Přijímací zkoušky - pro uchazeče

Důležitá data


Bakalářský studijní program
termín doručení přihlášek do 11. 5. 2018
termín uzávěrky přihlášek do 18. 5. 2018

termín přijímacích zkoušek 19. - 21. 6. 2018

"Doručením přihlášky" se rozumí termín dodání vytištěné přihlášky včetně povinných příloh na FR, nikoli termín odeslání. "Uzávěrkou přihlášek" se rozumí ukončení lhůty pro případné odstranění nedostatků v doručených přihláškách.

 

Navazující magisterský studijní program
termín doručení/uzávěrky přihlášek do 6. 9. 2018
termín přijímacích zkoušek 18. 09. 2018

 

Podrobné informace k přijímacím řízením - viz samostatné přílohy níže

 

Studium pro handicapované studenty

Možnost studia pro handicapované studenty na Fakultě restaurování je nutné posoudit individuálně, po dohodě s vedoucími ateliérů, s ohledem na charakter handicapu a současně na charakteristiku vybraného oboru.

Prostory fakulty nabízí částečně bezbariérové prostředí, teoretická výuka probíhá v prostorách 1.NP, kde jsou technické bariéry, které není možné odstranit dočasným řešením.

Pro neslyšící jsou vhodné všechny obory za předpokladu stálé přítomnosti tlumočníka do znakového jazyka.

Soubory ke staženíVelikostNahráno dne
PDF icon Pomůcky k talentové zkoušce pro uchazeče do bakalářských studijních oborů173.92 KB09. 08. 2017 - 16:30
PDF icon Příloha ke Směrnici_Čestné prohlášení138.88 KB09. 08. 2017 - 16:30
PDF icon Smernice 7 2017 pzk na 18 19184.59 KB21. 12. 2017 - 13:30
PDF icon Domaci prace pz bca194.91 KB21. 12. 2017 - 13:30
PDF icon Bakalarsky studijni program - podrobne informace229.44 KB21. 12. 2017 - 13:50
PDF icon NMG studijni program - podborne informace217.39 KB21. 12. 2017 - 13:50
false