Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fr

Mapka

Informace o specializacích – odkaz na STUDUJ.UPCE.CZ
Fakulta restaurování | Studuj UPCE

Informace o příjímacích zkouškách – odkaz na záložku „Přijímací zkoušky“ FR UPa
Přijímací zkoušky - pro uchazeče | Fakulta restaurování (upce.cz)

Informace o ubytování v Litomyšli pro přijaté studenty 1. roč. bakalářského studia
Ubytování pro studenty v Litomyšli | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Piaristická kolej - Fakulta restaurování - Google Maps

Důležité kontakty

Studijní oddělení
studijní referentka: Jitka Korábová, tel.: 466 036 595, e-mail: jitka.korabova@upce.cz
studijní referentka: Petra Pokorná, tel.: 466 036 582, e-mail: petra.pokorna@upce.cz
proděkan pro studium: PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D., e-mail: tomas.kupka@upce.cz

Ateliér restaurování sochařských děl z kamene a souvisejících materiálů
vedoucí ateliéru:  doc. Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D., e-mail: jakub.doubal@upce.cz

Ateliér restaurování nástěnné malby, sgrafita a mozaiky
vedoucí ateliéru: MgA. Zuzana Wichterlová, e-mail: zuzana.wichterlova@upce.cz

Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů
vedoucí ateliéru: MgA. Ivan Kopáčik, e-mail: ivan.kopacik@upce.cz

Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru a plátně
vedoucí ateliéru: Mgr. art. Luboš Machačko, ArtD. e-mail: lubos.machacko@upce.cz

Ateliér výtvarné přípravy
vedoucí ateliéru: prof. Tomáš Lahoda, akademický malíř, e-mail:tomas.lahoda@upce.cz

Katedra chemické technologie
vedoucí katedry: Ing. Karol Bayer, e-mail: karol.bayer@upce.cz

Katedra humanitních věd
vedoucí katedry: Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D., e-mail: vladislava.rihova@upce.cz

                                 

Odkazy na další videa o Fakultě restaurování