doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. | Fakulta restaurování

doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Kontakty

jan.mares@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-4693-2519

Pracoviště

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra řízení procesů (60130)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KRP/DAVBD (2021) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
JIČINSKÝ, P. - MAREŠ, J. Motion Analysis Tool for Diagnosis of Orthopedic Disorders Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava, Řada strojní, 2020, vol. 66, no. 1, s. 9-16. ISSN: 1210-0471.
VRBA, J. - MAREŠ, J. Introduction to Extreme Seeking Entropy Entropy, 2020, vol. 22, no. 1, s. nestránkováno. ISSN: 1099-4300.
JIČÍNSKÝ, M. - MAREŠ, J. Software tool for voice disorder diagnostics Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava, Řada strojní, 2019, vol. 64, no. 1, s. 11-18. ISSN: 1210-0471.
JIČÍNSKÝ, M. - MAREŠ, J. Measurable Changes of Voice After Voice Disorder Treatment. In Intelligent systems applications in software engineering : proceedings of 3rd computational methods in systems and software 2019, Vol. 1. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2019. s. 295-305 s. ISBN 978-3-030-30328-0.
JIČÍNSKÝ, M. - MAREŠ, J. - VERŠPEJOVÁ, L. - CHOVANEC, M. Speech Processing in Diagnosis of Vocal Chords Diseases. In International Conference on Applied Electronics. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2019. s. 49 s. ISBN 978-80-261-0813-9.
DOLEŽEL, P. - MAREŠ, J. - TAUFER, I. Řízení teplovzdušného modelu pomocí diferenciální evoluce Strojárstvo, 2010, vol. XIV, no. 5, s. 47-50. ISSN: 1335-2938.
MAREŠ, J. - DUŠEK, F. - DOLEŽEL, P. Vytvoření a identifikace modelu tepelné soustavy Strojárstvo, 2010, vol. XIV, no. 5, s. 61-65. ISSN: 1335-2938.
MAREŠ, J. - DUŠEK, F. - DOLEŽEL, P. NELINEÁRNÍ A LINEARIZOVANÝ MATEMATICKÝ MODEL REAKTOROVÉ PECE Strojárstvo, 2010, vol. 14, no. 5, s. 61-65. ISSN: 1335-2938.
MAREŠ, J. - DUŠEK, F. - KOTYK, J. NONLINEAR AND LINEARIZED MATH MODEL OF THE REACTOR FURNACE. In Summaries volume 9th International Conference Process Control 2010. Brno: Tribun EU, 2010. s. 1-11 s. ISBN 978-80-7399-951-3.
DOLEŽEL, P. - MAREŠ, J. - DUŠEK, F. Different Techniques of the Reactor Furnace Control. In Summaries volume 9th International Conference Process Control 2010. Brno: Tribun EU, 2010. s. 1-13 s. ISBN 978-80-7399-951-3.
MAREŠ, J. - DUŠEK, F. - DOLEŽEL, P. NELINEÁRNÍ A LINEARIZOVANÝ MATEMATICKÝ MODEL REAKTOROVÉ PECE. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2010. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010. s. 27-27 s. ISBN 978-80-553-0347-5.
DOLEŽEL, P. - MAREŠ, J. - TAUFER, I. Řízení teplovzdušného modelu pomocí diferenciální evoluce. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2010. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010. s. 1-10 s. ISBN 978-80-553-0347-5.
MAREŠ, J. - DUŠEK, F. - DOLEŽEL, P. Nelineární a linearizovaný matematický model reaktorové pece. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2010. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010. s. 1-14 s. ISBN 978-80-553-0347-5.
MAREŠ, J. - DUŠEK, F. - DOLEŽEL, P. Prediktivní řízení reaktorové pece. In Proceedings of XXXVth Seminary ASR 2010 Instruments and Control. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 269-279 s. ISBN 978-80-248-2191-7.
MAREŠ, J. - DUŠEK, F. PREDICTIVE CONTROL DESIGN OF THE REACTOR FURNACE. In Summaries volume 9th International Conference Process Control 2010. Brno: Tribun EU, 2010. s. 1-13 s. ISBN 978-80-7399-951-3.
DOLEŽEL, P. - MAREŠ, J. - TAUFER, I. Two Approaches to Neural Network Predictive Control. In Proceedings of XXXVth Seminary ASR 2010 Instruments and Control. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 47-54 s. ISBN 978-80-248-2191-7.
KRÁLOVÁ, J. - MAREŠ, J. Řízení tepelné soustavy explicitním prediktivním regulátorem. In Proceedings of XXXVth Seminary ASR 2010 Instruments and Control. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 185-193 s. ISBN 978-80-248-2191-7.
DOLEŽEL, P. - MAREŠ, J. DISCRETE PID TUNING USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava, Řada strojní, 2009, vol. 55, no. 2, s. 31-36. ISSN: 1210-0471.
MAREŠ, J. - KRÁLOVÁ, J. Control of laboratory pilot plant with dead time. In Proceedings of XXXIVth Seminary ASR 2009 Instruments and Control. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 35 s. ISBN 978-80-248-2011-8.
MAREŠ, J. - DUŠEK, F. - HONC, D. Náhrada reálného zařízení modelem v SIMULINKu. In Sborník příspěvků 17. ročníku konference 17th Annual Conference Proceedings. Praha: Humusoft Praha s.r.o., 2009. s. 69-77 s. ISBN 978-80-7080-733-0.
DOLEŽEL, P. - MAREŠ, J. Self-tuning PID Control using Genetic Algorithm and Artificial Neural Networks. In Proceedings of XXXIVth Seminary ASR 09 Instrument a Control. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 13 s. ISBN 978-80-248-2011-8.
MAREŠ, J. - HONC, D. Predictive Functional Control of Thermal Process with Dead Time. In Proceedings 17th International Conference on Process Control 2009. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2009. s. 387-391 s. ISBN 978-80-227-3081-5.
DOLEŽEL, P. - MAREŠ, J. Reactor Furnace Control using Artificial Neural Networks and Genetic Algorithm. In 2009 Applied Electronics - Sborník referátů mezinárodní konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 99-102 s. ISBN 978-80-7043-781-0.
MAREŠ, J. - KRÁLOVÁ, J. - DOLEŽEL, P. MULTI-PARAMETRIC TOOLBOX - NÁSTROJ PREDIKTIVNÍHO ŘÍZENÍ. In Dopravní systémy 2009 (sborník příspěvků). Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2009. s. 221-225 s. ISBN 978-80-86530-63-5.
MAREŠ, J. - DOLEŽEL, P. Užití umělých neuronových sítí při regulaci reaktorové pece. In Proceedings of XXXIVth Seminary ASR 2009 Instruments and Control. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 34 s. ISBN 978-80-248-2011-8.
MAREŠ, J. Simplified First Principle Model of Thermal Process. In Proceedings of XXXIIIrd Seminary ASR 08 Instrument a Control. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 34 s. ISBN 978-80-248-1727-9.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Examination of taste during the COVID epidemic using telemedicine Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.01.2021 31.10.2022
Research and development of artificial intelligence, machine learning and mathematical-statistical techniques for engineering applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2021 31.12.2021
Examination of taste during the COVID epidemic using telemedicine Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA Technologická agentura České republiky 01.09.2020 31.12.2020
Advanced methods of image and signal processing, web app performance, measurement, data mining, process control and optimization Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Research of advanced methods of modelling, simulation, control, database systems and web applications Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Identifikace a řízení složitých nelineárních soustav s využitím metod umělé inteligence Slovakia Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2010 31.12.2011

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2009 - 2010 asistent Ústav počítačové a řídicí techniky, FCHI, VŠCHT Praha
2010 - 2017 odborný asistent Ústav počítačové a řídicí techniky, FCHI, VŠCHT Praha
2017 - dosud docent Ústav počítačové a řídicí techniky, FCHI, VŠCHT Praha
2013 - dosud vedoucí ústavu Ústav počítačové a řídicí techniky, FCHI, VŠCHT Praha
2018 - dosud vedoucí ústavu Ústav matematiky, FCHI, VŠCHT Praha

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
2017 - dosud člen Vědecké rady FCHI, VŠCHT Praha
2017 - dosud člen Vědecké rady FJFI, ČVUT Praha
2013 - 2015 člen Oborové rady programu Ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu, FCHI, VŠCHT Praha
2019 - dosud člen Oborové rady programu Aplikovaná informatika, FJFI, ČVUT Praha
2017 - dosud člen Oborové rady programu Technická kybernetika, FCHI, VŠCHT Praha