Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fr

Mgr. Pavla Nováková, MSc. 

fakultní psycholog (externí spolupráce)

Absolvovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, a poté pokračovala magisterským studiem na Maastricht University v Nizozemí. To ukončila specializací v Sociální psychologii, konkrétněji se zaměřila na výzkum veřejného zdraví. Má zkušenosti ze stáží na psychiatriích pro děti i dospělé, dlouhodobě pracuje s dětmi i mladistvými s nízkou sebedůvěrou. Absolvovala mimo jiné kurzy Krizové intervence, Manipulace v psychologii nebo Behaviorálních poruch. V současné době pracuje v Národním ústavu duševního zdraví a studuje doktorské studium na Masarykově univerzitě v Brně. Zajímá se o Gestalt psychoterapii.

Email: psych.novakova@gmail.com

Co může studentům pomoci?

1) Web Opatruj.se

Duševní zdraví — Opatruj.se

Web vznikl v rámci Národního ústavu duševního zdraví a cílí na podporu duševního zdraví obyvatelstva, respektive dílčích cílových skupin, např. studentů VŠ.

Stránky nabízejí baterii testů, které mohou napomoci odhalit problém, tipy, jak o sebe pečovat, jak pomoci sám sobě i ostatním a kde a jak v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc.

Pomoci existuje celá řada, mnohdy je neplacená a pro studenty tedy lépe dostupná. Také se hned nemusí jednat o psychoterapii.

Do budoucna je v plánu série webinářů/videí, které budou reflektovat konkrétní obtíže, s nimiž se může student nebo pedagog běžně setkávat.

2) Akademická poradna Univerzity Pardubice (APUPA)

Akademická poradna Univerzity Pardubice APUPA | Univerzita Pardubice (upce.cz)