Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

img_0235_111026.jpg

 

Úkolem ateliéru je vychovávat specialisty v oboru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů. Výuka restaurování umělecko-řemeslných děl v ateliéru restaurování papíru vychází z tradice kvalitní řemeslné a výtvarné přípravy a zároveň rozvíjí evropské pojetí restaurování, vycházející z ideje interdisciplinární spolupráce, vědeckého přístupu a respektu k autentickému stavu díla. Restaurování je chápáno jako souhrn specifických výtvarných, umělecko-řemeslných a technických úkonů a procesů, respektujících materiální a výtvarnou strukturu originálu. Výuka v ateliéru vede studenty k formulování koncepce restaurování, která vychází ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot konkrétního umělecko-řemeslného díla a směřuje k zachování jeho hmotné podstaty a umělecké kvality.

Konzultace domácích prací k přijímacím zkouškám jsou možné po předchozí domluvě s vedoucím ateliéru.

MgA. Ivan Kopáčik
Vedoucí ateliéru

Fakulta restaurování
MgA. Lucia Havranová
Asistent

Fakulta restaurování

Studium


Bakalářské studium

V bakalářském stupni studia se studenti v rámci ateliérové výuky zaměřují s ohledem na historickou knižní vazbu na dokonalé zvládnutí řemeslné práce knihvazače. Podstatné jsou velmi dobré znalosti z vývoje a historie knižní vazby a dějin knižní kultury.

Magisterské studium

V navazujícím magisterském stupni studia (studijní program Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách) si studenti dále prohlubují své znalosti i dovednosti a rozšiřují svůj pohled na restaurování z perspektivy příbuzných oborů. Student je veden k maximální samostatnosti a schopnosti kreativního myšlení, které prokazuje ve své diplomové práci, jež je nejen dokladem schopnosti prakticky dílo zrestaurovat, ale i rozvíjet a inovovat současné poznání v oboru.