prof. Ing. Radim Hrdina, CSc. | Fakulta restaurování

prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.

Kontakty

466 038 012, 466 038 006
radim.hrdina@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-6809-1760

Pracoviště

Fakulta chemicko-technologická
Oddělení technologie organických látek (30323)

Profesor
professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
UOCHT/CA115 (2021) G - - -
UOCHT/CA117 (2021) G - - -
UOCHT/CA131 (2021) G - - -
UOCHT/CA170 (2021) G - - -
UOCHT/CA191 (2021) G - - -
UOCHT/CD115 (2021) G - - -
UOCHT/CD117 (2021) G - - -
UOCHT/CD131 (2021) G - - -
UOCHT/CD170 (2021) G - - -
UOCHT/CD191 (2021) G - - -
UOCHT/C017 (2021) G PR - -
UOCHT/C042A (2021) G - - -
UOCHT/C043A (2021) G - - -
UOCHT/C044A (2021) G - - -
UOCHT/C047A (2021) G - - -
UOCHT/C053A (2021) G - - -
UOCHT/C185 (2021) - - CV -
UOCHT/C189 (2021) G PR - -
UOCHT/C316A (2021) G - - -
UOCHT/C502 (2021) G - - -
UOCHT/C570 (2021) G - - -
UOCHT/C759 (2021) G - - -
UOCHT/C811 (2021) - PR - -
UOCHT/C891 (2021) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
HASSAN, A. - ALAFID, F. - HRDINA, R. Preparation of melamine formaldehyde/nanozeolite Y composite based on nanosilica extracted from rice husks by sol-gel method: adsorption of lead (II) ion Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2020, vol. 95, no. 1, s. 211-222. ISSN: 0928-0707.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie použití stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na hexamethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie použití stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethylendiaminu a neionogenním tenzidu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie použití stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethanolaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie použití stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie výroby stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Technologie přípravy stabilizátoru peroxidu vodíku založeného na ethylendiaminu a neionogenním tenzidu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Stabilizátor peroxidu vodíku na bázi ethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - KYRALOVÁ, B. Bavlněný textilní materiál vybarvený přímým barvivem (C.I. Direct Yellow 28) se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - KYRALOVÁ, B. Bavlněný textilní materiál vybarvený přímým barvivem (C.I. Direct Red 80) se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BROŽKOVÁ, I. - KREJČOVÁ, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - KYRALOVÁ, B. Bavlněný textilní materiál vybarvený přímým barvivem (C.I. Direct Blue 71) se speciální úpravou kationickým prostředkem. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Stabilizátor peroxidu vodíku na bázi ethanolaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Stabilizátor peroxidu vodíku na bázi ethylendiaminu a neionogenního tenzidu. CZ: Univerzita Pardubice.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - ALAFID, F. - ŠIMKOVÁ, I. Kryt rány s okyselujícími vlastnostmi na bázi HA a OS. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ALAFID, F. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. Stabilizátor peroxidu vodíku na bázi hexamethylendiaminu. CZ: Univerzita Pardubice.
AYSHA, T. - EL-SEDIK, M. - ABD EL MEGIED, S. - IBRAHIM, H. - YOUSSEF, Y. - HRDINA, R. Synthesis, spectral study and application of solid state fluorescent reactive disperse dyes and their antibacterial activity Arabian Journal of Chemistry, 2019, vol. 12, no. 2, s. 225–235. ISSN: 1878-5352.
BULÁNEK, R. - HRDINA, R. - HASSAN, A. Preparation of polyvinylpyrrolidone modified nanomagnetite for degradation of nicotine by heterogeneous Fenton process Journal of Environmental Chemical Engineering, 2019, vol. 7, no. 2, s. "102988-1"-"102988-9". ISSN: 2213-3437.
HOREŠOVSKÁ, K. - HRDINA, R. Laboratorní příprava biologicky aktivního barviva apigeninu. In Sborník příspěvků: studentská vědecká odborná činnost 2018/2019. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. s. 53–58 s. ISBN 978-80-7560-260-2.
HASSAN, A. - HRDINA, R. Chitosan/nanohydroxyapatite composite based scallop shells as an efficient adsorbent for mercuric ions: Static and dynamic adsorption studies International Journal of Biological Macromolecules, 2018, vol. 109, no. April, s. 507-516. ISSN: 0141-8130.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - HRUBEŠOVÁ, V. Evaluation of selected developmental samples of chelating agents on model washing Vlákna a textil, 2018, vol. 25, no. 2, s. 8-13. ISSN: 1335-0617.
GENOVEZ, M. - ARAUJO, L. - MARQUES DINIS PINTO, T. - HRDINA, R. Applying a new concept of corrosion protection in the presence of water: hydrojetting application - effectiveness lab test Anti-Corrosion Methods and Materials, 2017, vol. 64, no. 1, s. 109-117. ISSN: 0003-5599.
EDRAH, S. - ALAFID, F. - IMRAMOVSKÝ, A. - KALED, A. - SOAD, A. - HRDINA, R. Phytochemical screening and antibacterial activity of Genista Microcephala and Rosmarinus Officinalis extracts from Libyan´s regions International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy, 2017, vol. 8, no. 4, s. 1-5. ISSN: 2229-3566.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. VLIV MODIFIKACÍ V MOLEKULE VÝVOJOVÝCH VZORKŮ CHELATAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI. In Jubilejní 50. seminář o tenzidech a detergentech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 11-19 s. ISBN 978-80-7560-098-1.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Sekvestrant s antikorozními vlastnostmi do potrubních systémů. CZ: Univerzita Pardubice.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARGUES DINIS PINTO, T. Technologie výroby tenzidu s antikorozními účinky. CZ: Univerzita Pardubice, CHEMOTEX Děčín a.s..
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Surfaktant s antikorozními vlastnostmi do potrubních systémů. CZ: Univerzita Pardubice.
PANCHARTKOVÁ, T. - HRDINA, R. Alkylované deriváty kyseliny asparagové. In Studentská vědecká odborná činnost 2016/2017 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. ISBN 978-80-7560-084-4.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - VOJTOVIČ, A. NEW TYPES OF SEQUESTRATE AGENTS AND CHELATING SURFACTANTS Vlákna a textil, 2016, vol. 23, no. 3, s. 36-40. ISSN: 1335-0617.
ABDEL-RAHMAN, R. - LATTIF, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - FOHLEROVA, Z. - PAVLINAK, D. - SAYED, O. - JANCAR, J. Wound dressing based on chitosan/hyaluronan/nonwoven fabrics: Preparation, characterization and medical applications International Journal of Biological Macromolecules, 2016, vol. 89, no. August, s. 725-736. ISSN: 0141-8130.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - VOJTOVIČ, A. THE EFFECT OF PREPARED SAMPLES OF SEQUESTRATE AGENTS AND CHELATING SURFACTANTS ON THE MODEL WASHING Vlákna a textil, 2016, vol. 23, no. 3, s. 30-35. ISSN: 1335-0617.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. New surfactants and sequesterants based on aspartic acid showing anticorrosive properties. In IX. konference Pigmenty a plniva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2016. s. 26-26 s. ISBN 978-80-906269-1-1.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - VELEBNÝ, V. - ZÁPOTOCKÝ, V. - ŠTĚPÁNKOVÁ, V. New Medical Staple Micro-fibres. In XXIV International Congress IFATTC 2016 : book of abstracts. Praha: AMCA, spol. s r.o., 2016. s. 58-62 s. ISBN 978-80-906086-8-9.
ELSEDIK, M. - AYSHA, T. - YOUSSEF, Y. - HRDINA, R. New Solid State Fluorescence Reactive Disperse Dyes for Wool and Polyamide Fibres. In XXIV International Congress IFATTC 2016 : book of abstracts. Praha: AMCA, spol. s r.o., 2016. s. 339-340 s. ISBN 978-80-906086-8-9.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - HORÁČKOVÁ, P. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. VLIV VÝVOJOVÝCH CHELATAČNÍCH TENZIDŮ PŘI BARVENÍ BAVLNY PŘÍMÝMI BARVIVY. In 49. seminář o tenzidech a detergentech : sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 5-16 s. ISBN 978-80-7560-012-7.
ABDEL-RAHMAN, R. - LATTIF, A. - HRDINA, R. Novel Nonwoven Fabrics Containing Hyaluronan/Chitosan for Wound Dressing Purposes. In XXIV International Congress IFATTC 2016 : book of abstracts. Praha: AMCA, spol. s r.o., 2016. s. 288-290 s. ISBN 978-80-906086-8-9.
LATTIF, A. - JANCAR, M. - HEBEISH, A. - HRDINA, R. Novel Chitin/Chitosan-Glucan Wound Dressing: Isolation, Charakterization and Medical Applications. In XXIV International Congress IFATTC 2016 : book of abstracts. Praha: AMCA, spol. s r.o., 2016. s. 68-70 s. ISBN 978-80-906086-8-9.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Antikorozní sekvestrant a přípravek pro kapaliny do potrubních systémů. Praha. Český patentový úřad 30116,
HRDINA, R. - BURGERT, L. - NOVÁK, L. Liposome of a mixture of sodium chloride and ascorbic acid and/or salt thereof. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 29814,
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Deriváty kyseliny asparagové jako detergenty, aditiva do kapalin pro obrábění kovů a aditiva do kapalných chladicích směsí. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 30180,
HRDINA, R. - BURGERT, L. - KALENDOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BAYEROVÁ, P. - KREJČOVÁ, A. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Deriváty kyseliny asparagové jako povrchově aktivní látky. Praha. Český patentový úřad 30117,
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Washing agent with antimicrobial and anti-corrosion properties. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Agent for cleaning/washing metal surfaces with anti-corrosion properties. CZ: Univerzita Pardubice.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. - KALENDOVÁ, A. - KREJČOVÁ, A. - VYTŘASOVÁ, J. - BROŽKOVÁ, I. - MARQUES DINIS PINTO, T. - GENOVEZ, M. Sequestering agent with anti-corrosion properties. CZ: Univerzita Pardubice.
HRDINA, R. Laboratorní výzkum syntézy Pigment Red 179. Neuveden. 95 s.
HRDINA, R. - BURGERT, L. Průběžná výzkumná zpráva ke Smlouvě 0787/16. 1. 50 s.
HORÁČKOVÁ, P. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - HRDINA, R. VLIV TVRDÉ VODY A SEKVESTRAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI BARVENÍ BAVLNY PŘÍMÝMI BARVIVY Zpravodaj STCHK, 2015, vol. 92, no. 4, s. 15-20. ISSN: 1214-8091.
KOPŘIVOVÁ, P. - BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. HODNOCENÍ MODIFIKOVANÝCH VÝVOJOVÝCH TYPŮ BIODEGRADABILNÍCH CHELATAČNÍCH TENZIDŮ A SEKVESTRAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Zpravodaj STCHK, 2015, vol. 92, no. 4, s. 34-38. ISSN: 1214-8091.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - ČERNÝ, M. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - HRDINA, R. - MACHÁČEK, V. THE EVALUATION OF NEW TYPES SEQUESTERING AGENTS AND THEIR INFLUENCE ON THE MODEL WASHING Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2015, vol. 21, no. září, s. 121-128. ISSN: 1211-5541.
AYSHA, T. - ELSEDIK, M. - MASHALY, H. - EL-APASERY, M. - MACHALICKÝ, O. - HRDINA, R. Synthesis, characterisation, and applications of isoindigo/Pechmann dye heteroanalogue hybrid dyes on polyester fabric Coloration Technology, 2015, vol. 131, no. 4, s. 333-341. ISSN: 1472-3581.
ABDEL-RAHMAN, R. - HRDINA, R. - ABDEL-MOHSEN, A. - FOUDA, M. - SOLIMAN, A. - MOHAMED, F. - MOHSIN, K. - MARQUES DINIS PINTO, T. Chitin and chitosan from Brazilian Atlantic Coast: Isolation, characterization and antibacterial activity International Journal of Biological Macromolecules, 2015, vol. 80, no. September 2015, s. 107-120. ISSN: 0141-8130.
GENOVEZ, M. - ARAUJO, L. - MARQUES DINIS PINTO, T. - HRDINA, R. New concept of corrosion protection in the presence of water: V-active VCI. Concept and application Anti-Corrosion Methods and Materials, 2015, vol. 62, no. 1, s. 53-58. ISSN: 0003-5599.
MACHALICKÝ, O. - BURGERT, L. - HRDINA, R. Desinfekce vláken. 1. 14 s.
AYSHA, T. - LUŇÁK, S. - HRDINA, R. Microwave assisted synthesis, absorption and fluorescence of furopyrrolinone pigments Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2014, vol. 20, no. září 2014, s. 209-220. ISSN: 1211-5541.
LUŇÁK, S. - AYSHA, T. - LYČKA, A. - MACHALICKÝ, O. - HRDINA, R. Structure and absorption of Co(III) azo complex dyes based on pyrrolinone esters: DFT and TD DFT study Chemical Physics Letters, 2014, vol. 608, no. June, s. 213-218. ISSN: 0009-2614.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - HAJDOVÁ, Z. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. VLIV SAMOSEKVESTRUJÍCH TENZIDŮ PŘI BARVENÍ BAVLNY REAKTIVNÍMI BARVIVY. In XLVII. Seminář o tenzidech a detergentech: sborník přednášek. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 59-71 s. ISBN 978-80-7395-836-7.
HRDINA, R. - STEINFELD, J. - BURGERT, L. - GOTZMAN, R. - CHALOUPKA, J. - FLORIÁN, Č. - BENEŠ, L. - ALAFID, F. - VYŇUCHAL, J. - VLK, M. Technologie výroby žlutého pigmentu na bázi komplexu nikelnatého kationu, melaminu a azobarbiturové kyseliny. CZ: Univerzita Pardubice, Synthesia a.s..
ELIÁŠ, Z. - LUŇÁK, S. - VYŇUCHAL, J. - LYČKA, A. - PADĚLKOVÁ, Z. - HRDINA, R. Structure, absorption and fluorescence of (bi)thiophene substituted methylidene-pyrrolinones Journal of Molecular Structure, 2013, vol. 1043, no. July, s. 43-51. ISSN: 0022-2860.
PŘICHYSTAL, P. - BURGERT, L. - HRDINA, R. - PUREV, N. - ČERNÝ, M. Encapsulation of textile dyes and textile auxiliary agents into liposome systems and their use for polyamide dyeing Coloration Technology, 2013, vol. 129, no. 1, s. 64-68. ISSN: 1472-3581.
LATTIF, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ABDEL-RAHMAN, R. - HAŠOVÁ, M. - ŠMEJKALOVÁ, D. - KOLÁŘ, M. - PEKAR, M. - ALY, A. Antibacterial activity and cell viability of hyaluronan fiber with silver Carbohydrate Polymers, 2013, vol. 92, no. 2, s. 1177-1187. ISSN: 0144-8617.
ELSEDIK, M. - ALMONASY, N. - NEPRAŠ, M. - BUREŠ, F. - ČERMÁK, J. - DVOŘÁK, M. - MICHL, M. - HRDINA, R. Biochromophores bearing s-triazinyl ring spacer: A role of charge transfer states on fluorescence quenching of excitation energy acceptor moieties Dyes and Pigments, 2013, vol. 97, no. 2, s. 250-257. ISSN: 0143-7208.
PUREV, N. - BURGERT, L. - PŘICHYSTAL, P. - HRDINA, R. - KUEHN, J. - ČERNÝ, M. - OYUNTUKHUUR, J. Dyeing of leather with microencapsulated acid dye Coloration Technology, 2013, vol. 129, no. 6, s. 412-417. ISSN: 1472-3581.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - ČERNÝ, M. - BAYEROVÁ, P. - VELEBNÝ, V. - SOBOTKA, L. Nová vlákna pro medicinu Zpravodaj STCHK, 2013, vol. 84, no. 4, s. 19-20. ISSN: 1214-8091.
MARQUES DINIS PINTO, T. - SILVA, M. - CUNHA, S. - OLIVEIRA-CAMPOS, A. - RODRIGUES, L. - HRDINA, R. - ESTEVES, A. Synthesis of esters derived from 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-[4-(2-hydroxyethyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl]-beta-D-glucopyranose European Journal of Chemistry, 2013, vol. 4, no. 1, s. 64-69. ISSN: 2153-2249.
AYSHA, T. - LYČKA, A. - LUŇÁK, S. - MACHALICKÝ, O. - ELSEDIK, M. - HRDINA, R. Synthesis and spectral properties of new hydrazone dyes and their Co(III) azo complexes Dyes and Pigments, 2013, vol. 98, no. 3, s. 547-556. ISSN: 0143-7208.
AYSHA, T. - LUŇÁK, S. - LYČKA, A. - VYŇUCHAL, J. - ELIÁŠ, Z. - RŮŽIČKA, A. - PADĚLKOVÁ, Z. - HRDINA, R. Synthesis, structure, absorption and fluorescence of Pechmann dye heteroanolgues Dyes and Pigments, 2013, vol. 98, no. 3, s. 530-539. ISSN: 0143-7208.
BAYEROVÁ, P. - BURGERT, L. - NOVÁK, J. - HRDINA, R. - ČERNÝ, M. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. The evaluation of new types of biodegradable sequestering agents and self-sequestering surfactants. In Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost chemická, 2013. s. 376-381 s. ISBN 978-80-86238-55-5.
PUREV, N. - BURGERT, L. - PŘICHYSTAL, P. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - KÜHN, J. Mikroenkapslovaná barviva a jejich vliv na barvicí proces při barvení usní. In Sborník příspěvků mezinárodní konference projektu Partnerství pro chemii: Mozky budoucnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 66-67 s. ISBN 978-80-7395-672-1.
BURGERT, L. - HRDINA, R. Staplová mikrovlákna, kryty ran a bandáže. Praha. Úřad průmyslového vlastnictví 25712,
ABDEL-LATTIF, A. - ALY, A. - HRDINA, R. - MONTASER, A. - HEBEISH, A. Biomedical Textiles Through Multifunctioalization of Cotton Fabrics Using Innovative Methoxypolyethylene Glycol-N-Chitosan Graft Copolymer Journal of Polymers and the Environment, 2012, vol. 20, no. 1, s. 104-116. ISSN: 1566-2543.
LUŇÁK, S. - ELIÁŠ, Z. - VYŇUCHAL, J. - LYČKA, A. - PADĚLKOVÁ, Z. - HRDINA, R. Structure, Z/E photoisomerization and an effect of (phenylene-)vinylene conjugation extension on absorption and fluorescence of methylidene-pyrrolinones Journal of Molecular Structure, 2012, vol. 1022, no. August, s. 159-166. ISSN: 0022-2860.
ABDEL-LATTIF, A. - ABDEL-RAHMAN, R. - HRDINA, R. - IMRAMOVSKÝ, A. - BURGERT, L. - ALY, A. Antibacterial cotton fabrics treated with core-shell nanoparticles International Journal of Biological Macromolecules, 2012, vol. 50, no. 5, s. 1245-1253. ISSN: 0141-8130.
PINTO, T. - HRDINA, R. - KIRSCH, G. - OLIVEIRA-CAMPOS, A. - RODRIGUES, L. - ESTEVES, A. Synthesis of esters derived from 2,3,4-tri-O-benzyl-alpha-D-methylglucoside ARKIVOC, 2012, vol. Part 6, no. 2012, s. 185-193. ISSN: 1424-6376.
ABDEL-LATTIF, A. - ALY, A. - HRDINA, R. - EL-AREF, A. A novel method for the preparation of silver/chitosan--methoxy polyethylene glycol core shell nanoparticles Journal of Polymers and the Environment, 2012, vol. 20, no. 2, s. 459-468. ISSN: 1566-2543.
MACHALICKÝ, O. - LICHÝ, L. - TOMICA, M. - HRDINA, R. - ŠOLCOVÁ, O. Photocatalysis of sulfo and carboxy derivatives of indigo in a TiO2 slurry with the use of polychromatic irradiation Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis, 2012, vol. 101, no. 1, s. 63-77. ISSN: 1878-5190.
PINTO, T. - HRDINA, R. - KIRSCH, G. - OLIVEIRA-CAMPOS, A. - RODRIGUES, L. - ESTEVES, A. Synthesis of esters derived from 2,3,4-tri-O-benzyl-alpha-D-methylglucoside ARKIVOC, 2012, vol. 6, no. 2012, s. 185-193. ISSN: 1551-7004.
ELSEDIK, M. - ALMONASY, N. - NEPRAŠ, M. - BUREŠ, F. - DVOŘÁK, M. - MICHL, M. - ČERMÁK, J. - HRDINA, R. Synthesis, absorption and fluorescence properties of N-triazinylderivatives of 2-aminoanthracene Dyes and Pigments, 2012, vol. 92, no. 3, s. 1126-1131. ISSN: 0143-7208.
LATTIF, A. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - KRYLOVÁ, G. - ABDEL-RAHMAN, R. - KREJČOVÁ, A. - STEINHART, M. - BENEŠ, L. Green synthesis of hyaluronan fibers with silver nanoparticles Carbohydrate Polymers, 2012, vol. 89, no. 2, s. 411-422. ISSN: 0144-8617.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - NOVÁK, J. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - HÝBNEROVÁ, A. - ŽATEČKOVÁ, M. - KUNSTOVÁ, J. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. Problematika přípravy biodegradabilních samosekvestrujících tenzidů. In Sborník přednášek APROCHEM 2012. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2012. s. 226-232 s. ISBN 978-80-02-02376-0.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - MACHALICKÝ, O. Desinfekce vláken. 1. 10 s.
FREBORT, Š. - ELIÁŠ, Z. - LYČKA, A. - LUŇÁK, S. - VYŇUCHAL, J. - KUBÁČ, L. - HRDINA, R. - BURGERT, L. O- and N-alkylated diketopyrrolopyrrole derivatives Tetrahedron Letters, 2011, vol. 52, no. 44, s. 5769-5773. ISSN: 0040-4039.
ALY, S. - ABDEL-LATTIF, A. - HRDINA, R. - ABOU-OKEIL, A. Preparation and Characterization of Polyethylene Glycol/Dimethyl Siloxane Adduct and Its Utilization as Finiching Agent for Cotton Fabric Journal of Natural Fibers, 2011, vol. 8, no. Neuveden, s. 176-188. ISSN: 1544-0478.
BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. - ČERNÝ, M. - HRDINA, R. - HÝBNEROVÁ, A. - ŽATEČKOVÁ, M. - KUNSTOVÁ, J. - KRIŠTOFÍKOVÁ, L. Biologicky odbouratelné samosekvestrující tenzidy Zpravodaj STCHK, 2011, vol. 77, no. 4, s. 42-43. ISSN: 1214-8091.
AYSHA, T. - LUŇÁK, S. - LYČKA, A. - HRDINA, R. Synthesis, absorption and fluorescence of hydrazone colorants based on pyrrolinone esters Dyes and Pigments, 2011, vol. 91, no. Neuveden, s. 170-176. ISSN: 0143-7208.
ABDEL-LATTIF, A. - ALY, A. - HRDINA, R. - MONTASER, A. - HEBEISH, A. Eco-Synthesis of PVA/Chitosan Hydrogels for Biomedical Application Journal of Polymers and the Environment, 2011, vol. 19, no. 4, s. 1005-1012. ISSN: 1566-2543.
PUREV, N. - PŘICHYSTAL, P. - BURGERT, L. - HRDINA, R. - ČERNÝ, M. - BAYEROVÁ, P. Mikroenkapsulace vodorozpustných barviv a jejich aplikace v textilním a kožedělném průmyslu. In Sborník přednášek APROCHEM 2011. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2011. s. 213-219 s. ISBN 978-80-02-02311-1.
LUŇÁK, S. - HAVEL, L. - VYŇUCHAL, J. - HORÁKOVÁ, P. - KUČERÍK, J. - WEITER, M. - HRDINA, R. The Geometry and Absorption of Diketo-Pyrrolo-Pyrroles Substituted with Various Aryls Dyes and Pigments, 2010, vol. 85, no. 1-2, s. 27-36. ISSN: 0143-7208.
OLIVEIRA-CAMPOS, A. - RODRIGUES, L. - ESTEVES, A. - SILVA, M. - SIVASUBRAMANIAN, A. - HRDINA, R. - SOARES, G. - PINTO, T. - MACHALICKÝ, O. Naphthotriazole derivatives: synthesis and fluorescence properties Dyes and Pigments, 2010, vol. 87, no. 3, s. 188-193. ISSN: 0143-7208.
PUREV, N. - PŘICHYSTAL, P. - KÜHN, J. - ČERNÝ, M. - BURGERT, L. - HRDINA, R. Mikroenkapsulace textilních barviv a textilních pomocných prostředků do liposomních systémů Zpravodaj STCHK, 2010, vol. 73, no. 4, s. 20-21. ISSN: 1214-8091.
LYČKA, A. - LUŇÁK, S. - AYSHA, T. - HOLUŠA, R. - HRDINA, R. A H-1, C-13 and N-15 NMR spectroscopic and GIAO DFT study of ethyl 5-oxo-2-phenyl-4-(phenylhydrazono)-4,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylate Tetrahedron Letters, 2010, vol. 51, no. 23, s. 3149-3151. ISSN: 0040-4039.
KUNSTOVÁ, J. - HÝBNEROVÁ, A. - ŽATEČKOVÁ, M. - BURGERT, L. - HRDINA, R. - NOVÁK, J. K problematice biologické odbouratelnosti samosekvestrujících tenzidů.. In APROCHEM 2010 : sborník přednášek 1. díl. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2010. s. 1242-1245 s. ISBN 978-80-02-02212-1.
LUŇÁK, S. - VYŇUCHAL, J. - VALA, M. - HAVEL, L. - HRDINA, R. The synthesis, absorption and fluorescence of polar diketo-pyrrolo-pyrroles Dyes and Pigments, 2009, vol. 82, no. 2, s. 102-108. ISSN: 0143-7208.
SANTOS, J. - SOARES, G. - HRDINA, R. - OLIVEIRA-CAMPOS, A. - GOMES, J. A study on the spectral changes of reactive textile dyes during dyeing processes and their implications on online control procedures Coloration Technology, 2009, vol. 125, no. 1, s. 8-13. ISSN: 1472-3581.
KOŘÍNKOVÁ, J. - LYČKA, A. - CEE, A. - NÁDVORNÍK, M. - JIRÁSKO, R. - HRDINA, R. Structure of 2:1 Cobalt(III) Complexes Derived from Arylazocitrazinic Acid Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2009, vol. 74, no. 4, s. 535-544. ISSN: 0010-0765.
LOPES, F. - NEVES, J. - CAMPOS, A. - HRDINA, R. Weathering of Microencapsulated Thermochromic Pigments Research Journal of Textile and Apparel, 2009, vol. 13, no. 1, s. 78-89. ISSN: 1560-6074.
LUŇÁK, S. - VYŇUCHAL, J. - HRDINA, R. Geometry and absorption of diketo-pyrrolo-pyrrole isomers and their pi-isoelectronic furo-furanone analogues Journal of Molecular Structure, 2009, vol. 919, no. 1-3, s. 239-245. ISSN: 0022-2860.
LUŇÁK, S. - VYŇUCHAL, J. - HRDINA, R. DFT and TD DFT study of isomeric linear benzodifuranones, benzodipyrrolinones and their homologues Journal of Molecular Structure, 2009, vol. 935, no. 1-3, s. 82-91. ISSN: 0022-2860.
HÝBNEROVÁ, A. - BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. - NOVÁK, J. - HRDINA, R. - HORÁKOVÁ, M. - KUNSTOVÁ, J. - KRYLOVÁ, G. - ČERNÝ, M. Vývoj biodegradabilních samosekvestrujících tenzidů na polymerní bázi. In Aprochem 2009. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2009. s. 1189-1192 s. ISBN 978-80-02-02111-7.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - HRDINOVÁ, M. - PŘICHYSTAL, P. New Dyes and Application Technologies Developed at University of Pardubice. In 6th International Conference of Textile Research Division NRC. Cairo: National Research Centre, 2009. s. 315-321 s.
FREBORT, S. - ALMONASY, N. - HRDINA, R. - LYČKA, A. - LÍSA, M. - HOLČAPEK, M. Synthesis and Characterizanion of Dialkyl Esters of 1,2,4,5-Tetrazine-3,6-Dicarboxylic Acid Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2008, vol. 73, no. 1, s. 107-115. ISSN: 0010-0765.
VYŇUCHAL, J. - LUŇÁK, S. - HATLAPATKOVÁ, A. - HRDINA, R. - LYČKA, A. - HAVEL, L. - VYŇUCHALOVÁ, K. - JIRÁSKO, R. The synthesis, absorption, fluorescence and photoisomerisation of 2-aryl-4-arylmethylidene-pyrroline-5-ones. Dyes and Pigments, 2008, vol. 77, no. 2, s. 266-276. ISSN: 0143-7208.
MACHADO, A. - NETO, N. - UENO, L. - DE PAULA, L. - ARAUJO, D. - OLIVEIRA, G. - GOMES, W. - DE PAULA, R. - FRANZEN, P. - ZILIO, S. - OLIVEIRA-CAMPOS, A. - FONSECA, A. - RODRIGUES, L. - NKEONYE, P. - HRDINA, R. Study of the spectroscopic properties and first hyperpolarizabilities of disperse azo dyes derived from 2-amino-5-nitrothiazole Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2008, vol. 199, no. 1, s. 23-33. ISSN: 1010-6030.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - PŘICHYSTAL, P. - ČERNÝ, M. - DUŠEK, L. - PUREV, N. - KUNSTOVÁ, J. Liposomy textilních barviv a textilních pomocných prostředků, způsoby jejich přípravy a příklady použití. In Zpravodaj STCHK. Pardubice: Spolek textilních chemiků a koloristů, 2008. s. 6-21 s.
VYŇUCHAL, J. - LUŇÁK, S. - VALA, M. - HAVEL, L. - HRDINA, R. Fluorescence of dipolar and quadrupolar diketo-pyrrolo-pyrroles.. In 8th International Symposium on Functional π-Electron Systems. Graz, Austria: 2008.
LUŇÁK, S. - FRUMAROVÁ, B. - VYŇUCHAL, J. - NADRCHALOVÁ, P. - HRDINA, R. CONJUGATED π-SYSTEM OF ISOMERIC AND π-ISOELECTRONIC DYES WITH 1,4-DIPHENYL-BUTADIENE BACKBONE.. In 8th International Symposium on Functional π-Electron Systems. Graz, Austria: 2008.
EDRAH, S. - ALMONASY, N. - HRDINA, R. - BURGERT, L. New complex dyes for wool.. In Colours 2008, July 2008, Évora, Portugal.. Évora, Portugal: 2008.
GUPTA, S. - SIVASUBRAMANIAN, A. - RODRIGUES, L. - ESTEVES, A. - HRDINA, R. - OLIVEIRA-CAMPOS, A. Synthesis of dyes derived from 1-aryl-5-amino-4-cyanopyrazoles Dyes and Pigments, 2007, vol. 75, no. 1, s. 82-87. ISSN: 0143-7208.
RICHTER, J. - JIRMAN, J. - HAVLÍČEK, J. - HRDINA, R. Pioglitazone impurities Pharmazie, 2007, vol. 62, no. 1, s. 580-584. ISSN: 0031-7144.
ŠULÁKOVÁ, R. - HRDINA, R. - SOARES, G. Oxidation of azo textile soluble dyes with hydrogen peroxide in the presence of Cu(II)-chitosan heterogeneous catalysts Dyes and Pigments, 2007, vol. 73, no. 1, s. 19-24. ISSN: 0143-7208.
ESTEVES, A. - SILVA, M. - RODRIGUES, L. - OLIVEIRA-CAMPOS, A. - HRDINA, R. Aza-Michael reactions with vinyl sulfones and Amberlyst-15 as catalyst Tetrahedron Letters, 2007, vol. 48, no. 1, s. 9040-9043. ISSN: 0040-4039.
PŘICHYSTAL, P. - BURGERT, L. - HRDINA, R. - DUŠEK, L. - PUREV, N. - KUNSTOVÁ, J. Microencapsulation of textile dyes into liposomic systems Mongolian University of Science and Technology, Scientific Transactions, 2007, vol. 4, no. 94, s. 61-67. ISSN: 1560-8794.
KRÁLÍKOVÁ, D. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - BURGERT, L. - HRDINA, R. Účinnost antimikrobiálních úprav textilních materiálů. In Sborník semináře Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 211-220 s. ISBN 80-7194-903-5.
PŘICHYSTAL, P. - BURGERT, L. - HRDINA, R. - DUŠEK, L. Enkapsulace textilních barviv a textilních pomocných prostředků. In Book of Abstracts. Technická univerzita Liberec: 2007. s. 287-288 s.
KRÁLÍKOVÁ, D. - ŠNÉVAJSOVÁ, P. - BROŽKOVÁ, I. - VYTŘASOVÁ, J. - BURGERT, L. - HRDINA, R. Účinnost antimikroiálních úprav textilních materiálů.. In Sborník příspěvků ze semináře IX. Monitorování cizorodých látek v životním prostředí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 211-220 s. ISBN 978-80-7194-953-4.
JANČAŘÍKOVÁ, A. - HÝBNEROVÁ, A. - BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. Sekvestrační prostředky s povrchově aktivními vlastnostmi. In Zpravodaj STCHK. Pardubice: Spolek textilních chemiků a koloristů, 2007. s. 20-21 s.
BURGERT, L. - HÝBNEROVÁ, A. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. Sekvestrační prostředky s vlastnostmi tenzidů na polymerní bázi. In Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha: PCHP - PetroCHemProgress, 2007. s. 2176-2181 s. ISBN 978-80-02-01892-6.
MACHALICKÝ, O. - LICHÝ, L. - BAĎURA, J. - HRDINA, R. - MIRANDA, T. A kinetic description of monomolecular photochemical reaction with the use of polychromatic irradiation Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2006, no. 180, s. 28-37. ISSN: 1010-6030.
PŘICHYSTAL, P. - DUŠEK, L. - HRDINA, R. - BURGERT, L. Mikroenkapsulace textilních barviv a textilních pomocných prostředků.. In Zpravodaj STCHK. Pardubice: Spolek textilních chemiků a koloristů, 2006. s. 57-58 s.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - DUŠEK, L. - PŘICHYSTAL, P. Technologie liposomů a jejich použití v průmyslu textilních barviv. In Sborník příspěvků 15. konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2006. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2006. s. 1287-1296 s. ISBN 80-02-01812-5.
PŘICHYSTAL, P. - BURGERT, L. - HRDINA, R. - DUŠEK, L. Encapsulation of textile dyes, especially reactive and metal-komplex dyes. In Book of Proceedings. Zagreb, Croatia: Faculty of Textile Technology University of Zagreb, 2006. s. 332-335 s. ISBN 953-7105-12-1.
DOLEŽAL, P. - MACHALICKÝ, O. - PAVELEK, M. - KUBEC, P. - HRÁDKOVÁ, K. - HRDINA, R. - ŠULÁKOVÁ, R. Reductive amination of Cyclopentanone Applied catalysis A: General, 2005, vol. 286, no. 2, s. 202-210. ISSN: 0926-860X.
LIŠKOVÁ, V. - BURGERT, L. - HRDINA, R. Barvení polyamidu reaktivními barvivy. In Zpravodaj STCHK. Pardubice: Spolek textilních chemiků a koloristů, 2005. s. 46-48 s.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - LIŠKOVÁ, V. - ŠEBEK, P. - ROCHA GOMES, J. Modifikace reaktivních barviva jejich aplikace na polyamid 6. In Zpravodaj STCHK. Pardubice: Spolek textilních chemiků a koloristů, 2005. s. 89-90 s.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - LIŠKOVÁ, V. - ROCHA GOMES, J. Možnosti dodatečné modifikace reaktivních barviv pro textilní průmysl.. In APROCHEM 2005. Praha: PCHE - PetroCHemEng, 2005. s. 187-191 s. ISBN 80-02-01755-2.
LIŠKOVÁ, V. - BURGERT, L. - HRDINA, R. Nová reaktivní barviva pro polyamid. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 2005. s. 220 s.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - LIŠKOVÁ, V. - ŠEBEK, P. New Mono and Bifunctional Reactive Dyes for Polyamide Dyeing. In Book of Papers. Universidade do Minho, Braga, Portugal: Universidade do Minho, Braga, Portugal, 2005. s. 17 s. ISBN nemá.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - ANDROVÁ, J. - LUŇÁK, S. - HRDINOVÁ, M. - STOLÍN, P. - WANDROL, P. - CHALOUPKA, J. - NOVÝ, J. Provozně ověřená technolohie výroby barviva Ryvalonová čerň PVN. ALIACHEM a.s..
SÁ, P. - GOMES, R. - HRDINA, R. Reactive Dye Fixation on Nylon 6 and Nylon 66 The American Association of Textile Chemistry and Colorists Review., 2004, vol. 4, no. 7, s. 26-27. ISSN: 1532-8813.
BURGERT, L. - BAYEROVÁ, P. - HRDINA, R. Možnosti přípravy biodegradabilních sekvestračních prostředků na polymerní bázi CHEMagazín, 2004, vol. 14, no. 2, s. 8-11. ISSN: 1210-7409.
GONCALVES, M. - OLIVEIRA-CAMPOS, A. - RODRIGUES, L. - PROENCA, M. - GRIFFITHS, J. - MAIA, H. - KAJA, M. - HRDINA, R. Synthesis of Novel Derivatives of 4-Amino-3,5-Dicyanopyrazole Journal of Chemical Research, 2004, vol. N, no. 2, s. 115-117. ISSN: 1747-5198.
HRDINA, R. - LUŠTINEC, P. - STOLÍN, P. - BURGERT, L. - LUŇÁK, S. - HOLČAPEK, M. Iron Complexes of Reactive Azo Dyes Advances in Colour Science and Technology, 2004, vol. 7, no. 1, s. 6-17. ISSN: 1462-4761.
JEŽOVÁ, J. - ŠULÁKOVÁ, R. - HRDINA, R. - BÍLKOVÁ, Z. Development of highly efficient laccase ? enzymatic reactor for degradation of azodyes in wastewater after textile dyeing process Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, 2004, vol. N, no. 43, s. 39-40. ISSN: 0232-0061.
GONCALVES, M. - OLIVEIRA-CAMPOS, A. - PINTO, E. - AMORIM, P. - HRDINA, R. - MACHALICKÝ, O. Photocatalytic Ttreatment of Reactive Red 2. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical Technology, 2004, no. 10, s. 253-269. ISSN: 1211-5541.
HRDINA, R. - STOLÍN, P. - BURGERT, L. - LUŇÁK, S. - WANDROL, P. Novel reactive dyes for wool Advances in Colour Science and Technology, 2004, vol. 7, no. 4, s. 84-94. ISSN: 1462-4761.
JEŽOVÁ, J. - ŠULÁKOVÁ, R. - HRDINA, R. - HRADCOVÁ, O. - BÍLKOVÁ, Z. Lakáza ? enzym se širokým uplatněním v oblasti biotechnologie. In Monitorování cizorodých látek v životním prostředí VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 89-96 s. ISBN 80-7194-722-9.
KAPUSTA, P. - MACHALICKÝ, O. - HRDINA, R. - NEPRAŠ, M. - ZIMMT, M. - FIDLER, V. Photophysics of 3-Substituted Benzanthrones: Substituent and Solvent Control of Intersystem Crossing Journal of Physical Chemistry A, 2003, vol. 107, no. 46, s. 9740-9746. ISSN: 1089-5639.
BURGERT, L. - HRDINA, R. - BAYEROVÁ, P. Některé ekologické aspekty výroby a použití detergentů.. In Sborník přednášek. Praha: Aprochem 2003, 2003. s. 135-137 s. ISBN 80-02-01575-4.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - LUŇÁK, S. - KUTHAN, P. - LUŠTINEC, D. Novel Cromation Procedure for Mordant Dyes.. In Colorchem ´02, 9th International Conference On Dyes And Pigments. Špindlerův Mlýn: VÚOS Pardubice, 2002. s. P26 s. ISBN 80-85119-00-5.
LUŠTINEC, D. - HRDINA, R. - BURGERT, L. - ANDROVÁ, J. Iron Complexes of Reactive Azo Dyes for Dyeing of wool.. In Colorchem ´02, 9th International Conference On Dyes And Pigments. Špindlerův Mlýn: VÚOS Pardubice, 2002. s. P11 s. ISBN 80-85119-00-5.
HRDINA, R. - LUŇÁK, S. - BURGERT, L. - YALAWARTHI, S. - LYČKA, A. Disazo Dyes Based on 1,4-Diamino-2,5-disulfobenzene Advances in Colour Science and Technology, 2001, vol. 4, no. 4, s. 121-126. ISSN: 1462-4761.
HRDINA, R. - BURGERT, L. Nová organická barviva. In Aprochem 2001, 10. konference chemické technologie. Praha: neuveden, 2001. s. 166-170 s. ISBN 80-02-01446-4.
HRDINA, R. - ČERNÝ, M. - PTÁČEK, J. - DLASK, V. - OLIVEIRA-CAMPOS, A. Ipso-Coupling Reactions. In Colorchem 2000, 8th International Conference on Dyes and Pigments. Pardubice: VÚOS a.s., Pardubice, 2000. s. P2 s. ISBN neuveden.
HRDINA, R. - BURGERT, L. - LUŇÁK, S. - NEPRAŠ, M. - WANDROL, P. - GOMES, R. Relationship between Structure and Lightfastness of Reactive Dyes for Wool and Nylon. In Colorchem 2000, 8th International Conference on Dyes and Pigments. Pardubice: VÚOS a.s., Pardubice, 2000. s. L14 s. ISBN neuveden.
HRDINA, R. - MISTRÍK, P. Provozně ověřená technologie výroby kapalné formy Korostánová čerň BNS. ALIACHEM a.s..
HRDINA, R. - BURGERT, L. - PETEROVÁ, B. - NETUŠIL, Z. - NETUŠILOVÁ, Z. Provozně ověřená technologie barvení vlny/PA vyvinutými reaktivními barvivy. Lonka a.s. Příbor.
HRDINA, R. - WANDROL, P. - BURGERT, L. - MACHAČ, R. Reactive multi-functional dyes for wool. In 51. Zjazd Chemických společností, Nitra. Nitra, Slovensko: Vydavateľstvo Slovenskej technickej univerzity, 1999. s. H-P06 s. ISBN 80-227-1250-7.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Antimicrobial and antiviral treatment of textiles Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.01.2021 30.06.2021
New wound covers for chronic wounds Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 2020-02-01 2021-12-31
New hydrogen peroxide stabilizers Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.02.2020 31.12.2021
Research and Development of New Organic Materials ? From Synthesis and Characterization to their Potential Application and Safe Handling with them. Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Příprava brzdových destiček s barevnou indikační zónou Smluvní výzkum 01.10.2019 31.01.2020
Výzkum v oblasti řezných kapalin pro obrábění při externích teplotách Smluvní výzkum 01.03.2019 31.01.2020
Smluvní výzkum odrezovače na bázi sloučenin obsahujících hydroxylovou a nitroso skupinu Smluvní výzkum 01.03.2019 31.12.2019
Chemistry and advanced technology of new organic compounds ? synthesis, characterization, reactivity, functional characteristics and their safety Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
New additives for multifunctional modification of polymeric surfaces P - R&D Programme Ministerstvo průmyslu a obchodu 2018-01-01 2021-12-31
Advanced organic chemistry and technology of new and perspective compounds ? synthesis, characterization, reactivity, utility properties and their safety Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Laboratory investigation of high performance pigments Contract Research Contract Research 2017-05-01 2017-11-30
Perspective organic compounds ? synthesis, characterization, reactivity, properties, new technologies and their safety Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Chelatation surfactants with anticorrosion properties Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.01.2016 31.12.2017
Vypracování laboratorní přípravy staplových mikrovláken Smluvní výzkum 01.01.2016 31.12.2018
Chemistry and technology of advanced organic compounds - synthesis, characterization, reactivity, properties, promising technologies and their safety Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Laboratorní výzkum "Pigment Red 179" Smluvní výzkum 01.01.2016 31.12.2016
Desinfekce vláken Smluvní výzkum 01.01.2015 31.12.2015
Advanced Organic Compounds ? Synthesis, Characterization, Reactivity, Utility Value, Promising Technology and Their Safety Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Advanced Chemistry and Technology of Promising Organic Compounds - Synthesis, Characterization, Reactivity, Utility Value and Their Safety Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Smlouva o smluvním výzkumu Smluvní výzkum 01.01.2014 31.12.2014
Smlouva o smluvním výzkumu Smluvní výzkum 01.01.2014 31.08.2015
Advanced chemistry dnd new technology of organic compounds - synthesis, characterization, reaktivity, their utilty and safeness Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2013 31.12.2013
Centre for Technology and Knowledge Transfer Operational Programme Research and Development for Innovation Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.2012 31.03.2015
New wound dressing based on nanofibres and staple hyaluronan and chitin / chitosan-glucan complex microfibers Progressive technology, materials and systems (starting in 2012) Technologická agentura České republiky 01.01.2012 31.12.2015
Bio-medicinal laboratory HEDF - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-01-01 2012-12-31
Nové organické sloučeniny: syntéza, charakterizace, reaktivita, užitné vlastnosti, perspektivní technologie a jejich bezpečnost Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2011 31.12.2011
Spektrofotochemická laboratoř HEDF - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2011-01-01 2011-12-31
Syntéza, charakterizace, reaktivita a aplikace nových organických sloučenin: užitné vlastnosti, perspektivní technologie a jejich bezpečnost Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2010 31.12.2010
Odstranění slabých stránek Univerzity Pardubice - rekonstrukce učebny pro ÚOChT/KAnT v Doubravicích 7. Programme to support elimination of weaknesses and / or reinforcement of strengths of the university Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2010-01-01 2010-12-31
Příprava HP pigmentů v mikrovlnném reaktoru TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 2009-07-01 2012-06-30
Perspektivní organické pigmenty Sustainable welfare Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007-01-01 2009-12-31
Ekologická kapalná barviva EUREKA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2003-01-01 2004-12-31
Mikrokapsulované produkty pro textilie, autopotahy a kůži EUREKA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1998-10-01 2000-10-31