Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

uvodni_foto_uprav_orez_148471.jpg

______________________________________________________________________________________________________

Úkolem ateliéru je vychovávat specialisty v oboru restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů (sádra, štuk, omítky, a komponované materiály). Výuka restaurování výtvarných děl v ateliéru restaurování kamene je staví na tradici kvalitní řemeslné a výtvarné přípravy a zároveň rozvíjí evropské pojetí restaurování, vycházející z ideje interdisciplinární spolupráce, vědeckého přístupu a respektu k autentickému stavu uměleckého díla. Restaurování je chápáno jako souhrn specifických výtvarných, umělecko-řemeslných a technických úkonů a procesů, respektujících materiální a výtvarnou strukturu originálu. Výuka v ateliéru vede studenty k formulování koncepce restaurování, která vychází ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot konkrétního uměleckého díla a směřuje k zachování jeho hmotné podstaty a umělecké hodnoty.

Konzultace domácích prací k přijímacím zkouškám  jsou možné po předchozí domluvě s vedoucím ateliéru

doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.
Vedoucí ateliéru

Fakulta restaurování
MgA. Petr Rejman
Asistent

Fakulta restaurování
MgA. Petra Zítková
Asistent

Fakulta restaurování

Studium


Bakalářské studium

Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiály
prezenční studium, 4 roky

Magisterské studium

Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury
prezenční studium, 2 roky

Informace pro uchazeče

Nejdůležitější informace, které potřebuješ vědět, aby ses mohl/a přihlásit ke studiu v ateliéru restaurování kamene na Fakultě restaurování.

Odborné přednášky pro studenty

Fakulta restaurování spolupracuje s celou řadou odborníků z Čech i ze zahraničí, kteří studentům prezentují své zkušenosti. Teoretické přednášky jsou doplňovány praktickými ukázkami a workshopy zaměřenými na konkrétní témata z oboru restaurování kamene a souvisejících materiálů.

Napsali o nás