Akademický senát Fakulty restaurování

Uložit do kalendáře 07-01-2020 15:00 07-01-2020 16:00 Czech republic/Europe Akademický senát Fakulty restaurování   POZVÁNKA na zasedání Akademického senátu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, které se bude konat v úterý 7. l. 2020 od 15 hodin v zasedací místnosti U6 Program zasedání: 1... Fakulta restaurování, zasedací místnost U6
07. 01. 2020 Fakulta restaurování, zasedací místnost U6

 

POZVÁNKA

na

zasedání Akademického senátu Fakulty restaurování

Univerzity Pardubice,

které se bude konat

v úterý 7. l. 2020 od 15 hodin

v zasedací místnosti U6

Program zasedání:

1. Zahájení

2. Schválení programu zasedání

3. Volba předsednictva a předsedy Akademického senátu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice

4. Různé

 

 

 

MgA. Petr Rejman

předseda AS FR

 

 

Fakulta restaurování
MgA. Petr Rejman