Skip to main content

Login for students

Login for employees

06_146416.jpg

Architektúra Seicenta. Stavitelia, architekti a stavby viedenského okruhu v Rakúsku, Čechách, na Morave a Slovensku v 17. storočí Autoři: Fidler Petr

Rok: 2015

Druh publikace: odborná kniha

Název nakladatele: Veda, vydavatelstvo SAV

Místo vydání: Bratislava

Tituly:

Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
eng The Seicento Architecture in Austria - Builders, Architects and Buildings of the Vienna court cirkels in Austria, Bohemia, Moravia and in Slovakia in the 17th century. The book deals with the architecture of the Italian builders and architects of the Vienna court cirkels in Austria, Bohemia, Moravia, Hungary and in Slovakia in the 17th century. Italy;Austria;early modern times;Ticino;Lombardy;the Comacini;Moravia;Bohemia;Hungary;Slovakia;architecture;plaster decoration;stucco
cze Architektura Seicenta. Stavitelé, architekti a stavby vídeňského okruhu v Rakousku, Čechách, na Moravě a Slovensku v 17. století Kniha se zabývá dějinami architektury 17. století se zaměřením na tvorbu italských dvorních architektů činných v Rakousku, v někdejším Uhersku, na Moravě a v Čechách. 17. století;Itálie;Rakousko;raný novověk;Tessin;Lombardie;Komaskové;Morava;Čechy;Maďarsko;Slovensko;architektura;štuk
slo  Architektúra Seicenta. Stavitelia, architekti a stavby viedenského okruhu v Rakúsku, Čechách, na Morave a Slovensku v 17. storočí Kniha sa zaoberá dejinami architektúry 17. storočia so zameraním na tvorbu talianskych dvorných architektov činných v Rakúsku, v niekdajšom Uhorsku, na Morave a v Čechách. 17. storočie;Taliansko;Rakúsko;ranný novovek;Tessin;Lombardia;Komaskovia;Morava;Čechy;Maďarsko;Slovensko;architektúra;štuk