MUDr. Jan Vodička, Ph.D. | Fakulta restaurování

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

Kontakty

jan.vodicka@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2541-6286

Pracoviště

Fakulta zdravotnických studií
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku (70163)

Přednosta kliniky
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
konzultace dle předchozí domluvy
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ŠKOLOUDÍK, L. - MEJZLÍK, J. - JANOUCH, M. - DRŠATA, J. - VODIČKA, J. - CHROBOK, V. Hearing screenings for preschool children: A comparison between whispered voice and pure tone audiogram tests International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2020, vol. 130, no. 3, s. nestránkováno. ISSN: 0165-5876.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. - BAŽANT, J. The influence of a child's age on the evaluation of smells and their hedonistic assessment European Journal of Pediatrics, 2020, vol. 179, no. 8, s. nestránkováno. ISSN: 0340-6199.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. - ŽILKOVÁ, V. Taste strips - metoda samovyšetření chuti Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, vol. 83/116, no. 5, s. 521-534. ISSN: 1210-7859.
KNÍŽEK, Z. - VODIČKA, J. - JELÍNEK, J. - REŽNÝ, Z. Měření nosní průchodnosti pomocí flowmetrie a klasifikace endoskopického obrazu nosní dutiny Otorinolaryngologie a foniatrie, 2019, vol. 68, no. 3, s. 143-149. ISSN: 1210-7867.
KRTIČKOVÁ, J. - LACO, J. - DĚDKOVÁ, J. - VODIČKA, J. - ŠATANKOVÁ, J. - ŠVEJDOVÁ, A. - RŮŽIČKA, J. - KORDAČ, P. - ČELAKOVSKÝ, P. - MEJZLÍK, J. - ŠKOLOUDÍK, L. - CHROBOK, V. Respirační epiteliální adenomatoidní hamartom Otorinolaryngologie a foniatrie, 2019, vol. 68, no. 4, s. 211-216. ISSN: 1210-7867.
ŠTUK, J. - VAŇÁSEK, J. - ODRÁŽKA, K. - DOLEŽEL, M. - KOLÁŘOVÁ, I. - HLÁVKA, A. - VÍTKOVÁ, M. - VODIČKA, J. - POKORNÝ, K. Giant locally advanced and metastatic squamous cell skin carcinoma of head and neck region: case report. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 2019, vol. 25, no. 1, s. 20-22. ISSN: 1507-1367.
LOUDOVÁ, J. - HOLÁ, J. - KARVAY, V. - VODIČKA, J. První zkušenosti s vyšetřením závrativých stavů video Head Impulse Testem Otorinolaryngologie a foniatrie, 2019, vol. 68, no. 4, s. 188-193. ISSN: 1210-7867.
SCHRIEVER, V. - AGOSIN, E. - ALTUNDAG, A. - AVNI, H. - VAN, H. - CORNEJO, C. - DE LOS SANTOS, G. - FISHMAN, G. - FRAGOLA, C. - GUAMEROS, M. - GUPTA, N. - HUDSON, R. - KAMEL, R. - KNAAPILA, A. - KONSTANTINIDIS, I. - LANDIS, B. - LARSSON, M. - LUNDSTROM, J. - MACCHI, A. - MARINO-SANCHEZ, F. - NOVAKOVA, L. - MORI, E. - MULLOL, J. - NORD, M. - PARMA, V. - PHILPOTT, C. - PROPST, E. - RAWAN, A. - SANDELL, M. - SOROKOWSKA, A. - SOROKOWSKI, P. - SPARING-PASCHKE, L. - STETZLER, C. - VALDER, C. - VODIČKA, J. - HUMMEL, T. Development of an International Odor Identification Test for Children: The Universal Sniff Test Journal of Pediatrics, 2018, vol. 198, no. neuveden, s. 265-272. ISSN: 0022-3476.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. Parosmie a fantosmie u pacientů s poruchou čichu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, vol. 81, no. 1, s. 51-54. ISSN: 1210-7859.
HUMMEL, T. - WHITCROFT, K. - ANDREWS, P. - ALTUNDAGS, A. - CINGHI, C. - COSTANZO, R. - DAMM, M. - FRASNELLI, J. - GUDZIOL, H. - GUPTA, N. - HAEHNER, A. - HOLBROOK, E. - HONG, S. - HORNUNG, D. - HUETENBRINK, K. - KAMEL', R. - KOBAYASHI, M. - KONSTANTINIDIS, I. - LANDIS', B. - LEOPOLD, D. - MACCHI, A. - MIWA, T. - MOESGES, R. - MULLOL, J. - MUELLER, C. - OTTAVIANO, G. - PASSALI, G. - PHILPOTT, C. - PINTO, J. - RAMAKRISHNAN, V. - ROMBAUX, P. - ROTH, Y. - SCHLOSSER, R. - SHU, B. - SOLER, G. - STJARNE, P. - STUCK, B. - VODIČKA, J. - WELGE-LUESSEN, A. Position paper on olfactory dysfunction Rhinology, 2017, vol. 54, no. Supplement 25, s. 1-30. ISSN: 0300-0729.
KNÍŽEK, Z. - VODIČKA, J. - BROTHÁNKOVÁ, P. - SHEJBALOVÁ, H. Čich u pacientů podstupujících endonazální endoskopickou chirurgii Časopis lékařů českých, 2017, vol. 4, no. 156, s. 187-191. ISSN: 0008-7335.
CANTONE, E. - CIOFALO, A. - VODIČKA, J. - IACONO, V. - MYLONAKIS, I. - SCARPA, B. - RUSSO, M. - IENGO, M. - DE VINCENTIIS, M. - MARTINI, A. - OTTAVIANO, G. Pleasantness of olfactory and trigeminal stimulants in different Italian regions European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2017, vol. 274, no. 11, s. 3907-3913. ISSN: 0937-4477.
BROTHÁNKOVÁ, P. - NEDOMOVÁ, E. - VODIČKA, J. Kvalita života osob s poruchou čichu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2017, vol. 2, no. 30.4.2017, s. 51-55. ISSN: 1339-5920.
POSPÍCHALOVÁ, K. - VODIČKA, J. - KOPAL, A. New test of odor pleasantness in Parkinson's disease Functional Neurology, 2016, vol. 31, no. 3, s. 1-7. ISSN: 0393-5264.
ČEGAN, L. - NĚMEC, Z. - ROLEČEK, J. - VODIČKA, J. - BLANAŘ, V. - ŘEZNÍČEK, M. Přenosný audiometr. CZ: Univerzita Pardubice.
EHLER, E. - VODIČKA, J. - FAITLOVÁ, H. Poruchy čichu a chuti u polyneuropatií Neurologie pro praxi, 2015, vol. 16, no. 2, s. 88-91. ISSN: 1213-1814.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. Normální hodnoty Nového Testu libosti pachů u zdravé populace Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, vol. 78/111, no. 1, s. 78-82. ISSN: 1210-7859.
CROY, I. - HOFFMANN, H. - PHILPOTT, C. - ROMBAUX, P. - WELGE-LUESSEN, A. - VODIČKA, J. - KONSTANTINIDIS, I. - MORERA, E. - HUMMEL, T. Retronasal testing of olfactory function: an investigation and comparison in seven countries European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2014, vol. 271, no. 5, s. 1087-1095. ISSN: 0937-4477.
PELLANT, A. - MANDYSOVÁ, P. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - VODIČKA, J. Is the sense of smell important in nursing as well?. 2014. s. 142-142 s.
BROTHÁNKOVÁ, P. - FUKSOVÁ, T. - VODIČKA, J. PORUCHY ČICHU - SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ PACIENTY Profese on-line, 2013, vol. VI, no. 1, s. 1-5. ISSN: 1803-4330.
SVATOŇOVÁ, K. - FAITLOVÁ, H. - VODIČKA, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. HODNOCENÍ ÚROVNĚ CHEMOSENZORICKÉ PERCEPCE U NEMOCNÝCH PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII. In XXXVII. Brněnské onkologické dny: sborník abstrakt. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2013. s. 83 s. ISBN 978-80-904596-9-4.
BROTHÁNKOVÁ, P. - KOSTKOVÁ, Z. - VODIČKA, J. - PELLANT, A. Vliv věku na čich a na hodnocení libosti pachů Kontakt, 2012, vol. 2, no. 14, s. 152-158. ISSN: 1212-4117.
VODIČKA, J. - FAITLOVÁ, H. - PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BROTHÁNKOVÁ, P. Poruchy čichu a chuti. 1. vyd. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2012. 250 s. ISBN: 978-80-7311-125-0.
PELLANT, A. - VODIČKA, J. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - BROTHÁNKOVÁ, P. Importance of Smell in Contemporary Medical Treatment and Nursing Care. In Present and the Future of Nursing and Midwifery. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012. s. 234-235 s. ISBN 978-80-7394-365-3.
VODIČKA, J. Fyziologické hodnoty čichových testů v české populaci Otorinolaryngologie a foniatrie, 2011, vol. 60, no. 3, s. 119-124. ISSN: 1210-7867.
VODIČKA, J. Odor detection threshold, but not odor identification, is impaired in children with autism European Child and Adolescent Psychiatry, 2011, vol. 17, no. 7, s. 333-340. ISSN: 1018-8827.
BROTHÁNKOVÁ, P. - VODIČKA, J. - PELLANT, A. Význam čichu a jeho zhodnocení v ošetřovatelském procesu. Sestra, 2011, vol. 2011, no. 11, s. 62-64. ISSN: 1210-0404.
PELLANT, A. - ŠKVRŇÁKOVÁ, J. - VODIČKA, J. Zamyšlení nad významem čichu pro diagnostiku v medicíně. In Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. Bratislava: SAMEDI, s.r.o., 2011. s. 39-39 s.
VODIČKA, J. - JELÍNKOVÁ, H. - CHROBOK, V. Smell impairment after tick-borne encephalitis vaccination: Case report. Vaccine, 2010, vol. 28, no. 4, s. 886-888. ISSN: 0264-410X.
LANDIS, B. - VODIČKA, J. - HUMMEL, T. Olfactory dysfunction following herpetic meningoencephalitis Journal of Neurology, 2010, vol. 257, no. 3, s. 439-443. ISSN: 0340-5354.
VODIČKA, J. Brief evaluation of pleasantness of olfactory and trigeminal stimulants Archives of Otolaryngology - Head & Neck Surgery, 2010, vol. 136, no. 9, s. 901-7. ISSN: 0886-4470.
VODIČKA, J. - PECKOVÁ, L. - EHLER, E. - KOPAL, A. - CHROBOK, V. Vyšetření čichu u neurologických onemocnění pomocí Testu parfémovaných fixů Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, vol. 73/106, no. 1, s. 45-50. ISSN: 1210-7859.
VODIČKA, J. BriefReport: Significant Differences in Perceived Odor Pleasantness Found in Children with ASD Journal of Autism and Developmental Disorders, 2010, vol. srpen, no. 2010, s. 1-4. ISSN: 1573-3432.
VODIČKA, J. Vliv vizuálního podnětu na identifikaci pachových látek u Parkinsonovy choroby. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010. s. 54-54 s.
RACKOVÁ, R. - SHEJBALOVÁ, H. - VODIČKA, J. Vyšetření čichu po úrazu hlavy parfémovanými fixy Profese on-line, 2009, vol. 2, no. 1, s. 51-64. ISSN: 1803-4330.
CHROBOK, V. - KASTNER, J. - VODIČKA, J. Diagnostika a léčba akutních rinosinusitid u dospělých Zdravotnické noviny, 2009, vol. 2009, no. 17, s. 16-17. ISSN: 1214-7664.
VODIČKA, J. - JELÍNKOVÁ, H. - ŠVESTKOVÁ, E. - NYKODÝMOVÁ, P. Hyposmia after vaccination against tick-borne encefalitis - case story. In Abstrakt Band. 2009. ISBN 978-3-93897531-8.
VODIČKA, J. - ŠALANDOVÁ, P. - IVANČÁKOVÁ, I. - PELLANT, A. Čich u pracujících v chemickém provozu po vystavení vysokým koncentracím chemických látek České pracovní lékařství, 2008, vol. 9, no. 1, s. 8-11. ISSN: 1212-6721.
VODIČKA, J. - CHROBOK, V. Terminologický slovník.. In Cholesteatom spánkové kosti. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ, 2008. 2 s. ISBN: 978-80-7311-104-5.
VODIČKA, J. - BÁRTOVÁ, I. Léčba peritonzilárního abscesu. In Program sborník abstrakt XII. kongres mladých otorinolaryngologů. Brno: Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 2008. s. 30 s. ISBN 978-80-254-2028-7.
VODIČKA, J. - MELOUN, M. - PŘÍHODOVÁ, L. - POKORNÝ, K. - PELLANT, A. Vícerozměrná analýza výsledků testů parfémovaných fixů. In Sborník 71. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Olomouc 2008. Kostelec na Hané, 2008: JOLA, v.o.s.- nakladatelství a vydavatelství, Kostelec na Hané, 2008, 2008. s. 81-81 s. ISBN 978-80-86636-27-6.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. - CHROBOK, V. Screening of olfactory function using odourized markers. Rhinology, 2007, vol. neuveden, no. 45, s. 164-168. ISSN: 0300-0729.
VODIČKA, J. - POKORNÝ, K. - EHLER, E. - PELLANT, A. Poúrazová porucha čichu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2007, vol. 70, no. 6, s. 710-714. ISSN: 1210-7859.
VODIČKA, J. - POKORNÝ, K. - MATOUŠEK, P. - DEJDAR, D. - CHALUPA, J. Chirurgická a punkční dilatační tracheostomie - retrospektivní studie Časopis lékařů českých, 2007, vol. 146, no. 6, s. 546-550. ISSN: 0008-7335.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. Screening anosmia using a self-administration technique of The Odorized Markers Test.. In European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. Heidelberg: Springer, 2007. s. 264-264 s.
VODIČKA, J. - CHROBOK, V. - PELLANT, A. Conservative treatment of nasal polyposis.. In Sborník přednášek The 4th Polish-Czech Otorinolaryngological Symposium. Wroclaw: ENT Department of Medical University of Wroclaw, 2007. s. Neuvedeno s. ISBN N.
VODIČKA, J. - CHROBOK, V. - PELLANT, A. - POKORNÝ, K. Hodnocení čichu u osob se sinonazálním onemocněním.. In Sborník prací 2. Slovensko-českého otorinolaryngologického kongresu. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy, 2007. s. 44 s. ISBN 978-80-969696-9-2.
VODIČKA, J. Self-administered smell test using odorized markers. In Abstract book - 6th Joint Workshop of Middle-German and Czech ENT specialists. Pardubice: 2007. s. 39-40 s. ISBN 978-80-86472-29-4.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. Vyšetření čichu v klinické praxi.. In Rinologie nosa a prinosových dutin.. Martin, Slovenská republika: Kozák-Press, 2006. 25 s. ISBN: 80-969292-1-6.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. První zkušenosti vyšetření čichu testem UPSIT ? srovnání s testem parfémovaných fixů.. In Sborník 69. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.. Plzeň, Česká republika.: Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku, 2006. s. 72 s.
VODIČKA, J. - MELOUN, M. - PŘÍHODOVÁ, L. Rating of Pleasantness of the Odorants as an Olfactory Screening.. In Abstraktband Dezembertagung der Arbeitsgemeinschaft Olfaktologie und Gustologie.. Rostock, Německo.: HNO - Klinik Rostock, 2006. s. 17 s.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. Influence of Colours on Results of Perfumed Markers Test.. In Abstractband zur 77. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V.;. Manheim;Germany: Die Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 2006. s. 128 s.
VODIČKA, J. - PELLANT, A. - CHROBOK, V. Sniffin´ Sticks and Perfumed Markers Test in Czech Population. In Abstracts of the 5th Czech-german workshop Dresden. Dresden: neuveden, 2005. s. 1 s.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Test-Retest Assessment of the Olfactory Test Reliability (OMT, NTOP) Internal grants - Faculty of Health Studies Univerzita Pardubice 01.03.2021 28.02.2022
Implementation of Hearing Screening Methodology in High-Risk Newborns in the Pardubice Hospital Clinical Environment Internal grants - Faculty of Health Studies Univerzita Pardubice 01.03.2021 28.02.2022
Examination of taste during the COVID epidemic using telemedicine Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 2021-01-01 2022-10-31
Examination of taste during the COVID epidemic using telemedicine Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 2020-09-01 2020-12-31
Smell Perception and Life Quality of People with Olfactory Sense Impairment Internal grants - Faculty of Health Studies Univerzita Pardubice 01.03.2020 28.02.2021
Portable audiometer Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.01.2016 30.06.2017
Chemosensory Perception and Development of its Measuring Device. Programme of applied research and experimental development ALFA - 4th call Technologická agentura České republiky 2014-07-01 2017-12-31