Ing. Michal Černý, Ph.D. | Fakulta restaurování

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Kontakty

466 037 527
michal.cerny@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5085-9102

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie (30433)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
UCHTML/C087 (2021) - - CV -
UCHTML/C197 (2021) G - - -
UCHTML/C212 (2021) G - - -
UCHTML/C605 (2021) G - - SE
UCHTML/C890 (2021) G - - -
UECHI/C004 (2021) - - - SE
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie použití stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethanolaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie použití stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethylendiaminu a neionogenním tenzidu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie přípravy stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethylendiaminu a neionogenním tenzidu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie výroby stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie použití stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na hexamethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie použití stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Stabilizátor peroxidu vodíku na bázi hexamethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Stabilizátor peroxidu vodíku na bázi ethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - KYRALOVÁ, B. Bavlněný textilní materiál vybarvený přímým barvivem (C.I. Direct Yellow 28) se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - KYRALOVÁ, B. Bavlněný textilní materiál vybarvený přímým barvivem (C.I. Direct Red 80) se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - KYRALOVÁ, B. Bavlněný textilní materiál vybarvený přímým barvivem (C.I. Direct Blue 71) se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Stabilizátor peroxidu vodíku na bázi ethanolaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Stabilizátor peroxidu vodíku na bázi ethylendiaminu a neionogenního tenzidu. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. SEKVESTRAČNÍ PROSTŘEDKY: OD FOSFÁTŮ K BIODEGRADABILITĚ. In LII. seminář o tenzidech a detergentech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 7-13 s. ISBN 978-80-7560-257-2.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - HRUBEŠOVÁ, V. Evaluation of selected developmental samples of chelating agents on model washing Vlákna a textil, 2018, vol. 25, no. 2, s. 8-13. ISSN: 1335-0617.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. BIODEGRADABILNÍ CHELATAČNÍ PROSTŘEDKY A JEJICH VLIV PŘI BARVENÍ PŘÍMÝMI BARVIVY V TVRDÉ VODĚ. In LI. seminář o tenzidech a detergentech : sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 27-39 s. ISBN 978-80-7560-173-5.
ČERNÝ, M. - VOJTOVÁ, I. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - VOJTOVIČ, A. Optimization of millinery ribbon dyeing conditions. Vlákna a textil, 2017, vol. 24, no. 3, s. 15-23. ISSN: 1335-0617.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. VLIV MODIFIKACÍ V MOLEKULE VÝVOJOVÝCH VZORKŮ CHELATAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI. In Jubilejní 50. seminář o tenzidech a detergentech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 11-19 s. ISBN 978-80-7560-098-1.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - VOJTOVIČ, A. NEW TYPES OF SEQUESTRATE AGENTS AND CHELATING SURFACTANTS Vlákna a textil, 2016, vol. 23, no. 3, s. 36-40. ISSN: 1335-0617.
MACHOTOVÁ, J. - PODZIMEK, Š. - KVASNICKA, P. - ZGONI, H. - ŠŇUPÁREK, J. - ČERNÝ, M. Effect of molar mass on film-forming properties of self-crosslinking latexes based on structured acrylic microgels Progress in Organic Coatings, 2016, vol. 92, no. 2016, s. 23-28. ISSN: 0300-9440.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - VOJTOVIČ, A. THE EFFECT OF PREPARED SAMPLES OF SEQUESTRATE AGENTS AND CHELATING SURFACTANTS ON THE MODEL WASHING Vlákna a textil, 2016, vol. 23, no. 3, s. 30-35. ISSN: 1335-0617.
BAYEROVÁ, P. - HAJDOVÁ, Z. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. APPLICATION OF NEW TYPES OF THE SEQUESTERING AGENTS TO COLOURISE COTTON WITH THE REACTIVE DYES IN HARD WATER Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2016, vol. 22, no. květen 2016, s. 91-103. ISSN: 1211-5541.
ČERNÝ, M. - BLECHOVÁ, Z. - BURGERT, L. - VOJTOVIČ, A. Influence of different conditions to reduction of Vat dyes. In 8th International Textile, clothing & Design Conference - Magic World of Textiles : proceedings. Zagreb: University of Zagreb, 2016. s. 147-152 s.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - HORÁČKOVÁ, P. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. VLIV VÝVOJOVÝCH CHELATAČNÍCH TENZIDŮ PŘI BARVENÍ BAVLNY PŘÍMÝMI BARVIVY. In 49. seminář o tenzidech a detergentech : sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 5-16 s. ISBN 978-80-7560-012-7.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - PALARČÍK, J. Preparing microencpasulated textile dyestuff for better levelness of dyeing polyamide. In 8th International Textile, clothing & Design Conference - Magic World of Textiles : proceedings. Zagreb: University of Zagreb, 2016. s. 224-227 s.
KORBELOVÁ, M. - ČERNÝ, M. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - VOJTOVIČ, A. Barvení plsti vhodnými třídami barviv Zpravodaj STCHK, 2015, vol. 92, no. 4, s. 28-32. ISSN: 1214-8091.
KOPŘIVOVÁ, P. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. HODNOCENÍ MODIFIKOVANÝCH VÝVOJOVÝCH TYPŮ BIODEGRADABILNÍCH CHELATAČNÍCH TENZIDŮ A SEKVESTRAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Zpravodaj STCHK, 2015, vol. 92, no. 4, s. 34-38. ISSN: 1214-8091.
VOJTOVÁ, I. - ČERNÝ, M. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - VOJTOVIČ, A. TECHNOLOGIE BARVENÍ KLOBOUČNICKÝCH STUH Zpravodaj STCHK, 2015, vol. 92, no. 4, s. 25-27. ISSN: 1214-8091.
HORÁČKOVÁ, P. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - HRDINA, R. VLIV TVRDÉ VODY A SEKVESTRAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI BARVENÍ BAVLNY PŘÍMÝMI BARVIVY Zpravodaj STCHK, 2015, vol. 92, no. 4, s. 15-20. ISSN: 1214-8091.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - HRDINA, R. - MACHÁČEK, V. THE EVALUATION OF NEW TYPES SEQUESTERING AGENTS AND THEIR INFLUENCE ON THE MODEL WASHING Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2015, vol. 21, no. září, s. 121-128. ISSN: 1211-5541.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - PALARČÍK, J. - VLČEK, M. The application of microencapsulated acid dyes and electrolytes to dyeing polyamide.. In 8. CEC 2015 on Fiber-Grade Polymers, Chemical Fibers and Special Textiles: Book of Proceedings. Zagreb: University of Zagreb, 2015. s. 153-158 s. ISBN 978-953-7105-63-1.
POPOVOVÁ, E. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. HODNOCENÍ VÝVOJOVÝCH TYPŮ SEKVESTRAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Zpravodaj STCHK, 2014, vol. 4, no. 88, s. 17-22. ISSN: 1214-8091.
HAJDOVÁ, Z. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. STUDIUM VLIVU SEKVESTRAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI BARVENÍ BAVLNY REAKTIVNÍMI BARVIVY Zpravodaj STCHK, 2014, vol. 4, no. 88, s. 13-17. ISSN: 1214-8091.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. Využití sójového lecitinu v barvení polyamidových textilií.. In 16. Slovenská študentská vedecká konferencia: zborník príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2014. s. 381-382 s. ISBN 978-80-227-4268-9.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - HAJDOVÁ, Z. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. VLIV SAMOSEKVESTRUJÍCH TENZIDŮ PŘI BARVENÍ BAVLNY REAKTIVNÍMI BARVIVY. In XLVII. Seminář o tenzidech a detergentech: sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 59-71 s. ISBN 978-80-7395-836-7.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. Study of the encapsulation in soya lecithin in dyeing of Textile materials. In Osiągnięcia wykończalnictwa i jego przyszłość. Łódź: Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, 2014. s. 19-22 s. ISBN 978-83-927176-6-9.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. Barvení Polyamidu pomocí mikroenkapsulovaných kyselých barviv Zpravodaj STCHK, 2013, vol. 84, no. 4, s. 24-25. ISSN: 1214-8091.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ČERNÝ, M. - BAYEROVÁ, P. - VELEBNÝ, V. - SOBOTKA, L. Nová vlákna pro medicinu Zpravodaj STCHK, 2013, vol. 84, no. 4, s. 19-20. ISSN: 1214-8091.
PUREV, N. - BURGERT, L. - PŘICHYSTAL, P. - HRDINA, R. - KUEHN, J. - ČERNÝ, M. - OYUNTUKHUUR, J. Dyeing of leather with microencapsulated acid dye Coloration Technology, 2013, vol. 129, no. 6, s. 412-417. ISSN: 1472-3581.
PŘICHYSTAL, P. - BURGERT, L. - HRDINA, R. - PUREV, N. - ČERNÝ, M. Encapsulation of textile dyes and textile auxiliary agents into liposome systems and their use for polyamide dyeing Coloration Technology, 2013, vol. 129, no. 1, s. 64-68. ISSN: 1472-3581.
PUREV, N. - BURGERT, L. - PŘICHYSTAL, P. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - KÜHN, J. Mikroenkapslovaná barviva a jejich vliv na barvicí proces při barvení usní. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 66-67 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. Study of the influence microencapsulation of the textile´s acid dyes for dyeing Polyamide. In Nowatorskie technologie wykonczalnicze w nowych realiach. Łódź: Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, 2013. s. 57-61 s. ISBN 978-83-927176-5-2.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - NOVÁK, J. - HRDINA, R. - ČERNÝ, M. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. The evaluation of new types of biodegradable sequestering agents and self-sequestering surfactants. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 376-381 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
VOJTOVIČ, A. - ČERNÝ, M. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. Studium vlivu mikroenkapsulace textilních kyselých barviv na vybarvení polyamidu.. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 83-84 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - NOVÁK, J. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - HÝBNEROVÁ, A. - ŽATEČKOVÁ, M. - KUNSTOVÁ, J. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. Problematika přípravy biodegradabilních samosekvestrujících tenzidů. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 226-232 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
ČERNÝ, M. - BLECHOVÁ, Z. - BURGERT, L. Kinetika redukce kypových barviv antrachinonového typu. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 268-272 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
DUŠEK, L. - ČERNÝ, M. Přípravek pro výrobu barvícího prostředku pro barvení živočišných vláken a syntetických textilních materiálů a barvící lázeň. Prague. Úřad průmyslového vlastnictví 23396,
BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - HÝBNEROVÁ, A. - ŽATEČKOVÁ, M. - KUNSTOVÁ, J. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. Biologicky odbouratelné samosekvestrující tenzidy Zpravodaj STCHK, 2011, vol. 77, no. 4, s. 42-43. ISSN: 1214-8091.
ČERNÝ, M. - BLECHOVÁ, Z. - BURGERT, L. Vliv pH, teploty a tenzidů na redukci kypového barviva při barvení celulózového materiálu Zpravodaj STCHK, 2011, vol. 77, no. 4, s. 45-47. ISSN: 1214-8091.
PUREV, N. - PŘICHYSTAL, P. - BURGERT, L. - HRDINA, R. - ČERNÝ, M. - BAYEROVÁ, P. Mikroenkapsulace vodorozpustných barviv a jejich aplikace v textilním a kožedělném průmyslu. In Sborník přednášek APROCHEM 2011. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2011. s. 213-219 s. ISBN 978-80-02-02311-1.
BLECHOVÁ, Z. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. Studium závislosti prostředí na kinetice barvení celulózových materiálů kypovými barvivy Zpravodaj STCHK, 2010, vol. 73, no. 4, s. 34-36. ISSN: 1214-8091.
PUREV, N. - PŘICHYSTAL, P. - KÜHN, J. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - HRDINA, R. Mikroenkapsulace textilních barviv a textilních pomocných prostředků do liposomních systémů Zpravodaj STCHK, 2010, vol. 73, no. 4, s. 20-21. ISSN: 1214-8091.
BLECHOVÁ, Z. - BURGERT, L. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - ČERNÝ, M. Modifikace textilních barviv pro barvení celulosových vláken.. In Aprochem 2009. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2009. s. 2172-2176 s. ISBN 978-80-02-02111-7.
HÝBNEROVÁ, A. - BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. - NOVÁK, J. - HRDINA, R. - HORÁKOVÁ, M. - KUNSTOVÁ, J. - KRYLOVÁ, G. - ČERNÝ, M. Vývoj biodegradabilních samosekvestrujících tenzidů na polymerní bázi. In Aprochem 2009. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2009. s. 1189-1192 s. ISBN 978-80-02-02111-7.
PŘIKRYL, J. - MACHÁČEK, V. - JANSA, P. - SVOBODOVÁ, M. - RŮŽIČKA, A. - NACHTIGALL, P. - ČERNÝ, M. Stable Triazenes Derived from 2-Alkylaminonaphthalenes and 5 Nitrobenzo[c]-1,2-thiazole-3-diazonium Hydrogensulphate European Journal of Organic Chemistry, 2008, vol. -, no. 19, s. 3272-3278. ISSN: 1434-193X.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - PŘICHYSTAL, P. - ČERNÝ, M. - DUŠEK, L. - PUREV, N. - KUNSTOVÁ, J. Liposomy textilních barviv a textilních pomocných prostředků, způsoby jejich přípravy a příklady použití. In Zpravodaj STCHK. Pardubice: Spolek textilních chemiků a koloristů, 2008. s. 6-21 s.
PŘIKRYL, J. - ČERNÝ, M. - BĚLOHLAVOVÁ, H. - MACHÁČEK, V. - LYČKA, A. Structure of azo coupling products of 5-nitro-2,1-benzisothiazole-3-diazonium hydrogensulphate with aromatic amines Dyes and Pigments, 2007, vol. 72, no. 3, s. 392-402. ISSN: 0143-7208.
DUŠEK, L. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. Produkty sulfonace dianhydridu 3,4,9,10-perylentetrakarboxylové kyseliny oleem a možnosti jejich průmyslového využití.. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2007. s. 248-248 s.
ČERNÝ, M. - PŘIKRYL, J. Zhodnocení směsných disperzních azobarviv pro barvení polyesterových vláken. In Sborník na CD ROM. Milovy. Sněžné na Moravě: 2007. s. 1234-1239 s. ISBN 978-80-02-01891-9.
ČERNÝ, M. - PŘIKRYL, J. Dyeing of polyester fibres - Synergic behavior of mixed disperse dyes of the homologous constitution. In Book of Proceedings. Technology University of Zagreb: Technology University of Zagreb, 2006. s. 257-259 s. ISBN 953-7105-12-1.
ČERNÝ, M. - PŘIKRYL, J. Směsná disperzní barviva homologických konstitucí pro barvení polyesterových vláken. In Sborník přednášek. Praha: PetroCHemProgress, Ing. Jaromír Škarka, CSc., 2004. s. 369-373 s. ISBN 80-02-01576-2.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Synthesis, Structure and Reactivity Study of Macromolecular and Supramolecular Materials Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2021 31.12.2021
Antimicrobial and antiviral treatment of textiles Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.01.2021 30.06.2021
Antiviral and antimicrobial colorants Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.08.2020 31.12.2020
New hydrogen peroxide stabilizers Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.02.2020 31.12.2021
Synthesis and Properties Study of Macromolecular and Supramolecular Materials Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Synthesis and study of macromolecular and supramolecular structures of materials Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Synthesis and study of macromolecular and supramolecular structures of materials Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Study and preparation of macromolecular and supramolecular structures of materials for smart and high tech technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Synthesis and study of macromolecular and supramolecular structures of materials for high tech applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Study of macromolecular and supermolecular structures of solid-state materials Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Study of macromolecular and supermolecular structures of solid-state materials Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Studium kompozitních a nadmolekulárních struktur v oblasti povrchových úprav materiálů Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Studium makromolekulárních a nadmolekulárních struktur Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
Hyaluronic fibers, process of their preparation and use TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.03.2009 31.12.2012