Přijímací zkoušky - pro uchazeče

Důležitá data


Bakalářský studijní program
termín doručení přihlášek do 11. 5. 2018
termín uzávěrky přihlášek do 18. 5. 2018

termín přijímacích zkoušek 19. - 21. 6. 2018

"Doručením přihlášky" se rozumí termín dodání vytištěné přihlášky včetně povinných příloh na FR, nikoli termín odeslání. "Uzávěrkou přihlášek" se rozumí ukončení lhůty pro případné odstranění nedostatků v doručených přihláškách.

 

Navazující magisterský studijní program
termín doručení/uzávěrky přihlášek do 6. 9. 2018
termín přijímacích zkoušek 18. 09. 2018

 

Podrobné informace k přijímacím řízením - viz samostatné přílohy níže

 

Studium pro handicapované studenty

Možnost studia pro handicapované studenty na Fakultě restaurování je nutné posoudit individuálně, po dohodě s vedoucími ateliérů, s ohledem na charakter handicapu a současně na charakteristiku vybraného oboru.

Prostory fakulty nabízí částečně bezbariérové prostředí, teoretická výuka probíhá v prostorách 1.NP, kde jsou technické bariéry, které není možné odstranit dočasným řešením.

Pro neslyšící jsou vhodné všechny obory za předpokladu stálé přítomnosti tlumočníka do znakového jazyka.