Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

022_frupce_web_145878.jpg

Katedra humanitních věd zabezpečuje a koordinuje výuku humanitních a společenskovědních předmětů, které tvoří podstatnou část tzv. společného základu, v jehož rámci studenti získávají základní vědomosti z vědních disciplín, které jsou nezastupitelné pro kvalitní výkon restaurátorské činnosti.

Koncepce výuky restaurátorské činnosti je postavena na třech pilířích. První je tvořen humanitními vědami v čele s dějinami umění, jejichž zvládnutí umožní poznat, pochopit a zařadit umělecké dílo, pochopit jeho význam a hodnotu. Druhým pilířem jsou přírodovědné znalosti jeho materiálové podstaty a výstavby, bez něhož nelze stanovit postupy vedoucí k záchraně uměleckého díla za použití adekvátních prostředků. Posledním třetím pilířem jsou výtvarné schopnosti, které umožní restaurátorský zásah realizovat.

Studenti během svého studia získávají v prvních čtyřech ročnících znalosti a vědomosti z dějin českého a evropského uměni, estetiky, filosofie a dějin knižní kultury. Jednou z nejdůležitějších součástí výuky jsou semináře a prosemináře z dějin umění a dokumentace, které jsou úvodem do problematiky restaurátorských zpráv a základů vědecké práce s prameny, literaturou a archivními badáními. Katedra zajišťuje též výuku jazyků; povinně je vyučováno latině a angličtině, mezi volitelné předměty patří němčina a italština.

Katedra zajišťuje tyto předměty

 • Pomocné vědy historické a základy historické heuristiky I, II
 • Proseminář dějin umění a dokumentace I, II
 • Seminář dokumentace a historický výzkum v konzervaci a restaurování památek I, II, III, IV, I, VI
 • České a evropské dějiny středověku a novověku I, II, III, IV
 • Dějiny umění I, II
 • Dějiny umění 19. století I, II
 • Nástěnná malba I, II, III
 • Barokní sochařství I, II, III
 • Ikonografie I, II, III, IV
 • Dějiny knižní kultury I, II, III, IV, V, VI
 • Dějiny a teorie ochrany památek I, II
 • Úvod do restaurátorské praxe I, II
 • Právní úprava památkové péče I, II
 • Základy ekonomiky památkové péče a restaurování I, II
 • Dějiny umění 20. století
 • Latinský jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Italský jazyk
Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.
Vedoucí katedry

Fakulta restaurování
prof. PhDr. Petr Fidler
Profesor

Fakulta restaurování
Mgr. Petra Hečková, Ph.D.
Odborný asistent

Fakulta restaurování
PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D., MBA
Proděkan pro studium a vědeckou činnost

Fakulta restaurování
Mgr. Jana Tmejová
Asistent

Fakulta restaurování
Mgr. Zdeňka Míchalová, Ph.D.
Odborný asistent

Fakulta restaurování
728413486

Studium


Studium

Studenti během svého studia získávají v prvních dvou ročnících znalosti a vědomosti z dějin uměni, estetiky, filosofie a dějin knižní kultury. Jednou z nejdůležitějších součástí výuky jsou semináře a prosemináře z dějin umění a dokumentace, které jsou úvodem do problematiky restaurátorských zpráv a základů vědecké práce s prameny, literaturou a archivními badáními. Katedra zašťiťuje též výuku jazyků; povinně je vyučováno latině a angličtině, mezi volitelné předměty patří němčina a italština.

Katedra zajišťuje tyto předměty

 • Úvod do filosofie I, II
 • Úvod do estetiky
 • Dějiny estetiky
 • Pomocné vědy historické a základy historické heuristiky I, II
 • Proseminář dějin umění a dokumentace I, II
 • Seminář dokumentace a historický výzkum v konzervaci a restaurování památek I, II, III, IV, I, VI
 • České a evropské dějiny středověku a novověku I, II, III, IV
 • Dějiny umění I, II
 • Dějiny umění 19. století I, II
 • Barokní sochařství I, II, III
 • Ikonografie I, II, III, IV
 • Dějiny knižní kultury I, II, III, IV, V, VI
 • Historické perspektivy I, II
 • Dějiny a teorie ochrany památek I, II
 • Úvod do restaurátorské praxe I, II
 • Právní úprava památkové péče I, II
 • Základy ekonomiky památkové péče a restaurování I, II
 • Dějiny umění 20. století
 • Latinský jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Italský jazyk