Věda a výzkum

Fakulta restaurování se profiluje jako fakulta moderního evropského typu srovnatelná s obdobnými vzdělávacími institucemi ve vyspělých evropských zemích. Jejím záměrem je stát se centrem vzdělání v oblasti památkové péče, reflektujícím současné trendy v oboru péče o památky a další hmotné doklady kultury minulosti. Fakulta restaurování plní roli centra vzdělanosti, nezávislého poznání, vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti.