Kontakty FR

Sídlo a doručovací adresa:

Fakulta restaurování
Univerzity Pardubice
Jiráskova 3
570 01 Litomyšl
 
telefon:   466 036 590
fax:          461 612 565
email:     dekanat.fr@upce.cz