Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. | Fakulta restaurování

Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.

Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.

Kontakty

466 036 600
jan.vojtechovsky@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9366-9704

Pracoviště

Fakulta restaurování
Proděkan pro zahraniční spolupráci FR (23000)

Proděkan
vice-dean

Fakulta restaurování
Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita (20110)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
10:00-12:00, 13:00-16:00
Předmět (Rok) Role
ARK/MRR1 (2021) G - - -
ARK/MRR2 (2021) G - - -
ARMS/AT1M (2021) G - - -
ARMS/AT2M (2021) G - - -
ARMS/AT3M (2021) G - - -
ARMS/AT4M (2021) G - - -
ARMS/A1NM (2021) G - - -
ARMS/A2NM (2021) G - - -
ARMS/A3NM (2021) G - - -
ARMS/A4NM (2021) G - - -
ARMS/LEP1M (2021) G - - -
ARMS/LEP2M (2021) G - - -
ARMS/LEP3M (2021) G - - -
ARMS/LPNM (2021) G - - -
ARMS/LP1M (2021) G - - -
ARMS/LP2M (2021) G - - -
ARMS/REP1M (2021) G - - -
ARMS/REP2M (2021) G - - -
ARMS/RESBM (2021) G - - -
ARMS/RES1M (2021) G - - -
ARMS/RES2M (2021) G - - -
ARMS/RES3M (2021) G - - -
ARMS/RES4M (2021) G - - -
ARMS/SPP1 (2021) G - - -
ARMS/SPP2 (2021) G - - -
ARMS/SVP1M (2021) G - - -
ARMS/TERBM (2021) G - - -
ARMS/TERS (2021) G - - -
ARMS/TER1M (2021) G - - -
ARMS/TER2M (2021) G - - -
ARMS/TER3M (2021) G - - -
ARMS/TER4M (2021) G - - -
ARMS/TNM1 (2021) G - - -
ARMS/TNM2 (2021) G - - -
ARMS/TNM3 (2021) G - - -
ARMS/TRKBM (2021) G - - -
ARMS/TRK1M (2021) G - - -
ARMS/TRK2M (2021) G - - -
ARMS/TRK3M (2021) G - - -
ARMS/TRK4M (2021) G - - -
ARMS/TR1NM (2021) G - - -
ARMS/TR2NM (2021) G - - -
ARMS/TR3NM (2021) G - - -
ARMS/TR4NM (2021) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MÍCHALOVÁ, Z. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - KRAJČÍROVÁ, L. Císařský sál zámku Bučovice ve 20. století - dokumentace, restaurování a prezentace Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2020, vol. ročník 80, no. 1/2020, s. 64-75. ISSN: 1210-5538.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. - ŠKRABALOVÁ, A. - ŘÍHOVÁ, V. Restaurátorský průzkum a zásah na mozaice Panny Marie Růžencové na průčelí klášterní budovy Kongregace Petrinů v Českých Budějovicích Průzkumy památek, 2020, vol. 27, no. 1/2020, s. 129-142. ISSN: 1212-1487.
VIKOVÁ, B. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - HAMPL, P. - ŠKRABALOVÁ, A. MOŽNOSTI RESTAUROVÁNÍ SKLENĚNÝCH MOZAIK „IN SITU“.
VIKOVÁ, B. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - HAMPL, P. - ŠKRABALOVÁ, A. - SVOBODA, D. MOŽNOSTI RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÝCH KAMENNÝCH MOZAIK „IN SITU.
VIKOVÁ, B. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - SVOBODA, D. - HAMPL, P. - KUČEROVÁ, I. Památkový postup Restaurování skleněných mozaik v epoxidovém loži.
ĎOUBAL, J. - LESNIAKOVÁ, P. - ŘÍHOVÁ, V. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Mezioborový průzkum nástěnných maleb a štukatur kaple sv. Isidora v Křenově Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 1, s. 47-70. ISSN: 1212-1487.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. Consolidation of Paint Layer with Lime Nanosols. In Nanomaterials in Architecture and Art Conservation. 1. vyd. Singapur: Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., 2018. 10 s. ISBN: 978-981-4800-26-6.
GLASER, P. - CHLÁD, J. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu. In Materiálová, technologická a ekonomická příprava restaurátorských zásahů na sochařských dílech a architektuře. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. 17 s. ISBN: 978-80-86246-94-9.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. - LESNIAKOVÁ, P. - MILIONOVÁ, I. Výzkum UV fluorescence vodorozpustných anorganických solí na povrchu historických omítek e-Monumentica, 2017, vol. 2017, no. 1, s. 33-48. ISSN: 1805-1944.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. - WAISSER, P. Restoration of the Sgraffito Decoration of Litomyšl Chateau – Past and Present. In Sgraffito in Change : Materials, Techniques, Topics, and Preservation. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2017. s. 138–150 s. ISBN 978-3-7319-0802-9.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. - VAŘEJKOVÁ, B. Reverzibilita a stabilita retuší nástěnné olejomalby e-Monumentica, 2016, vol. IV/2016, no. 1, s. 45-62. ISSN: 1805-1944.
MACHAČKO, L. - GLÁSER, P. - BARTOŠ, L. - BAYER, K. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - KRHÁNKOVÁ, K. - VÁCHA, Z. - WICHTERLOVÁ, Z. Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu.
GLÁSER, P. - CHLÁD, J. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu.
GLÁSER, P. - CHLÁD, J. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu. In Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2015. 7 s. ISBN: 978-80-86246-43-7.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. - LESNIAKOVÁ, P. - WAISSER, P. - RACKOVÁ, E. Sgrafita zámku v Litomyšli - příběhy fasád: systematická dokumentace, průzkum a monitoring sgrafitových fasád zámku v Litomyšli. In Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví. Sborník z konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 221-240 s. ISBN 978-80-7395-594-6.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. Vstupní restaurátorské zhodnocení stavu fasád vnějšího obvodového pláště a třetího nádvoří zámku v Litomyšli. In Sgrafita zámku v Litomyšli. 1. vyd. Pardubice: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Pardubicích, 2011. 12 s. ISBN: 978-80-904097-9-8.
MACHAČKO, L. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita Zpravodaj STOP: časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, 2008, vol. 10, no. 3, s. 16-16. ISSN: 1212-4168.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Baroque Ceiling Painting between Theory and Praxis Standard projects Grantová agentura ČR 2021-01-01 2023-12-31
International Cooperation for Professional Training in Heritage Conservation ERASMUS+ Evropská unie 01.12.2019 31.05.2022
Investigation of Wall Paintings Using Multispectral Imaging Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2019-01-01 2019-12-31
New composite materials for restoration of buildings of 20th century architecture P - R&D Programme Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2018 31.12.2020
Identification of salinization of historic mortars by means of UV light Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2017-01-01 2017-12-31
Development support of teaching of Restoration of Artworks on Paper and Textile, Wall Paintings and Sgraffito Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2017 31.12.2017
Reversibility and stability of oil painting retouches on the wall Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2016-03-01 2016-12-31
Using of mixtures of nanolime suspensions and ethyl silicates for the consolidation of wall paintings Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2015-01-01 2015-12-31
Comparison of lime nanosuspensions for consolidation of mural paintings Student Grant Competition Univerzita Pardubice 2014-01-01 2014-12-31
Čištění laserem ve výuce restaurování památek HEDF - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Počítačové centrum pro výuku a zpracování restaurátorské dokumentace HEDF - A c) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2009 31.12.2009

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
MgA. 2005 Reštaurovanie závesného obrazu a tabuľovej malby Vysoká škola výtvarných umení - Bratislava