MgA. Zuzana Wichterlová | Fakulta restaurování

MgA. Zuzana Wichterlová

MgA. Zuzana Wichterlová,

Kontakty

zuzana.wichterlova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0602-1342

Pracoviště

Fakulta restaurování
Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita (20110)

Asistent
senior lecturer
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
Vzhledem k práci v terénu probíhají konzultace po domluvě, individuálně. Prosím neváhejte mě kontaktovat na tel: 00420 603 530 234.
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
WICHTERLOVÁ, Z. - VÁLEK, J. - SKRUŽNÁ, O. New Shading Technique Revealed through Reconstructing the Sgraffito Technology used North of the Alps during the Renaissance. In Sgraffito in Change : Materials, Techniques, Topics, and Preservation. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2017. s. 124-137 s. ISBN 978-3-7319-0802-9.
WICHTERLOVÁ, Z. Technika stínování renesančních sgrafit. In Restaurování a ochrana uměleckých děl 2017 : konzervace a restaurování malby a polychromie. Kutná Hora: Arte-fakt - sdružení pro ochranu památek, 2017. s. 130-139 s. ISBN 978-80-905924-3-8.
MACHAČKO, L. - GLÁSER, P. - BARTOŠ, L. - BAYER, K. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - KRHÁNKOVÁ, K. - VÁCHA, Z. - WICHTERLOVÁ, Z. Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu.
WICHTERLOVÁ, Z. Průzkum techniky renesančního sgrafita. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. 88 s. ISBN: 978-80-7395-930-2.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC