Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

snimek_016_148434.jpg

Vědecká a výzkumná činnost je nedílnou součástí aktivit fakulty. Je reprezentována zejména řešením získaných projektů a grantů na národní i mezinárodní úrovni a spoluprací s externími pracovišti a aplikační sférou. Tvůrčí činnost zahrnuje výtvarně zaměřené aktivity např. pořádání nebo účast pracovníků a studentů fakulty na výstavách a podobných akcích a také sem lze zařadit všechny restaurátorské zásahy realizované v rámci výuky nebo doplňkové činnosti. Mezi významné restaurátorské práce  patří: 
 

Významné  projekty zahraniční

Významné projekty tuzemské

Projekty NAKI ČR