20 let školy restaurování Litomyšli

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v roce 2013 organizuje oslavy 20 let výuky restaurování v Litomyšli. K tomuto výročí připravuje řadu akcí. Své umělecké aktivity představí řadou výstav v Litomyšli, Pardubicích, Brně a Praze, na konferenci s mezinárodní účastí bude prezentovat svoji odbornou úroveň. Součástí bude také setkání absolventů školy, publikace almanachu, reprezentativní publikace o Fakultě restaurování a další doprovodné akce.