Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech

Úkolem ateliéru je vychovávat specialisty v oboru restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a dalších typech podložky. Výuka v ateliéru vychází z tradice kvalitní řemeslné a výtvarné přípravy a zároveň z evropského pojetí restaurování, vycházejícího z ideje interdisciplinární spolupráce, vědeckého přístupu a respektu k autentickému stavu uměleckého díla. Restaurování je chápáno jako souhrn specifických výtvarných, umělecko-řemeslných a technických úkonů a procesů, respektujících materiální a výtvarnou strukturu originálu.

 

 

Kontakty: 

Sídlo ateliéru:
Jiráskova 8,
570 01 Litomyšl

Adresa pro doručování:
Univerzita Pardubice,
Fakulta restaurování
Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita
Jiráskova 8,
570 01 Litomyšl

telefon
e-mail

Nadpis: 
Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech
Studium

V bakalářském čtyřletém stupni je ateliérová výuka zaměřena na studium technik restaurování nosných papírových i příbuzných (např. textilních, papírmašových, dřevěných aj.) podložek a barevných vrstev maleb. Praktická výuka je organicky propojena s teoretickou, zaměřenou především na historické techniky, technologie a materiály. Od třetího ročníku je pak zahájena intenzívní výuka průzkumů a restaurování na historických dílech. Významnou součástí studia jsou povinné letní praxe zařazované již od prvního ročníku. Studenti končí studium náročnou bakalářskou prací.

V navazujícím dvouletém magisterském stupni studia (studijní program Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách) si studenti dále prohlubují své znalosti i dovednosti a rozšiřují svoji specializaci o restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl na textilních podložkách. Student je veden ke kreativnímu myšlení, které nakonec prokazuje ve své diplomové práci, jež dokládá jeho schopnost samostatně restaurovat.

Bakalářské studium
Magisterské studium
0
graduation-cap
graduation-cap
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Praktická výuka
https://fr.upce.cz/fr/arudp/cinnost-v-atelieru.html
Realizace
https://fr.upce.cz/fr/arudp/realizace.html
Praktická výuka v ateliéru
Realizace
0
handshake-o
check
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Rozšířit fotografii: 
false
Obrázek: