN 80-7194-722-9.
ČERVENKA, L. - ZACHOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. Alkoholické nápoje a lidské zdraví. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 35-40 s. ISBN 80-7194-722-9.
ČERVENKA, L. - HARSOVÁ, K. - VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - ZACHOVÁ, I. - BÍNOVÁ, Š. Výskyt Arcobacter spp. v mase a v prostředí pro zpracování masa. In XXXI. seminář o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: MZLU, 2004. s. 29 s. ISBN 80-7157-753-7.
ZACHOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - HUSKOVÁ, Z. - ČERVENKA, L. Problematika detekce rodu Arcobacter metodou PCR. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 295-306 s. ISBN 80-7194-722-9.
ZACHOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - ČERVENKA, L. Screening výskytu aflatoxinogenních hub. In Současná problematika mikrobiologie potravin. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2004. s. 70-74 s. ISBN 80-7080-519-6.
ZACHOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - ČERVENKA, L. - TAVČAR-KALCHER, G. Detection of Aflatoxinogenic Fungi in Feeds Using the PCR Method Folia Microbiologica, 2003, vol. 48, no. 6, s. 817-821. ISSN: 0015-5632.
VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - ZACHOVÁ, I. - ČERVENKA, L. Detection of Aflatoxinogenic Fungi in Feeds Using the PCR Method Czech Mycology, 2003, vol. 55, no. 149, s. 1-2. ISSN: 1211-0981.
ČERVENKA, L. - ZACHOVÁ, I. - MINAŘÍKOVÁ, P. - VYTŘASOVÁ, J. Effect of pH and Water Activity on the Growth of Arcobacter Sp. in Culture Czech journal of food sciences, 2003, vol. Neuveden, no. 21, s. 203-209. ISSN: 1212-1800.
ZACHOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - HARSOVÁ, K. - ČERVENKA, L. Toxinogenní plísně v potravinách a krmivech. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí V.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 257-266 s. ISBN 80-7194-617-6.
VYTŘASOVÁ, J. - JIRÁNKOVÁ, H. - ZACHOVÁ, I. - MIKULECKÁ, R. Využití mikrofiltrační jednotky k záchytu mikroorganismů. In Mikrobiológia vody 2003. Univerzita Komenského Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2003. s. 128-139 s. ISBN 80-223-1922-8.
HARSOVÁ, K. - VYTŘASOVÁ, J. - ZACHOVÁ, I. - ČERVENKA, L. Stanovení aflatoxinů v potravinách. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí V.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 59-63 s. ISBN 80-7194-617-6.
ZACHOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - PEJCHALOVÁ, M. - SKŘÍČKOVÁ, M. Problematika detekce aflatoxinogenních plísní metodou PCR. In Současná problematika mikrobiologie potravin. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2003. s. 1-7 s. ISBN N.
VYTŘASOVÁ, J. - ZACHOVÁ, I. - ČERVENKA, L. - DEMNEROVÁ, K. Rizikové mikroorganismy v potravinách z hlediska hygieny výživy. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí V.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 249-255 s. ISBN 80-7194-617-6.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Antimicrobial and antiviral treatment of textiles Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.01.2021 30.06.2021
Antiviral and antimicrobial colorants Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.08.2020 31.12.2020
Modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
The use of modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
The use of modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods in biological studies Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Microscopic, bacteriological and immunological examination of stool. Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2018-01-01 2018-12-31
Modern analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods applicable for clinical purposes Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
A portable MicroNanoBioSystem and Instrument for ultra-fast analysis of pathogens in food: Innovation from LOVE-FOOD lab prototype to a pre-commercial instrument HORIZON 2020 Evropská unie 01.02.2016 30.04.2019
Chelatation surfactants with anticorrosion properties Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.01.2016 31.12.2017
The use of analytical, molecular biological, microbiological and cytological methods for analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
The use of modern analytical and molecular biological methods for biological samples analysis Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
The cellulose matrix systems for healing of skin defects for human and veterinary use Programme of applied research and experimental development ALFA - 4th call Technologická agentura České republiky 2014-07-01 2017-12-31
New methods for the analysis of biological samples Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Ekologické disperzní polymerní systémy s dlouhodobým synergickým ochranným účinkem TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2007 31.12.2010
Nové farmaceutické produkty na bázi polysacharidů Sustainable welfare Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.11.2006 31.12.2011
Nové nátěrové hmoty pro vybrané stavební technologie TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2006 31.12.2008
Výzkum vysoce účinných biodegradabilních sorpčních materiálů pro separační procesy, filtrace, přísady pro detergenty a lékařské účely. TANDEM Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.05.2005 31.12.2007