Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

2011-03111781090273.jpg

V čele fakulty stojí děkan.

Vedení fakulty:

  • děkan rovněž jmenuje:

proděkany
    - pro studium a pedagogickou činnost
    - pro vědeckovýzkumnou činnost 
    - pro zahraniční spolupráci

  • tajemníka
  • vedoucí ateliérů a kateder


Ateliéry a katedry:

  • Ateliér restaurování nástěnné malby, sgrafita a mozaiky
  • Ateliér restaurování sochařských děl z kamene a souvisejících materiálů
  • Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů
  • Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru a plátně
  • Ateliér výtvarné přípravy
  • Katedra chemické technologie
  • Katedra humanitních věd