Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D. | Fakulta restaurování

Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.

Kontakty

466 036 607
vladislava.rihova@upce.cz

Pracoviště

Fakulta restaurování
Katedra humanitních věd FR (20220)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KHVFR/DHV3 (2019) G - - SE
KHVFR/DHV4 (2019) G - - -
KHVFR/DUC1 (2019) G PR - -
KHVFR/DUC2 (2019) G - - -
KHVFR/DUMB (2019) G - - -
KHVFR/DVKS (2019) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ČERVINKA, J. - KŘENKOVÁ, Z. - ŘÍHOVÁ, V. Laminátová socha Rychlost ve světle komplexního restaurátorského průzkumu Průzkumy památek, 2019, vol. 26, no. 1, s. 145-156. ISSN: 1212-1487.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Funkcionalistické lázně v Uherském Hradišti ve světle stavebněhistorického průzkumu Slovácko, 2018, vol. 60, no. 1, s. 245-264. ISSN: 0583-5569.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Mozaikářská dílna Ústředí uměleckých řemesel a její předchůdci Průzkumy památek, 2018, vol. 25/2018, no. 1, s. 113-132. ISSN: 1212-1487.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. - KUČEROVÁ, I. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 1, s. 133-148. ISSN: 1212-1487.
ĎOUBAL, J. - LESNIAKOVÁ, P. - ŘÍHOVÁ, V. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Mezioborový průzkum nástěnných maleb a štukatur kaple sv. Isidora v Křenově Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 1, s. 47-70. ISSN: 1212-1487.
ŘÍHOVÁ, V. - KUČEROVÁ, I. - KŘENKOVÁ, Z. - ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Z. - KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, M. Česká skleněná mozaika. In Veřejné umění : sborník textů ze sympozia věnovaného umění ve veřejném prostoru 19. a 20. století Galerie výtvarného umění v Chebu 28.—29. června 2017. Cheb: Galerie výtvarného umění Cheb, 2018. s. 5-17 s. ISBN 978-80-87395-35-6.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. - KUČEROVÁ, I. Česká skleněná mozaika 2. poloviny 20. století - materiály a technologie. In Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2018. s. 254-269 s. ISBN 978-80-8060-435-6.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Zápisy komisí pro spolupráci architekta s výtvarníkem a další prameny pro výzkum mozaik ve veřejném prostoru socialistického Československa Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2017, vol. 77/2017, no. 3, s. 303-313. ISSN: 1210-5538.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Skleněné mozaiky od konce 19. do poloviny 20. století – příspěvek k umělecké topografii Moravy Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2017, vol. 77, no. 3, s. 207-218. ISSN: 1210-5538.
KŘENKOVÁ, Z. - ŘÍHOVÁ, V. Evropská tradice a počátek novodobé mozaiky v Čechách a na Moravě Theatrum historiae, 2017, vol. 20, no. 30. 10. 2017, s. 193-222. ISSN: 1802-2502.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Antonín Gajdušek (1927–2001), soupis uměleckých děl ve veřejném prostoru Slovácko, 2017, vol. 59, no. 1, s. 281-300. ISSN: 0583-5569.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Pražská mozaikářská dílna Viktora Foerstera. Přehled monumentálních zakázek Staletá Praha, 2017, vol. 33, no. 1, s. 31-59. ISSN: 0231-6056.
ŘÍHOVÁ, V. Stopy na Měsíci a stopaři umění druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru moravských měst Krok : kulturní revue Olomouckého kraje, 2017, vol. 14, no. 3, s. 54-56. ISSN: 1214-6420.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Archivní fondy podniku Českého fondu výtvarných umění Dílo. Písemné prameny pro výzkum umění ve veřejném prostoru socialistického Československa Opuscula Historiae Atrium, 2016, vol. 65, no. 2, s. 104-119. ISSN: 1211-7390.
ŘÍHOVÁ, V. Hostýnská zakázka Viktora Foerstera ve světle písemných pramenů e-Monumentica, 2016, vol. IV/2016, no. 2, s. 51-62. ISSN: 1805-1944.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Stavebněhistorický průzkum usedlosti čp. 2 v Trstěnici. In Průzkum a dokumentace památek lidové architektury = The survey and documentation of vernacular architecture monuments = Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Sebranice: Spolek archaických nadšenců, 2016. 36 s. ISBN: 978-80-87210-56-7.
ŘÍHOVÁ, V. Příklad obnovy venkovské usedlosti – dům čp. 37 ve Zlámanci. In Průzkum a dokumentace památek lidové architektury = The survey and documentation of vernacular architecture monuments = Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Sebranice: Spolek archaických nadšenců, 2016. 14 s. ISBN: 978-80-87210-56-7.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Stavebněhistorický průzkum roubeného domu a polygonální stodoly usedlosti čp. 97 v Čisté. In Průzkum a dokumentace památek lidové architektury = The survey and documentation of vernacular architecture monuments = Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Sebranice: Spolek archaických nadšenců, 2016. 34 s. ISBN: 978-80-87210-56-7.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Stavebněhistorický průzkum lidové architektury – metodika a její využití u objektů v Čisté čp. 97 a Trstěnici čp. 2. In Průzkum a dokumentace památek lidové architektury = The survey and documentation of vernacular architecture monuments = Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Sebranice: Spolek archaických nadšenců, 2016. 8 s. ISBN: 978-80-87210-56-7.
ŘÍHOVÁ, V. Corpus antiquarium inscriptionum imperii austriaci - prolegomena k epigrafické sbírce z roku 1828. In Epigraphica et Sepulcralia 7. Praha: Artefactum, 2016. s. 253-263 s. ISBN 978-80-86890-95-1.
ŘÍHOVÁ, V. Kresebná alba Václava Michaela Voláka. In Epigraphica and Sepulcralia 6. Praha: Artefactum, 2015. s. 277-290 s. ISBN 978-80-86890-83-8.
KŘENKOVÁ, Z. - ŘÍHOVÁ, V. Náhrobní monument Půty z Lichtenburku v Jemnici a jeho reflexe v pramenech Vlastivědný věstník moravský, 2014, vol. 66, no. 3, s. 238-245. ISSN: 0323-2581.
STRÁNÍKOVÁ, J. - ŘÍHOVÁ, V. Kostel sv. Václava ve Veliši: výstavba, vybavování a okolnosti vzniku (1747-1752). 1. vyd. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2014. 334 s. ISBN: 978-80-87151-33-4.
ŘÍHOVÁ, V. Drobné památky ostruženské farnosti. In Kronika a drobné památky ostruženské farnosti. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 26 s. ISBN: 978-80-7395-503-8.
ŘÍHOVÁ, V. Drobné památky kopidlnské farnosti v terénu a v písemných pramenech. In Kopidlenská farnost - minulost a současnost jejích drobných památek. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 9 s. ISBN: 978-80-7395-501-4.
ŘÍHOVÁ, V. Nevydaný soupis moravských náhrobků. In Artem ad vitam. 1. vyd. Praha: Artefactum, 2012. 7 s. ISBN: 978-80-86890-46-3.
ŘÍHOVÁ, V. - NOVOTNÁ, M. Dílo sochaře Martina Krupky (nejen) v okolí Veliše a na Kopidlensku. In Kopidlenská farnost - minulost a současnost jejích drobných památek. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 8 s. ISBN: 978-80-7395-501-4.
ŘÍHOVÁ, V. - STRÁNÍKOVÁ, J. Schlikovský úředník Karel Říha a výstavba kostela ve Veliši Theatrum historiae, 2011, vol. 2011, no. 9, s. 473-490. ISSN: 1802-2502.
ŘÍHOVÁ, V. - STRÁNÍKOVÁ, J. Schlikovský úředník Karel Říha a výstavba kostela ve Veliši Theatrum historiae, 2011, vol. 2011, no. 9, s. 473-490. ISSN: 1802-2502.
ŘÍHOVÁ, V. Ze zlámaneckých fotoalb Slovácko, 2011, vol. LII/2010, no. 20.6.2011, s. 325-331. ISSN: 0583-5569.
ŘÍHOVÁ, V. Dílo sochařů, kameníků a štukatérů 17. století. Moravskotřebovsko.. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 173 s. ISBN: 978-80-7395-453-6.
ŘÍHOVÁ, V. Šperky Mariánské zahrady. In Kronika a drobné památky velišské farnosti. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 13 s. ISBN: 978-80-7395-284-6.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Fasáda jako obhajoba - pražský palác Jáchyma Novohradského z Kolovrat. In Sgrafito 16. - 20. století, výzkum a restaurování. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 49-60 s. ISBN 978-80-7395-228-0.
ŘÍHOVÁ, V. - WAISSER, P. Grafické předlohy pro sgrafita litomyšlského zámku - obrazová konfrontace. In Sgrafito 16. - 20. století, výzkum a restaurování. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 199-224 s. ISBN 978-80-7395-228-0.
ŘÍHOVÁ, V. Úřední domy v Litomyšli a stavební činnost Jiřího Béby Theatrum historiae, 2008, vol. 3, no. 3, s. 137-148. ISSN: 1802-2502.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
The inheritance of Jiří Josefík, a restorer Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2019-01-01 2019-12-31
System and methodology for scanning historical objects by unmanned helicopters and transferring scanned large volumes of data for their professional processing CESNET Development Fund CESNET z.s.p. 2017-07-01 2018-12-31
Organization of restoration works through ČFVU Dílo (1954-1994) Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2017-01-01 2017-12-31
Conservation of Glass and Stone Mosaics of the Czech Mosaics School Applied research and development of national and cultural identity Programme NAKI II Ministerstvo kultury 2016-03-01 2020-12-31
Czech Art in the 1950s-1980s in the Public Space: Recording, Research, and Restoration. Applied research and development of national and cultural identity Programme NAKI II Ministerstvo kultury 01.03.2016 31.12.2019
The Baroque Chapel of St. Isidor - archival sources and restorer´s research Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2014-01-01 2014-12-31
Documentation and interdisciplinary research of funeral monuments (region of Broumov) Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2013-01-31 2013-12-31
Seminář sgrafita 16.-20. století s ohledem na fasádu litomyšlského zámku Support for UNESCO World Heritage sites Ministerstvo kultury 2009-04-01 2009-12-31
Sochařství počátku 17. století na Moravě Post-graduate (doctorate) grants Grantová agentura ČR 2009-01-01 2011-12-31