Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D. | Fakulta restaurování

Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.

Kontakty

466 036 607
vladislava.rihova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4203-3981

Pracoviště

Fakulta restaurování
Katedra humanitních věd FR (20220)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KHVFR/BAR1 (2022) G - - -
KHVFR/DHV1 (2022) G - - SE
KHVFR/DHV2 (2022) G - - -
KHVFR/DHV3 (2022) G - - SE
KHVFR/DHV4 (2022) G - - -
KHVFR/DHV5 (2022) G - - -
KHVFR/DHV6 (2022) G - - -
KHVFR/DUC1 (2022) G PR - -
KHVFR/DUC2 (2022) G - - -
KHVFR/DUS1 (2022) G - - -
KHVFR/DUS2 (2022) G - - -
KHVFR/DVKS (2022) G - - -
KHVFR/OVK1 (2022) G - - -
KHVFR/PPP1 (2022) G PR - -
KHVFR/SBO1 (2022) G - - SE
KHVFR/SBO2 (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MÍCHALOVÁ, Z. - BARTŮŇKOVÁ, L. - ČIVRNÁ, R. - GRANČÁK, M. - HURTOVÁ, A. - KOVÁŘÍK, Z. - KRAJÍČEK, V. - LAVIČKA, R. - ŘÍHOVÁ, V. - SLÁDEK, A. - SLÁDEK, O. - ŠIBRAVOVÁ, K. - TIŠLOVÁ, R. - ZŮFALÁ, R. Epitaf rodiny Jana Hodějovského z Hodějova v Českém Rudolci. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2021. 125 s. ISBN: 978-80-7560-401-9.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. The Earliest Tomb Mosaics from the Production of Innsbruck-based Companies in Bohemia and Moravia Opuscula Historiae Atrium, 2020, vol. 69, no. 1, s. 36-57. ISSN: 1211-7390.
ŘÍHOVÁ, V. Jano Köhler a Dominik Fey u zrodu prvních řezaných keramických mozaik na Moravě Slovácko, 2020, vol. 62, no. 1, s. 275-290. ISSN: 0583-5569.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. - BARTŮŇKOVÁ, L. - JANDOVÁ, P. Devastované štukatury zahradního pavilonu zámku v Gořanově Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2020, vol. 80, no. 3-4, s. 366-377. ISSN: 1210-5538.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. - ŠKRABALOVÁ, A. - ŘÍHOVÁ, V. Restaurátorský průzkum a zásah na mozaice Panny Marie Růžencové na průčelí klášterní budovy Kongregace Petrinů v Českých Budějovicích Průzkumy památek, 2020, vol. 27, no. 1/2020, s. 129-142. ISSN: 1212-1487.
DVOŘÁK, V. - HRADÍLEK, Z. - JENIŠTA, J. - KŘENKOVÁ, Z. - DUCHOSLAV, M. - ŘÍHOVÁ, V. Mechy na uměleckých objektech ve veřejném prostoru vybraných středomoravských měst Bryonora, 2020, vol. 66, no. 2, s. 8-24. ISSN: 0862-8904.
KŘENKOVÁ, Z. - LACKA, M. - STRMISKOVÁ, Z. - DVOŘÁK, V. - JENIŠTA, J. - ČADILOVÁ, M. - ŘÍHOVÁ, V. - HEČKOVÁ, P. - HORÁK, P. - IVÁNEK, J. - KOŘÍNKOVÁ, J. - KOŘANOVÁ, K. - DUDR, K. - ALENA, B. Sochy a města – Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945–1989. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 400 s. ISBN: 978-80-7560-279-4.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Metodika archivního průzkumu uměleckých děl druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-410272.
KNOTEK, V. - ČERVINKA, J. - KŘENKOVÁ, Z. - ŘÍHOVÁ, V. Metodika preventivní ochrany a průzkumu laminátových soch v exteriéru. NUŠL.
ČERVINKA, J. - ŘÍHOVÁ, V. Restaurování betonové sochy.
ČERVINKA, J. - KŘENKOVÁ, Z. - ŘÍHOVÁ, V. Laminátová socha Rychlost ve světle komplexního restaurátorského průzkumu Průzkumy památek, 2019, vol. 26, no. 1, s. 145-156. ISSN: 1212-1487.
ŘÍHOVÁ, V. - IVÁNEK, J. Práce a obživa ve výtvarných realizacích pro architekturu Valašska 50.-80. let 20. století. In Valašsko - historie a kultura II : obživa. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2019. 31 s. ISBN: 978-80-7599-103-4.
ŘÍHOVÁ, V. - IVÁNEK, J. Práce a obživa ve výtvarných realizacích pro architekturu Valašska 50.-80. let 20. století. 2019.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Funkcionalistické lázně v Uherském Hradišti ve světle stavebněhistorického průzkumu Slovácko, 2018, vol. 60, no. 1, s. 245-264. ISSN: 0583-5569.
ŘÍHOVÁ, V. - MACHAČKO, L. Sgrafito 50. let 20. století: Mapování výskytu, stavu, autorství a okolností realizací sorelových sgrafit Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 2, s. 51–64. ISSN: 1212-1487.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Mozaikářská dílna Ústředí uměleckých řemesel a její předchůdci Průzkumy památek, 2018, vol. 25/2018, no. 1, s. 113-132. ISSN: 1212-1487.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. - KUČEROVÁ, I. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 1, s. 133-148. ISSN: 1212-1487.
ĎOUBAL, J. - LESNIAKOVÁ, P. - ŘÍHOVÁ, V. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Mezioborový průzkum nástěnných maleb a štukatur kaple sv. Isidora v Křenově Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 1, s. 47-70. ISSN: 1212-1487.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. - KUČEROVÁ, I. Česká skleněná mozaika 2. poloviny 20. století - materiály a technologie. In Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2018. s. 254-269 s. ISBN 978-80-8060-435-6.
ŘÍHOVÁ, V. - KUČEROVÁ, I. - KŘENKOVÁ, Z. - ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Z. - KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, M. Česká skleněná mozaika. In Veřejné umění : sborník textů ze sympozia věnovaného umění ve veřejném prostoru 19. a 20. století Galerie výtvarného umění v Chebu 28.—29. června 2017. Cheb: Galerie výtvarného umění Cheb, 2018. s. 5-17 s. ISBN 978-80-87395-35-6.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Antonín Gajdušek (1927–2001), soupis uměleckých děl ve veřejném prostoru Slovácko, 2017, vol. 59, no. 1, s. 281-300. ISSN: 0583-5569.
KŘENKOVÁ, Z. - ŘÍHOVÁ, V. Evropská tradice a počátek novodobé mozaiky v Čechách a na Moravě Theatrum historiae, 2017, vol. 20, no. 30. 10. 2017, s. 193-222. ISSN: 1802-2502.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Pražská mozaikářská dílna Viktora Foerstera. Přehled monumentálních zakázek Staletá Praha, 2017, vol. 33, no. 1, s. 31-59. ISSN: 0231-6056.
ŘÍHOVÁ, V. Stopy na Měsíci a stopaři umění druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru moravských měst Krok : kulturní revue Olomouckého kraje, 2017, vol. 14, no. 3, s. 54-56. ISSN: 1214-6420.
ŘÍHOVÁ, V. Hostýnská zakázka Viktora Foerstera ve světle písemných pramenů e-Monumentica, 2016, vol. IV/2016, no. 2, s. 51-62. ISSN: 1805-1944.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Archivní fondy podniku Českého fondu výtvarných umění Dílo. Písemné prameny pro výzkum umění ve veřejném prostoru socialistického Československa Opuscula Historiae Atrium, 2016, vol. 65, no. 2, s. 104-119. ISSN: 1211-7390.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Stavebněhistorický průzkum usedlosti čp. 2 v Trstěnici. In Průzkum a dokumentace památek lidové architektury = The survey and documentation of vernacular architecture monuments = Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Sebranice: Spolek archaických nadšenců, 2016. 36 s. ISBN: 978-80-87210-56-7.
ŘÍHOVÁ, V. Příklad obnovy venkovské usedlosti – dům čp. 37 ve Zlámanci. In Průzkum a dokumentace památek lidové architektury = The survey and documentation of vernacular architecture monuments = Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Sebranice: Spolek archaických nadšenců, 2016. 14 s. ISBN: 978-80-87210-56-7.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Stavebněhistorický průzkum roubeného domu a polygonální stodoly usedlosti čp. 97 v Čisté. In Průzkum a dokumentace památek lidové architektury = The survey and documentation of vernacular architecture monuments = Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Sebranice: Spolek archaických nadšenců, 2016. 34 s. ISBN: 978-80-87210-56-7.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Stavebněhistorický průzkum lidové architektury – metodika a její využití u objektů v Čisté čp. 97 a Trstěnici čp. 2. In Průzkum a dokumentace památek lidové architektury = The survey and documentation of vernacular architecture monuments = Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Sebranice: Spolek archaických nadšenců, 2016. 8 s. ISBN: 978-80-87210-56-7.
ŘÍHOVÁ, V. Corpus antiquarium inscriptionum imperii austriaci - prolegomena k epigrafické sbírce z roku 1828. In Epigraphica et Sepulcralia 7. Praha: Artefactum, 2016. s. 253-263 s. ISBN 978-80-86890-95-1.
ŘÍHOVÁ, V. Kresebná alba Václava Michaela Voláka. In Epigraphica and Sepulcralia 6. Praha: Artefactum, 2015. s. 277-290 s. ISBN 978-80-86890-83-8.
KŘENKOVÁ, Z. - ŘÍHOVÁ, V. Náhrobní monument Půty z Lichtenburku v Jemnici a jeho reflexe v pramenech Vlastivědný věstník moravský, 2014, vol. 66, no. 3, s. 238-245. ISSN: 0323-2581.
ŘÍHOVÁ, V. Drobné památky ostruženské farnosti. In Kronika a drobné památky ostruženské farnosti. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 26 s. ISBN: 978-80-7395-503-8.
ŘÍHOVÁ, V. Drobné památky kopidlnské farnosti v terénu a v písemných pramenech. In Kopidlenská farnost - minulost a současnost jejích drobných památek. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 9 s. ISBN: 978-80-7395-501-4.
ŘÍHOVÁ, V. Nevydaný soupis moravských náhrobků. In Artem ad vitam. 1. vyd. Praha: Artefactum, 2012. 7 s. ISBN: 978-80-86890-46-3.
ŘÍHOVÁ, V. - NOVOTNÁ, M. Dílo sochaře Martina Krupky (nejen) v okolí Veliše a na Kopidlensku. In Kopidlenská farnost - minulost a současnost jejích drobných památek. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 8 s. ISBN: 978-80-7395-501-4.
ŘÍHOVÁ, V. - STRÁNÍKOVÁ, J. Schlikovský úředník Karel Říha a výstavba kostela ve Veliši Theatrum historiae, 2011, vol. 2011, no. 9, s. 473-490. ISSN: 1802-2502.
ŘÍHOVÁ, V. - STRÁNÍKOVÁ, J. Schlikovský úředník Karel Říha a výstavba kostela ve Veliši Theatrum historiae, 2011, vol. 2011, no. 9, s. 473-490. ISSN: 1802-2502.
ŘÍHOVÁ, V. Ze zlámaneckých fotoalb Slovácko, 2011, vol. LII/2010, no. 20.6.2011, s. 325-331. ISSN: 0583-5569.
ŘÍHOVÁ, V. Dílo sochařů, kameníků a štukatérů 17. století. Moravskotřebovsko.. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 173 s. ISBN: 978-80-7395-453-6.
ŘÍHOVÁ, V. Šperky Mariánské zahrady. In Kronika a drobné památky velišské farnosti. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 13 s. ISBN: 978-80-7395-284-6.
ŘÍHOVÁ, V. - KŘENKOVÁ, Z. Fasáda jako obhajoba - pražský palác Jáchyma Novohradského z Kolovrat. In Sgrafito 16. - 20. století, výzkum a restaurování. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 49-60 s. ISBN 978-80-7395-228-0.
ŘÍHOVÁ, V. - WAISSER, P. Grafické předlohy pro sgrafita litomyšlského zámku - obrazová konfrontace. In Sgrafito 16. - 20. století, výzkum a restaurování. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 199-224 s. ISBN 978-80-7395-228-0.
ŘÍHOVÁ, V. Úřední domy v Litomyšli a stavební činnost Jiřího Béby Theatrum historiae, 2008, vol. 3, no. 3, s. 137-148. ISSN: 1802-2502.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Poválečné umění v architektuře - evidence a moderní materiály Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI III Ministerstvo kultury 01.03.23 31.12.27
Metody, materiály a přístupy k restaurování polychromovaných sochařských děl v letech 1945-1970 Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.02.22 31.12.22
Pozůstalost restaurátora Jiřího Josefíka (1920?2006) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Systém a metodologie pro snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami a přenos nasnímaných velkých objemů dat pro jejich odborné zpracování Fond rozvoje CESNETu CESNET z.s.p. 01.07.17 31.12.18
Organizace restaurátorských prací prostřednictvím ČFVU Dílo (1954-1994) Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II Ministerstvo kultury 01.03.16 31.12.20
České umění 50. - 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování. Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II Ministerstvo kultury 01.03.16 31.12.19
Barokní kaple sv. Isidora ve světle archivního a restaurátorského průzkumu Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Dokumentace a mezioborový výzkum funerálních památek Broumovska Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 31.01.13 31.12.13
Seminář sgrafita 16.-20. století s ohledem na fasádu litomyšlského zámku Podpora pro památky UNESCO Ministerstvo kultury 01.04.09 31.12.09
Sochařství počátku 17. století na Moravě Postdoktorské projekty (řešení od. 1.1. 2009) Grantová agentura ČR 01.01.09 31.12.11