Ateliér restaurování nástěnné malby, sgrafita a mozaiky

Výuka restaurování nástěnné malby stála v prostředí tzv. „Československé restaurátorské školy“ až do 90. let 20. století víceméně stranou. Samostatné školení v tomto oboru, které je od roku 1993 v Litomyšli zavedeno, koresponduje se systémem výuky praktikovaným v současnosti na prestižních evropských vysokých školách zaměřených na vzdělávání restaurátorů. Rozhodující pro dělení restaurátorských technik je dle současného pojímání péče o kulturní památky více typ podložky (omítka, dřevo, plátno), než výtvarné kategorie (malba, socha), protože každá z těchto podložek vyžaduje zcela odlišný technický, konzervační a technologický přístup. Protože je nástěnná malba oborem, který měl především v minulosti četné varianty obsahové i technologické, je cílem ateliéru vychovávat restaurátory, kteří budou schopni obsáhnout danou problematiku v celé její šíři. Kromě technik restaurování nástěnné malby jsou studenti seznamováni i s poznatky o restaurování dalších nástěnných technik jako sgrafito, mozaiky.

 

Konzultace v Ateliéru restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita je možné uskutečnit po předchozí domluvě. Pro dohodu o termínu kontaktujte vedoucího ateliéru na adrese: 

zuzana.wichterlova@upce.cz

.

 

Vedoucí ateliéru
MgA. Zuzana Wichterlová, DiS.

MgA.
Zuzana
Wichterlová
,
DiS.


Fakulta restaurování

zuzana.wichterlova@upce.cz
Odborný asistent, proděkan pro zahraniční spolupráci
Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.

Mgr. art.
Jan
Vojtěchovský
,
Ph.D.


Fakulta restaurování

jan.vojtechovsky@upce.cz
466 036 600
Asistent
MgA. Adéla Škrabalová,

MgA.
Adéla
Škrabalová


Fakulta restaurování

adela.skrabalova@upce.cz
Asistent
MgA. Daniela Jakubů

MgA.
Daniela
Jakubů


Fakulta restaurování

daniela.jakubu@upce.cz
Asistent
MgA. Barbora Viková,

MgA.
Barbora
Viková


Fakulta restaurování

barbora.vikova@upce.cz

Studium


Bakalářské studium

V bakalářském stupni studia se studenti v rámci ateliérové výuky seznamují nejprve s výtvarnými a technickými aspekty nástěnných maleb, ve kterých se musí absolvent tohoto oboru bezpečně orientovat z důvodu, že každá z různých technik nástěnné malby vyžaduje odlišný přístup i restaurátorské postupy. Od třetího ročníku je pak zahájena intenzívní výuka průzkumů a samotného restaurování na historických objektech. Významnou součástí studia jsou povinné letní praxe zařazované již od prvního ročníku. Studenti zakončují své studium bakalářskou prací.

Absolventi bakalářského stupně by měli být připraveni využít svých nabytých znalostí a dovedností a samostatně vyhodnotit charakter i stav svěřeného historického uměleckého díla. Na základě tohoto vyhodnocení (restaurátorský průzkum) by měli být schopni stanovit optimální varianty restaurátorského zásahu z hlediska koncepčního, technologického i řemeslného či technicky výtvarného a následně provést kvalifikovaný konzervační či restaurátorský zákrok.

Magisterské studium

V navazujícím magisterském stupni studia (studijní program Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury) si studenti dále prohlubují své znalosti i dovednosti a rozšiřují svůj pohled na restaurování z perspektivy příbuzných oborů. V praktické části výuky jsou studenti směřováni k většímu rozhledu nejen v oblasti restaurování nástěnné malby, ale i povrchů sochařských děl a architektury. Student je veden k maximální samostatnosti a schopnosti kreativního myšlení, které prokazuje ve své diplomové práci, jež je nejen dokladem schopnosti prakticky dílo zrestaurovat, ale i rozvíjet a inovovat současné poznání v oboru.

Informace pro uchazeče

Informace

Realizace

Realizace
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!