Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

037_frupce_web_145873.jpg

Ateliér je zaměřen na kresebnou, grafickou, malířskou a sochařskou přípravu studentů, s přihlédnutím ke specifikům čtyř specializovaných oborů.  Výuka je zaměřena na zvládání základů realistické kresby, malby a modelace, rozvoj kompozičního a barevného cítění, s cílem porozumění výtvarné i technologické struktury výtvarných děl.  Součástí výuky jsou technologické kopie, teoretická výuka perspektivy, předměty anatomie , fotografie, a kresba večerního aktu. Cílem výtvarné přípravy v oboru restaurování a konzervace kamene je získání modelačních dovedností a základních sochařských a štukatérských technik, včetně provádění forem a kopií formou sádrových odlitků či materiálově rozličných výdusků. Vše je směřováno k tomu, aby byl pochopen princip výstavby sochařského díla v návaznosti na zákonitosti materiálu, z něhož je dílo provedeno.

Konzultace domácích prací k přijímacím zkouškám  jsou možné po předchozí domluvě s vedoucím ateliéru.

prof. akad. mal. Tomáš Lahoda
Vedoucí ateliéru

Fakulta restaurování
MgA. Pavel Hošek
Asistent

Fakulta restaurování
Mgr. Zuzana Soukupová
Asistent

Fakulta restaurování
MgA. Radek Petříček, Ph.D.
Odborný asistent

Fakulta restaurování

Studium


Vyučované předměty

AVP/PLN
AVP/VYP
AVP/VYPU
AVP/VEA
AVP/ANA
AVP/FOT

Nabídka specializovaných služeb

Letní škola pro zájemce o studium na FR UPa.Účastníci kurzu si rozšíří a zdokonalí své výtvarné schopnosti a zvýší tak své šance na úspěch v přijímacím řízení.