Přijímací zkoušky - pro uchazeče

Důležitá data 2020

 

Bakalářský studijní program

termín doručení přihlášek      do 7. 5. 2020

termín uzávěrky přihlášek      do 14. 5. 2020

termín přijímacích zkoušek    16. – 18. 6. 2020

„Doručením přihlášky“ se rozumí termín dodání vytištěné přihlášky včetně povinných příloh na FR, nikoli termín odeslání. „Uzávěrkou přihlášek“ se rozumí ukončení lhůty pro případné odstranění nedostatků v doručených přihláškách.

 

Navazující magisterský studijní program

termín doručení/uzávěrky přihlášek do 3. 9. 2020

termín přijímacích zkoušek                15. 9. 2020

 

Podrobné informace k přijímacím řízením - viz samostatné přílohy níže

 

Studium pro handicapované studenty

Možnost studia pro handicapované studenty na Fakultě restaurování je nutné posoudit individuálně, po dohodě s vedoucími ateliérů, s ohledem na charakter handicapu a současně na charakteristiku vybraného oboru.

Prostory fakulty nabízí částečně bezbariérové prostředí, teoretická výuka probíhá v prostorách 1.NP, kde jsou technické bariéry, které není možné odstranit dočasným řešením.

Pro neslyšící jsou vhodné všechny obory za předpokladu stálé přítomnosti tlumočníka do znakového jazyka.

Rozšířit fotografii: 
false