Přijímací zkoušky - pro uchazeče

"Důležitá data v akademickém roce 2021 - 2022"

 

Bakalářské studijní programy 

termín doručení přihlášek      do  06. 05. 2022

termín uzávěrky přihlášek (včetně zaslání tištěné podoby)      do 13. 05. 2022

termín přijímacích zkoušek    14. – 16. 06. 2022

„Doručením přihlášky“ se rozumí termín dodání vytištěné přihlášky včetně povinných příloh na FR, nikoli termín odeslání. „Uzávěrkou přihlášek“ se rozumí ukončení lhůty pro případné odstranění nedostatků v doručených přihláškách.

 

Navazující magisterský studijní program

termín doručení/uzávěrky přihlášek do 01. 09. 2022

termín přijímacích zkoušek                13. 09. 2022

 

Doktorský studijní program 

termín doručení přihlášek do  01. 09. 2022

termín přijímacích zkoušek    20. - 21. 9. 2022

 

Podrobné informace k přijímacím řízením - viz samostatné přílohy níže

 

Studium pro handicapované studenty

Možnost studia pro handicapované studenty na Fakultě restaurování je nutné posoudit individuálně, po dohodě s vedoucími ateliérů, s ohledem na charakter handicapu a současně na charakteristiku vybraného oboru.

Prostory fakulty nabízí částečně bezbariérové prostředí, teoretická výuka probíhá v prostorách 1.NP, kde jsou technické bariéry, které není možné odstranit dočasným řešením.

Pro neslyšící jsou vhodné všechny obory za předpokladu stálé přítomnosti tlumočníka do znakového jazyka.

Rozšířit fotografii: 
false