Probíhající vědecko-výzkumné projekty

Vědecká a výzkumná činnost je nedílnou součástí aktivit fakulty. Je reprezentována zejména řešením získaných projektů a grantů na národní i mezinárodní úrovni a spoluprací s externími pracovišti a aplikační sférou.

Probíhající zahraniční projekty:

Probíhající tuzemské projekty:

Rozšířit fotografii: 
false