Stipendia a poplatky

Stipendia

Mezi pět tisíc stipendistů univerzita ročně vyplatí přes 85 miliónů korun!

Řadu talentovaných studentů, kteří mají vynikající studijní výsledky nebo těch, kteří jsou aktivní ve vědecké a tvůrčí činnosti, oceňuje univerzita formou stipendií.

Další stipendia vyplácíme posluchačům, kteří potřebují finanční pomoc, např. formou ubytovacího stipendia, sociálních stipendií nebo v mimořádně tíživé situaci apod.

Studenti mohou získat pravidelná stipendia, vyplácená měsíčně, jako je například:

–         stipendium prospěchové za vynikající studijní výsledky (dle dosažených studijních výsledků 4 000, 2 000 nebo 1 000 Kč/měsíčně),

–         ubytovací jako příspěvek na ubytování ať již na kolejích, v soukromí nebo při dojíždění (650 Kč/měsíčně),

–         sociální (3 337,50 Kč/měsíčně),

–         stipendia studentům doktorských studijních programů.

Mimořádná jednorázová stipendia se vyplácejí například:

–         na podporu studia v zahraničí a zahraničních mobilit, ke studiu či vykonávání praxe v zahraničí,

–         za mimořádné vynikající výsledky ve výzkumné či tvůrčí činnosti,

–         za vynikající reprezentaci školy na poli sportovním nebo uměleckém,

–         za službu osobní asistence handicapovanému studentovi univerzity.

V některých případech podporujeme i zahraniční studenty při studiu na univerzitě v Pardubicích.

Nárok na stipendium vzniká při splnění určitých, přesně daných podmínek, které vycházení ze zákonných norem. Výplatu konkrétního typu stipendia pak upravuje stipendijní řád a univerzitní směrnice.

 

Poplatky

Výše poplatku za studium podle §58 odst. 3 zákona o vysokých školách („poplatek za prodlouženou dobu studia“) je stanovena ve Statutu Univerzity Pardubice v Článku 11 odst. 1) na 15 000,- Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia.

Pravidla pro výši poplatku za studium v cizím jazyce podle  §58 odst. 4 zákona o vysokých školách jsou stanovena ve Statutu Univerzity Pardubice v Článku 12 odst. 1). Konkrétní výše pro jednotlivé studijní programy v cizím jazyce je zveřejněna ve směrnici fakulty, která studium v cizím jazyce uskutečňuje.

Rozšířit fotografii: 
false