Přijímací zkoušky - pro uchazeče

Důležitá data v akademickém roce 2021 - 2022

Den otevřených dveří 20. 01. 2023

 

Bakalářské studijní programy 

zpřístupnění e-přihlášky         od 01. 11. 2022

termín doručení přihlášek      do  05. 05. 2023

termín uzávěrky přihlášek (včetně zaslání tištěné podoby)      do 12. 05. 2023

termín přijímacích zkoušek    13. – 15. 06. 2023

„Doručením přihlášky“ se rozumí termín dodání vytištěné přihlášky včetně povinných příloh na FR, nikoli termín odeslání. „Uzávěrkou přihlášek“ se rozumí ukončení lhůty pro případné odstranění nedostatků v doručených přihláškách.

 

Navazující magisterský studijní program

termín doručení/uzávěrky přihlášek do 31. 08. 2023

termín přijímacích zkoušek                12. 09. 2023

 

Doktorský studijní program 

termín doručení přihlášek do  01. 09. 2023

termín přijímacích zkoušek    19. - 20. 9. 2023

 

Podrobné informace k přijímacím řízením - viz samostatné přílohy níže

 

Studium pro handicapované studenty

Možnost studia pro handicapované studenty na Fakultě restaurování je nutné posoudit individuálně, po dohodě s vedoucími ateliérů, s ohledem na charakter handicapu a současně na charakteristiku vybraného oboru.

Prostory fakulty nabízí částečně bezbariérové prostředí, teoretická výuka probíhá v prostorách 1.NP, kde jsou technické bariéry, které není možné odstranit dočasným řešením.

Pro neslyšící jsou vhodné všechny obory za předpokladu stálé přítomnosti tlumočníka do znakového jazyka.

Rozšířit fotografii: 
false