Mgr. Petr Horák | Fakulta restaurování

Mgr. Petr Horák

Kontakty

petr.horak2@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5914-9577

Pracoviště

Fakulta restaurování
Oddělení projektů FR (26700)

Vědecký pracovník
researcher
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KFI/VPRED (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
KŘENKOVÁ, Z. - LACKA, M. - STRMISKOVÁ, Z. - DVOŘÁK, V. - JENIŠTA, J. - ČADILOVÁ, M. - ŘÍHOVÁ, V. - HEČKOVÁ, P. - HORÁK, P. - IVÁNEK, J. - KOŘÍNKOVÁ, J. - KOŘANOVÁ, K. - DUDR, K. - ALENA, B. Sochy a města – Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945–1989. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 400 s. ISBN: 978-80-7560-279-4.
HORÁK, P. Mezi adorací a demolicí. Osudy vybraných děl českého výtvarného umění 50.–80. let 20. století po roce 1989 na území dnešního Kraje Vysočina e-Monumentica, 2019, vol. 2017, no. 2, s. 5-20. ISSN: 1805-1944.
HORÁK, P. Sex a umění: Pět výprav za erotickými motivy ve starších dějinách výtvarné kultury. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. 142 s. ISBN: 978-80-7395-918-0.
HORÁK, P. Výhry, prohry, přešlapy. Proměny památkové péče 20. století na příkladu několika objektů z městské památkové zóny Havlíčkův Brod.. In Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví. Sborník z konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 145-158 s. ISBN 978-80-7395-594-6.
HORÁK, P. EDOS - Elektronická databáze a obslužná on-line aplikace Edukačního a dokumentačního střediska Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. 2012, http://museum.upce.cz.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Czech Art in the 1950s-1980s in the Public Space: Recording, Research, and Restoration. Applied research and development of national and cultural identity Programme NAKI II Ministerstvo kultury 01.03.2016 31.12.2019

Výzkumné zaměření