Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

fr-img007683849.jpg

Nabízíme vzdělávání v oblasti památkové péče akreditované pro úředníky v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cíle vzdělávání pro úředníky:

Poskytnout kvalitní odborné vzdělávání, aby si úředníci rozšířili a prohloubili své znalosti a praktické dovednosti v památkové péči s ohledem na výkon jejich profese. Součástí kurzu je jak teoretická, tak praktická část. Teoretická výuka bude doplněna diskusí a praktickými ukázkami vybraných technologií postupů. Budou diskutovány zvolené postupy a koncepce restaurování a účastníci si tak budou moci ověřit teoretické vědomosti v konfrontaci s restaurátorskou praxí. 

Všechny okruhy vzdělávání budou školeny v souvislostech s cílovou skupinou programu, tj. v kontextu výkonu památkové péče na úřadech.