prof. PhDr. Petr Fidler | Fakulta restaurování

prof. PhDr. Petr Fidler

Kontakty

466 036 606
petr.fidler@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0571-7380

Pracoviště

Fakulta restaurování
Katedra humanitních věd FR (20220)

Profesor
professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
FR/VKDU (2022) G - - -
KHVFR/BBS1 (2022) G - - -
KHVFR/BBS2 (2022) G - - -
KHVFR/BBS3 (2022) G - - -
KHVFR/BCP2 (2022) G - - -
KHVFR/DBM1 (2022) G PR - -
KHVFR/DBM2 (2022) G - - -
KHVFR/DBM3 (2022) G - - -
KHVFR/DBS1 (2022) G PR - -
KHVFR/DBS2 (2022) G - - -
KHVFR/DBS3 (2022) G PR - -
KHVFR/MTP1 (2022) G PR - -
KHVFR/MTP2 (2022) G - - -
KHVFR/NMC1 (2022) G - - -
KHVFR/NMC2 (2022) G - - -
KHVFR/NMC3 (2022) G - - -
KHVFR/SDP1 (2022) G - - -
KHVFR/SDP2 (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
FIDLER, P. Kníže Gundaker z Dietrichsteinu a jeho architekti Filiberto Luchese a Giovanni Pietro Tencalla. Příspěvek k revizi obrazu autochtonnosti architektury 17. století v Čechách. In Od dějin umění k uměleckému dílu : cesty k porozumění vizuální kultuře. 1. vyd. Brno: Books & Pipes, 2021. 17 s. ISBN: 978-80-210-9993-7.
FIDLER, P. Giovanni Pietro Tencalla a středoevropská architektura v době episkopátu Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. In Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695) : olomoucký biskup a kníže střední Evropy. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2020. 23 s. ISBN: 978-80-88103-49-3.
FIDLER, P. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624-1693) Bishop of Olomouc and Central European Prince. In Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624-1693) : Bishop of Olomouc and Central European Prince. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2020. 23 s. ISBN: 978-80-88103-50-9.
FIDLER, P. Waldstein als Bauherr, Mäzen und „Hausvater“. In Wallenstein: Mensch – Mythos – Memoria. 1. vyd. Berlín: Duncker & Humblot, 2018. 17 s. ISBN: 978-3-428-15428-9.
FIDLER, P. „Allerhandt Gemälde, Effecten und Mobiliar“ aneb Návštěva barokní obrazové sbírky. In Do říše umění vede mnoho bran. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. 17 s. ISBN: 978-80-214-5667-9.
FIDLER, P. Architektúra Seicenta. Stavitelia, architekti a stavby viedenského okruhu v Rakúsku, Čechách, na Morave a Slovensku v 17. storočí. 1. vyd. Bratislava: Veda, vydavatelstvo SAV, 2015. 923 s. ISBN: 978-80-224-1476-0.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II Ministerstvo kultury 01.03.18 31.12.22
Ikonografický koncept a předlohy pro malované medailony na klenbě kaple sv. Josefa v poutním kostele v Klokotech Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.03.16 31.12.16
Václav Bernard Ambrozi v kontextu dobového malířství a restaurování Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15