Ateliér výtvarné přípravy

Ateliér je zaměřen na kresebnou, grafickou, malířskou a sochařskou přípravu studentů, s přihlédnutím ke specifikům čtyř specializovaných oborů.  Výuka je zaměřena na zvládání základů realistické kresby, malby a modelace, rozvoj kompozičního a barevného cítění, s cílem porozumění výtvarné i technologické struktury výtvarných děl.  Součástí výuky jsou technologické kopie, teoretická výuka perspektivy, předměty anatomie , fotografie, a kresba večerního aktu. Cílem výtvarné přípravy v oboru restaurování a konzervace kamene je získání modelačních dovedností a základních sochařských a štukatérských technik, včetně provádění forem a kopií formou sádrových odlitků či materiálově rozličných výdusků. Vše je směřováno k tomu, aby byl pochopen princip výstavby sochařského díla v návaznosti na zákonitosti materiálu, z něhož je dílo provedeno.

Kontakty: 

Sídlo ateliéru:
Jiráskova 3,
570 01 Litomyšl

Adresa pro doručování:
Univerzita Pardubice,
Fakulta restaurování
Ateliér  výtvarné přípravy
Jiráskova 3,
570 01 Litomyšl

telefon 723 486 157
e-mail tomas.lahoda@upce.cz

 

Nadpis: 
Ateliér výtvarné přípravy
Studium

AVP/PLN
AVP/VYP
AVP/VYPU
AVP/VEA
AVP/ANA
AVP/FOT

Letní škola pro zájemce o studium na FR UPa.Účastníci kurzu si rozšíří a zdokonalí své výtvarné schopnosti a zvýší tak své šance na úspěch v přijímacím řízení.

Studijní plány
https://fr.upce.cz/sites/default/files/public/pano3099/studijni_plany_fr_86217.pdf
Vyučované předměty
Nabídka specializovaných služeb
0
graduation-cap
handshake-o
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Rozšířit fotografii: 
false
Obrázek: