Odborné databáze

Odborné databáze vznikly v rámci vědecko-výzkumné činnosti Fakulty restaurování.

Další informace naleznete přímo na stránkách odborných databází, které se vám objeví po kliknutí na aktivní odkaz níže.

EDOS

NUSK - Slepotisková výzdoba knižních vazeb

Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě

Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene

Sochy a města

Stopy tvorby

Rozšířit fotografii: 
false