Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

fr-0285088.jpg

Důležitá data v akademickém roce 2023 - 2024

Den otevřených dveří 19. 01. 2024

Bakalářské studijní programy 

zpřístupnění e-přihlášky         od 01. 11. 2023

termín doručení přihlášek      do  03. 05. 2024

termín uzávěrky přihlášek (včetně zaslání tištěné podoby)      do 10. 05. 2024

termín přijímacích zkoušek    11. – 13. 06. 2024

„Doručením přihlášky“ se rozumí termín dodání vytištěné přihlášky včetně povinných příloh na FR, nikoli termín odeslání. „Uzávěrkou přihlášek“ se rozumí ukončení lhůty pro případné odstranění nedostatků v doručených přihláškách.

Navazující magisterský studijní program

termín doručení/uzávěrky přihlášek do 30. 08. 2024

termín přijímacích zkoušek                10. 09. 2024

Doktorský studijní program 

termín doručení přihlášek do  02. 09. 2024

termín přijímacích zkoušek    17. - 18. 9. 2024

Podrobné informace k přijímacím řízením - viz samostatné přílohy níže

Studium pro handicapované studenty

Možnost studia pro handicapované studenty na Fakultě restaurování je nutné posoudit individuálně, po dohodě s vedoucími ateliérů, s ohledem na charakter handicapu a současně na charakteristiku vybraného oboru.

Prostory fakulty nabízí částečně bezbariérové prostředí, teoretická výuka probíhá v prostorách 1.NP, kde jsou technické bariéry, které není možné odstranit dočasným řešením.

Pro neslyšící jsou vhodné všechny obory za předpokladu stálé přítomnosti tlumočníka do znakového jazyka.