Ateliér restaurování kamene

Úkolem ateliéru je vychovávat specialisty v oboru restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů (sádra, štuk, omítky, a komponované materiály). Výuka restaurování výtvarných děl v ateliéru restaurování kamene vychází z tradice kvalitní řemeslné a výtvarné přípravy a zároveň rozvíjí evropské pojetí restaurování, vycházející z ideje interdisciplinární spolupráce, vědeckého přístupu a respektu k autentickému stavu uměleckého díla. Restaurování je chápáno jako souhrn specifických výtvarných, umělecko-řemeslných a technických úkonů a procesů, respektujících materiální a výtvarnou strukturu originálu. Výuka v ateliéru vede studenty k formulování koncepce restaurování, která vychází ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot konkrétního uměleckého díla a směřuje k zachování jeho hmotné podstaty a umělecké hodnoty.

Kontakty: 

Sídlo ateliéru:
Jiráskova 3,
570 01 Litomyšl

Adresa pro doručování:
Univerzita Pardubice,
Fakulta restaurování
Ateliér restaurování kamene
Jiráskova 3,
570 01 Litomyšl

telefon 466 036 583
           603 109 211
e-mail jakub.doubal@upce.cz

Nadpis: 
Ateliér restaurování kamene
Studium

Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiály
prezenční studium, 4 roky

Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury
prezenční studium, 2 roky

Informace o studiu
Informace o studiu
https://fr.upce.cz/fr/ark/magisterske-studium.html
Bakalářské studium
Magisterské studium
0
graduation-cap
graduation-cap
Zvýraznit levé tlačítko: 
false

Nejdůležitější informace, které potřebuješ vědět, aby ses mohl/a přihlásit ke studiu v ateliéru restaurování kamene na Fakultě restaurování.

Fakulta restaurování spolupracuje s celou řadou odborníků z Čech i ze zahraničí, kteří studentům prezentují své zkušenosti. Teoretické přednášky jsou doplňovány praktickými ukázkami a workshopy zaměřenými na konkrétní témata z oboru restaurování kamene a souvisejících materiálů.

Pro uchazeče
https://fr.upce.cz/fr/studium/uchazeci.html
Přednášky
https://fr.upce.cz/fr/ark/z-atelieru/odborne-prednasky.html
Informace pro uchazeče
Odborné přednášky pro studenty
0
graduation-cap
book
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Realizace ateliéru
https://fr.upce.cz/realizace-atelieru
Články
https://fr.upce.cz/napsali-o-nas-0
Realizace
Napsali o nás
0
check
quote-right
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Rozšířit fotografii: 
false
Obrázek: