Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. | Fakulta restaurování

Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.

Obrázek uživatele javo3138

Kontakty

466 036 600
jan.vojtechovsky@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9366-9704

Pracoviště

Fakulta restaurování
Proděkan pro zahraniční spolupráci FR (23000)

Proděkan
vice-dean

Fakulta restaurování
Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita (20110)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
10:00-12:00, 13:00-16:00
ARMS/AT1M Ateliéry I 2018/2019 G   Cv  Se  
ARMS/AT2M Ateliéry II 2018/2019 G   Cv  Se  
ARMS/AT3M Ateliéry III 2018/2019 G   Cv  Se  
ARMS/AT4M Ateliéry IV 2018/2019 G   Cv  Se  
ARMS/LPMN Letní praxe 2018/2019 G   Cv  Se  
ARMS/LP1M Letní praxe I 2018/2019 G   Cv  Se  
ARMS/LP2M Letní praxe II 2018/2019 G   Cv  Se  
ARMS/LP3M Letní praxe III 2018/2019 G   Cv  Se  
ARK/MRR1 Metodologie restaurátorských realizací ve 20. stol. I 2018/2019 G    Cv  Se  
ARK/MRR2 Metodologie restaurátorských realizací ve 20. stol. II 2018/2019 G    Cv  Se  
ARMS/SVP1M Specializovaná výtvarná příprava I 2018/2019 G   Cv  Se  
ARMS/TERS Techniky restaurování 2018/2019 G   Cv  Se  
ARMS/TERBM Techniky restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita 2018/2019 G   Cv  Se  
ARMS/TER1M Techniky restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita I 2018/2019 G    Cv  Se  
ARMS/TER2M Techniky restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita II 2018/2019 G    Cv  Se  
ARMS/TER3M Techniky restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita III 2018/2019 G    Cv  Se  
ARMS/TER4M Techniky restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita IV 2018/2019 G    Cv  Se  
ARMS/TNM1 Vývoj technik nástěnné malby ve střední Evropě I 2018/2019 G    Cv  Se  
ARMS/TNM2 Vývoj technik nástěnné malby ve střední Evropě II 2018/2019 G    Cv  Se  
ARMS/TNM3 Vývoj technik nástěnné malby ve střední Evropě III 2018/2019 G    Cv  Se  
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ĎOUBAL, J. - LESNIAKOVÁ, P. - ŘÍHOVÁ, V. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Mezioborový průzkum nástěnných maleb a štukatur kaple sv. Isidora v Křenově Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 1, s. 47-70. ISSN: 1212-1487.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. Consolidation of Paint Layer with Lime Nanosols. In Nanomaterials in Architecture and Art Conservation. 1. vyd. Singapur: Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., 2018. 10 s. ISBN: 978-981-4800-26-6.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. - LESNIAKOVÁ, P. - MILIONOVÁ, I. Výzkum UV fluorescence vodorozpustných anorganických solí na povrchu historických omítek e-Monumentica, 2017, vol. 2017, no. 1, s. 33-48. ISSN: 1805-1944.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. - VAŘEJKOVÁ, B. - SVOBODA, D. Malířská technika mezi centrem a venkovem. K výzdobě kostela Všech svatých v Heřmánkovicích z pohledu restaurátorů Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2017, vol. 77, no. 1-2, s. 123-136. ISSN: 1210-5538.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. Surface Consolidation of Wall Paintings Using Lime Nano-suspensions Acta Polytechnica, 2017, vol. 57, no. 2, s. 139-148. ISSN: 1210-2709.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. - VAŘEJKOVÁ, B. Reverzibilita a stabilita retuší nástěnné olejomalby e-Monumentica, 2016, vol. IV/2016, no. 1, s. 45-62. ISSN: 1805-1944.
MACHAČKO, L. - GLÁSER, P. - BARTOŠ, L. - BAYER, K. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - KRHÁNKOVÁ, K. - VÁCHA, Z. - WICHTERLOVÁ, Z. Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu.
GLÁSER, P. - CHLÁD, J. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu.
GLÁSER, P. - CHLÁD, J. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu. In Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2015. 7 s. ISBN: 978-80-86246-43-7.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. - LESNIAKOVÁ, P. - WAISSER, P. - RACKOVÁ, E. Sgrafita zámku v Litomyšli - příběhy fasád: systematická dokumentace, průzkum a monitoring sgrafitových fasád zámku v Litomyšli. In Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví. Sborník z konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 221-240 s. ISBN 978-80-7395-594-6.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. Vstupní restaurátorské zhodnocení stavu fasád vnějšího obvodového pláště a třetího nádvoří zámku v Litomyšli. In Sgrafita zámku v Litomyšli. 1. vyd. Pardubice: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Pardubicích, 2011. 12 s. ISBN: 978-80-904097-9-8.
MACHAČKO, L. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita Zpravodaj STOP: časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, 2008, vol. 10, no. 3, s. 16-16. ISSN: 1212-4168.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Průzkum nástěnných maleb pomocí multispektrálních zobrazovacích technik Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Nové kompozitní materiály pro obnovu objektů architektury 20. století (spoluřešitel) TRIO (2016-2021) Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2018 31.12.2020
Identifikace zasolení historických omítek pomocí UV světla. Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Podpora rozvoje výuky restaurování děl na papíře a textilní podložce a nástěnné malby a sgrafita (spoluřešitel) Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2017 31.12.2017
Reverzibilita a stabilita retuší olejomalby na stěně Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.03.2016 31.12.2016
Konsolidační účinky směsí vápenných nanosuspenzí a esterů kyseliny křemičité pro nástěnnou malbu Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Porovnání vápenných nanosuspenzí pro konsolidaci nástěnné malby Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Čištění laserem ve výuce restaurování památek (spoluřešitel) FRVŠ - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Počítačové centrum pro výuku a zpracování restaurátorské dokumentace (spoluřešitel) FRVŠ - A c) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2009 31.12.2009

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
MgA. 2005 Reštaurovanie závesného obrazu a tabuľovej malby Vysoká škola výtvarných umení - Bratislava