Ing. Aleš Hába, Ph.D. | Fakulta restaurování

Ing. Aleš Hába, Ph.D.

Kontakty

466 036 188, 466 037 428
ales.haba@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0360-661X

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů (50280)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KMMCS/DSS2P (2021) G - - -
KMMCS/MECHE (2021) G - - -
KMMCS/PKINA (2021) G PR CV -
KMMCS/PKINE (2021) G - - -
KMMCS/PKINK (2021) G PR - -
KMMCS/PKINP (2021) G PR CV -
KMMCS/PVSDK (2021) - PR - -
KMMCS/PZDKK (2021) - PR - -
KMMCS/XAME1 (2021) G - - -
KMMCS/XAME2 (2021) G - - -
KMMCS/XBVSK (2021) G - - -
KMMCS/YAME1 (2021) G - - -
KMMCS/YAME2 (2021) G - - -
KMMCS/YBVSK (2021) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
HÁBA, A. - KOHOUT, M. Posouzení aktuálního stavu vazby dvojkolí-kolej ve výhybkách a křížení na ulici Ostravská. DP-02-20. 96 s.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - NĚMEC, K. Průjezd tramvajového dvojkolí jednoduchou a dvojitou srdcovkou s hlubokými žlábky v různých provozních podmínkách. In Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2019 : zborník prednášok I. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2019. s. 171-180 s. ISBN 978-80-89276-58-5.
KOHOUT, M. - ZELENKA, J. - VÁGNER, J. - VOLTR, P. - MICHÁLEK, T. - HÁBA, A. Projekt S-CODE: Dynamické účinky kolejového vozidla ve výhybkách. In Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2019 : zborník prednášok I. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2019. s. 309-316 s. ISBN 978-80-89276-58-5.
PHAMOVÁ, L. - HÁBA, A. - VÁGNER, J. Metodika tvorby akustického modelu.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. Studie kolo-kolejnice při průjezdu tramvají DPMB přes výhybky a křížení v Brně ulice Ostravská. DP-01-19. 36 s.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Vyhodnocení měření zrychlení na elektrické lokomotivě při průjezdu vybranými výhybkami stanice Ústí nad Orlicí – V. etapa. DP-04-19. 186 s.
ZELENKA, J. - VÁGNER, J. - KOHOUT, M. - HÁBA, A. Diagnostický systém poruchových stavů vozidel metra. CZ: Univerzita Pardubice.
ZELENKA, J. - VÁGNER, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Bezdemontážní diagnostika pojezdu vozidel metra.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Vyhodnocení měření zrychlení na lokomotivě řady 380 při průjezdu vybranými výhybkami stanice Ústí nad Orlicí - IV. etapa. DP-04-18. 186 s.
HÁBA, A. - KOHOUT, M. - SCHMIDOVÁ, E. - VÁGNER, J. - ZELENKA, J. S-CODE: Switches and Crossings Optimal Design and Evaluation. In VII. International Scientific Conference of the Faculty of Transport Engineering : conference proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 100-115 s. ISBN 978-80-7560-152-0.
HÁBA, A. - VÁGNER, J. - ŠTĚCH, O. Identifikace zdrojů hluku jedoucího kolejového vozidla. In Současné problémy v kolejových vozidlech 2017 : sborník příspěvků z XXIII. konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 127-132 s. ISBN 978-80-7560-085-1.
VÁGNER, J. - KOHOUT, M. - HÁBA, A. - ZELENKA, J. DiMet – diagnostika jedoucích kolejových vozidel. In Současné problémy v kolejových vozidlech 2017 : sborník příspěvků z XXIII. konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 417-422 s. ISBN 978-80-7560-085-1.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Vyhodnocení měření zrychlení na lokomotivě řady 380 při průjezdu vybranými výhybkami stanice Ústí nad Orlicí - III. etapa. DP-04-17. 218 s.
VÁGNER, J. - ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. - HAVLÍČEK, P. Failures of railway vehicles measurable on track. In Engineering Mechanics 2016 : 22nd International Conference. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2016. s. 566-569 s. ISBN 978-80-87012-59-8.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Hodnocení dynamické odezvy vozidla při průjezdu konstrukčními částmi výhybky. In 21. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a praxi : zborník prednášok. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2016. s. 181-188 s. ISBN 978-80-89276-52-3.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. New approach to assessment of railway vehicle dynamical response in the course of passing over turnout. In Engineering Mechanics 2016 : 22nd International Conference. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2016. s. 602-605 s. ISBN 978-80-87012-59-8.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Vyhodnocení měření zrychlení na lokomotivě řady 380 při průjezdu vybranými výhybkami stanice Ústí nad Orlicí - II. etapa. DP-04-16. 112 s.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - HÁBA, A. Analýza vývoje jízdního obrysu Kužel 2A. DP-01-16. 170 s.
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. - CEMPÍREK, V. - ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - DVOŘÁK, K. - HÁBA, A. - HRUBAN, I. - JEŽEK, J. - KUČERA, T. - KUDLÁČKOVÁ, N. - LATA, M. - LELEK, T. - MACHALÍK, S. - MATUŠKA, J. - MICHÁLEK, T. - MLYNAŘÍK, L. - NACHTIGALL, P. - NOVÁK, J. - NOVÁK, P. - SADÍLEK, O. - ŠIROKÝ, J. - ŠVADLENKA, L. Názvoslovná norma pro oblast provozování dráhy. 1. 145 s.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. Experimental analysis of railway vehicle passing over turnout frog. In 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 : book of extended abstracts.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 19-20 s. ISBN 978-80-261-0647-0.
HÁBA, A. - VÁGNER, J. - MUSIL, M. - PHAMOVÁ, L. - RICHTER, M. - ŠVÉD, S. - KŘEPELA, J. Měření vnějšího hluku kolejového vozidla za účelem identifikace zdrojů hluku. In XXII. medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2015: zborník prednášok Diel I.. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2015. s. 191-198 s. ISBN 978-80-89276-48-6.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. Determination of equivalent loading of turnout frog. In Vibroengineering Procedia. Kaunas: JVE International, 2015. s. 217-222 s.
VÁGNER, J. - ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. - HAVLÍČEK, P. Stationary device for vibrodiagnostics of passing vehicle. In Vibroengineering Procedia. Kaunas: JVE International, 2015. s. 98-103 s.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Vyhodnocení měření zrychlení na lokomotivě řady 380 při průjezdu vybranými výhybkami stanice Ústí nad Orlicí. DP-03-15. 120 s.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - MUSIL, M. - VÁGNER, J. - KOHOUT, M. - HAVLÍČEK, P. Diagnostics of Railway Vehicle Based on Dynamical Response Measurement. In Vibroengineering Procedia. Kaunas: JVE International, 2014. s. 272-277 s.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Stanovení ekvivalentního zatížení srdcovkové části železniční výhybky při průjezdu vozidla prostřednictvím postupů uvedených v EN 14363.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - HÁBA, A. Návrh jízdního obrysu vykazujícího vyšší hodnotu ekvivalentní konicity. DP‐02‐14; SP6-P-04-14. 12 s.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - MUSIL, M. - KOHOUT, M. Videoanalýza kontaktu kolo-kolejnice kolejnice v podmínkách PMDP. DP‐03‐14. 16 s.
HÁBA, A. Výpočet příčné tuhosti válcové šroubovité pružiny - vliv okrajových podmínek. In XXI. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech 2013, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 219-222 s. ISBN 978-80-7395-676-9.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - HÁBA, A. WEAR OF WHEEL PROFILES OF FREIGHT WAGONS Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2011, vol. 2010, no. 16, s. 5-15. ISSN: 1211-6610.
HÁBA, A. DETAILED ANALYSIS OF ACCELERATION SIGNAL MEASURED ON THE WHEELSET AXLE BOX IN THE COURSE OF PASSING Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2011, vol. 16, no. 2010, s. 61-74. ISSN: 1211-6610.
ZELENKA, J. - VÁGNER, J. - HÁBA, A. Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Vědeckotechnický sborník ČD, 2011, vol. 31, no. 31/2011, s. 1-9. ISSN: 1214-9047.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - VÁGNER, J. PODMÍNKY VÝPOČTU PŘÍČNÉ TUHOSTI VÁLCOVÉ ŠROUBOVITÉ PRUŽINY METODOU KONEČNÝCH PRVKŮ. In XX. medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2011, Zborník prednášok Diel I.. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2011. s. 279-288 s. ISBN 978-80-89276-30-1.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - HÁBA, A. Opotřebení jízdních obrysů kol nákladních vozů. In XX. medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2011, Zborník prednášok Diel III.. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2011. s. 259-267 s. ISBN 978-80-89276-32-5.
VÁGNER, J. - HÁBA, A. Možnosti stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Vědeckotechnický sborník ČD, 2010, vol. 2010, no. 30, ISSN: 1214-9047.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. Experimental and Theoretical Analysis of Wheel-Rail Contact in the Course of Passing over Turnout Frog. In Proceedings of 8th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems. Firenze: AB EDITORE, 2009. s. 969-975 s. ISBN 978-88-904370-0-7.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. Možnosti modelování dynamických dějů při průjezdu vozidla přes srdcovku. In XIX. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech 2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 305-316 s. ISBN 978-80-7395-199-3.
KOHOUT, M. - ZELENKA, J. - HÁBA, A. Studies of Wheel-Rail Contact Conditions in Curves of Small Radius. In Proceedings of 8th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems. Firenze: AB EDITORE, 2009. s. 631-637 s. ISBN 978-88-904370-0-7.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Vehicle-track Interaction by Passing through Turnouts. In Proceedings of the 7th International Conference on Railway Bogies and Running Gears. Budapešť: Budapest University of Technology and Economics, 2009. s. 161-170 s. ISBN 978-963-420-977-5.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. Corridor Turnouts' Frogs Service Condition in Relation to Vehicle dynamic Effects. In Reliability, safety and diagnostics of transport structures and means 2008 : proceedings of the 3rd international conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 85-88 s. ISBN 978-80-7395-096-5.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Railway Vehicle Dynamic Effects in the Course of Passing over Turnouts in the Straigth Direction Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2007, no. 12, s. 5-20. ISSN: 1211-6610.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Unit Class 680 Dynamic Effects in the Course of Passing over Turnouts of Corridor Tracks Applied and Computational Mechanics, 2007, vol. 1, no. 1, s. 711-720. ISSN: 1802-680X.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. Způsob zjišťování dynamických účinků vozidla při průjezdu výhybkou. In Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel I. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2007. s. 181-188 s. ISBN 978-80-89276-06-6.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. Dynamické účinky jednotky řady 680 při průjezdu výhybkami na koridorových tratích. In Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel I. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2007. s. 395-401 s. ISBN 978-80-89276-06-6.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. Průjezd kolejového vozidla obloukovou výhybkou. In Book of extended abstracts + Proceeding - full text paper na CD-ROM. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 89-90 s. ISBN 978-80-248-1389-9.
ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Vehicle-track Interaction by Passing through Turnouts. In 7th International Conference on Railway Bogies and Running Gears - BOGIE 07. Budapešť: Budapest University of Technology and Economics, 2007. s. 35-36 s.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. Možnosti experimentálního ověřování provozního stavu výhybek. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 1241-1246 s. ISBN 80-7194-880-2.
MUSIL, M. - HÁBA, A. - VITOUŠOVÁ, S. Obecné poznatky o hluku v železniční dopravě a jeho měření. In Sborník příspěvků 4. setkání uživatelů PULSE. Praha: Spectris Praha spol. s r.o., 2006. s. 9-18 s. ISBN 80-239-7070-4.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. Dynamic Effects of Railway Vehicle Running over the Turnout in High-speed Condition. In 3rd international PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD 2005. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 57-58 s. ISBN 80-7043-414-7.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - MUSIL, M. Experimentální zjišťování dynamické odezvy kolejového vozidla na nerovnosti koleje. In Sborník příspěvků 3. setkání uživatelů PULSE. Praha: Spectris Praha spol. s r.o., 2005. s. 17-23 s. ISBN 80-239-4909-8.
MUSIL, M. - VITOUŠOVÁ, S. - HÁBA, A. Vliv skluzových vln na intenzitu vnitřního hluku kolejových vozidel. In 13. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2005. s. 119-123 s. ISBN 80-969165-6-4.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - MUSIL, M. Vliv tvaru srdcovkové části výhybky na dynamické účinky vozidla při zvýšených rychlostech. In Současné problémy v kolejových vozidlech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 43-50 s. ISBN 80-7194-105-0.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - MUSIL, M. Running of Wheelset over Turnout Frog Area in High-speed Condition. In Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry ? 22nd INTERNATIONAL COLLOQUIUM. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2005. s. 19-22 s. ISBN 80-8070-393-0.
MUSIL, M. - HÁBA, A. - VITOUŠOVÁ, S. Měření vnitřního hluku v oddílových osobních vozech na tratích s vlnkovitostí a při nestabilním chodu. In Sborník příspěvků 3. setkání uživatelů PULSE. Praha: Spectris Praha spol. s r.o., 2005. s. 48-51 s. ISBN 80-239-4909-8.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - MUSIL, M. Dynamické účinky vozidla při jízdě v obloucích malých poloměrů. In 13. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2005. s. 51-55 s. ISBN 80-969165-6-4.
HÁBA, A. Dynamic Forces of Electric Engine Running on Switches at I. Corridor of ČD. In Perner´s Contact 2004. Univerzita Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 239-244 s. ISBN 80-7194-633-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Wayside diagnostic of railway vehicles running gear Transport 2020+ Technologická agentura České republiky 01.01.2021 31.12.2023
Turnout 4.0 Transport 2020+ Technologická agentura České republiky 01.04.2020 31.03.2024
National Center of Competence for Josef Božek (JOBNAC) Support of creation and operation of research, development and innovation centres - Competence Centres Technologická agentura České republiky 01.04.2019 31.12.2022
Upgrade of educational device for vibration demonstration Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-01-01 2017-12-31
Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation (S-CODE) HORIZON 2020 Evropská unie 01.11.2016 31.10.2019
Device for teaching vibration theory Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015
Competence Center of Railway Vehicles Support of creation and operation of research, development and innovation centres - Competence Centres Technologická agentura České republiky 01.01.2012 31.12.2019
Research and Development of Modular Four-axle Locomotive TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2010 31.12.2012
Výzkum a vývoj modulových konstrukčních celků dieselelektrických lokomotiv IMPULS Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.07.2008 30.06.2010
Příprava vybraných přednášek v anglickém jazyce z předmětu Konstrukce vozidel I Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 2006-01-01 2006-12-31

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 2002 Dopravní prostředky - kolejová vozidla Univerzita Pardubice Teoretický a experimentální rozbor zatížení agregátu čističky štěrkového lože
Ph.D. 2010 Dopravní prostředky a infrastruktura Univerzita Pardubice Interakce vozidla a koleje v podmínkách zvýšených rychlostí

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Asociace strojních inženýrů - klub Česká Třebová