Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

2011-03_111781.jpg

Velký důraz na restaurátorskou praxi na reálných objektech ve spojení s vědeckým přístupem v oblasti humanitní i přírodovědné. To jsou klíčové hodnoty naší restaurátorské fakulty.

Naše tvůrčí činnost, to je nejen vzdělávání, ale i výzkum na mezinárodní úrovni. Nabízíme moderní mezioborové studium, akcentující výtvarnou průpravu, humanitní i přírodovědná studia. Pečujeme o rozvoj umělecko-řemeslné zdatnosti a schopnost používat nejmodernější metody konzervace a restaurování.

Studium

Naši absolventi jsou připraveni na náročnou dráhu samostatného restaurátora uměleckých a umělecko-řemeslných děl. Jsou vedeni jak pro samostatnou práci v terénu, tak pro práci vedoucích restaurátorských týmů. Jejich dosažená kvalifikace a důraz na jazykové znalosti dávají vynikající předpoklady pro uplatnění při obnově a uchovávání uměleckých a architektonických památek i v mezinárodním měřítku. 

Úzce spolupracujeme s absolventským profesním sdružením ARTE-FAKT. Společně pořádáme vzdělávací workshopy a semináře. Nabízíme také kurzy celoživotního vzdělávání pracovníků péče o kulturní dědictví, a to prostřednictvím našeho Centra pro restaurování a památkovou péči.

Historie

Fakulta restaurování je nejmenší fakultou naší univerzity, což je však pochopitelné vzhledem k vysoce individuálnímu způsobu vzdělávání snašich tudentů.

Svými vzdělávacími, vědeckými a tvůrčími aktivitami v oblasti konzervace a restaurování památek stavíme na tradici restaurátorského školství v Litomyšli započatou v roce 1993. V roce 2005 byla založena Fakulta restaurování navazující na působení soukromého vzdělávání na Institutu restaurování a konzervačních technik, o.p.s. Litomyšl. Jsme jedním z mála univerzitních pracovišť, které zabezpečuje výuku vysokoškolsky vzdělaných restaurátorů v ČR.

Co o nás říkají

Na naší fakultě oceňuji především to, že obecně známé principy, jako je individuální přístup ke studentům, obsah výuky korespondující s aktuálním oborovým poznáním a systematická praxe v oboru propojená s teoretickým studiem, jsou zde každodenní skutečností.
Zuzana Auská
studentka
zuzana_auska_stag.jpg
Fakulta restaurování disponuje širokou škálou moderního zařízení, které se uplatňuje v současnosném restaurování a nebojí se zkoumat neprobádaná témata. Prostředí je přátelské a pedagogové jsou odboníci na svém místě, ochotní vždy se vším pomoci. Navíc je škola umístěna v krásném prostředí historického centra Litomyšle, takže není nouze o všestranné kulturní zážitky.
Radka Zůfalá
studentka
radak_zufala_stag.jpg
Fakulta reštaurovania Univerzity Pardubice poskytuje, jak prijemné zázemie, tak ideálne podmienky pre štúdium a rozvoj v študijnom odbore. Veľmi oceňujem odbornú profesionalitu pedagógov a ich priateľský prístup.
Peter Majoroš
student
petr_majoros_stag.jpg

Naše historie

2016
2015-05-dsc_0138.jpg
Nová budova odborné knihovny u Piaristické koleje.
2016
image16.jpeg
Zrekonstruovaný ateliér restaurování kamene a výtvarné přípravy.
2014
image15.png
Dokončení rekonstrukce Piaristické koleje s ateliéry restaurování uměleckých děl na papíru, Ateliér papíru, knižní vazby a dokumentů, Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita a ubytovacích prostor pro studenty.
2005
2011-03.jpg
Přičlenění k Univerzitě Pardubice a vznik Fakulty restaurování.
2003
2005.jpg
Získání prostor Piaristické koleje pro zřízení ateliérů a ubytovacích prostor pro studenty.
2001
2005.jpg
Institut restaurování a konverzačních technik, o.p.s.
1999
2012-08-p8140045.jpg
V roce 1999 škola požádala o státní souhlas se zřízením vysoké školy neuniverzitního typu a o akreditaci studijního plánu. 
1996
2011-04-img_5668.jpg
Jako Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik získala na podzim 1996 právní subjektivitu jako obecně prospěšná společnost. 
1993
1994-jiraskova_3.jpg
Škola restaurování a konzervačních technik v Litomyšli vznikla v roce 1993 jako pomaturitní tříleté studium. Jejím zřizovatelem byla Nadace Paseka, založená nakladatelem Ladislavem Horáčkem.