Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita

Výuka restaurování nástěnné malby stála v prostředí tzv. „Československé restaurátorské školy“ až do 90. let 20. století víceméně stranou. Samostatné školení v tomto oboru, které je od roku 1993 v Litomyšli zavedeno, koresponduje se systémem výuky praktikovaným v současnosti na prestižních evropských vysokých školách zaměřených na vzdělávání restaurátorů. Rozhodující pro dělení restaurátorských technik je dle současného pojímání péče o kulturní památky více typ podložky (omítka, dřevo, plátno), než výtvarné kategorie (malba, socha), protože každá z těchto podložek vyžaduje zcela odlišný technický, konzervační a technologický přístup. Protože je nástěnná malba oborem, který měl především v minulosti četné varianty obsahové i technologické, je cílem ateliéru vychovávat restaurátory, kteří budou schopni obsáhnout danou problematiku v celé její šíři. Kromě technik restaurování nástěnné malby jsou studenti seznamováni i s poznatky o restaurování dalších nástěnných technik jako sgrafito, mozaiky.

Studium

V bakalářském stupni studia se studenti v rámci ateliérové výuky seznamují nejprve s výtvarnými a technickými aspekty nástěnných maleb, ve kterých se musí absolvent tohoto oboru bezpečně orientovat z důvodu, že každá z různých technik nástěnné malby vyžaduje odlišný přístup i restaurátorské postupy. Od třetího ročníku je pak zahájena intenzívní výuka průzkumů a samotného restaurování na historických objektech. Významnou součástí studia jsou povinné letní praxe zařazované již od prvního ročníku. Studenti zakončují své studium bakalářskou prací.

 

Absolventi bakalářského stupně by měli být připraveni využít svých nabytých znalostí a dovedností a samostatně vyhodnotit charakter i stav svěřeného historického uměleckého díla. Na základě tohoto vyhodnocení (restaurátorský průzkum) by měli být schopni stanovit optimální varianty restaurátorského zásahu z hlediska koncepčního, technologického i řemeslného či technicky výtvarného a následně provést kvalifikovaný konzervační či restaurátorský zákrok.

V navazujícím magisterském stupni studia (studijní program Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury) si studenti dále prohlubují své znalosti i dovednosti a rozšiřují svůj pohled na restaurování z perspektivy příbuzných oborů. V praktické části výuky jsou studenti směřováni k většímu rozhledu nejen v oblasti restaurování nástěnné malby, ale i povrchů sochařských děl a architektury. Student je veden k maximální samostatnosti a schopnosti kreativního myšlení, které prokazuje ve své diplomové práci, jež je nejen dokladem schopnosti prakticky dílo zrestaurovat, ale i rozvíjet a inovovat současné poznání v oboru.

Bakalářské studium
Magisterské studium
0
graduation-cap
graduation-cap
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Informace
https://fr.upce.cz/fr/arnms/informace-pro-uchazece.html
Realizace
https://fr.upce.cz/fr/arnms/na-cem.html
Informace pro uchazeče
Realizace
0
graduation-cap
check
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Kontakty: 

Sídlo ateliéru:
Jiráskova 8,
570 01 Litomyšl

Adresa pro doručování:
Univerzita Pardubice,
Fakulta restaurování
Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita
Jiráskova 8,
570 01 Litomyšl

telefon 466 036 600
e-mail jan.vojtechovsky@upce.cz

Nadpis: 
Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Rozšířit fotografii: 
false
Obrázek: