Konzervátor knih a tisků

REKVALIFIKAČNÍ KURZ “KONZERVÁTOR KNIH A TISKŮ“ PRO PRACOVNÍKY V KULTUŘE

Cíle kurzu:

Poskytnout účastníkům základní znalosti v oblasti konzervování a dlouhodobého ukládání děl s papírovou podložkou.
Umožnit účastníkům praktické procvičení a získat potřebné dovednosti.
Poskytnout účastníkům praktické příklady z oblasti kultury i prostor pro výměnu zkušeností tak, aby mohli efektivně využít získaných znalostí a dovedností ve své praxi.

Metody kurzu:

Kurz bude vycházet z nejnovějších poznatků v oblasti konzervování a dlouhodobého ukládání děl s papírovou podložkou s důrazem na získání praktických dovedností, jež podmiňují úspěšnost v dané oblasti. Pro maximální efektivitu kurzu budou ve výuce využity nejmodernější metody výuky (monologická, dialogická, metody samostatných akcí)