Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

012_frupce_web_145877.jpg

Úkolem ateliéru je vychovávat specialisty v oboru restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a dalších typech podložky. Výuka v ateliéru vychází z tradice kvalitní řemeslné a výtvarné přípravy a zároveň z evropského pojetí restaurování, vycházejícího z ideje interdisciplinární spolupráce, vědeckého přístupu a respektu k autentickému stavu uměleckého díla. Restaurování je chápáno jako souhrn specifických výtvarných, umělecko-řemeslných a technických úkonů a procesů, respektujících materiální a výtvarnou strukturu originálu.

Konzultace domácích prací k přijímacím zkouškám  jsou možné po předchozí domluvě s vedoucím ateliéru.

Mgr. art. Luboš Machačko, Art.D.
Vedoucí ateliéru, 466 036 603

Fakulta restaurování
MgA. Mgr. Věra Sejkorová Kašparová
Asistent

Fakulta restaurování
MgA. Kateřina Zadinová
Asistent

Fakulta restaurování

Studium


Bakalářské studium

V bakalářském čtyřletém stupni je ateliérová výuka zaměřena na studium technik restaurování nosných papírových i příbuzných (např. textilních, papírmašových, dřevěných aj.) podložek a barevných vrstev maleb. Praktická výuka je organicky propojena s teoretickou, zaměřenou především na historické techniky, technologie a materiály. Od třetího ročníku je pak zahájena intenzívní výuka průzkumů a restaurování na historických dílech. Významnou součástí studia jsou povinné letní praxe zařazované již od prvního ročníku. Studenti končí studium  bakalářskou prací.

Magisterské studium

V navazujícím dvouletém magisterském stupni studia (studijní program Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách) si studenti dále prohlubují své znalosti i dovednosti a rozšiřují svoji specializaci o restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl na textilních podložkách. Student je veden ke kreativnímu myšlení, které nakonec prokazuje ve své diplomové práci, jež dokládá jeho schopnost samostatně restaurovat.

Praktická výuka v ateliéru

Realizace