Alegorie ročních období z Malé Fürstenberské zahrady pod Pražským hradem

__________________________________________________________________________________________________________________

 

  • Realizace: 2018-2020
  • Umístění:  galerie Ledebourského paláce, původně  Malá Fürstenberská zahrada pod Pražským hradem
  • Datace: 18. století
  • Materiál: jemný křemitý pískovec
  • Realizovali studenti: Radka Zůfalá, Vít Šaffer
  • Pedagogické vedení: MgA. Petr Rejman
  • Chemicko-technologický průzkum: Ing. Petra Lesniaková, Ph.D., Ing. Karol Bayer

______________________________________________________________________________________________________

Alegorie ročních období se původně nacházely v Malé Fürstenberské zahradě pod Pražským hradem, nyní jsou prezentovány v galerii Ledebourského paláce a na původním místě byly osazeny výdusky. Socha je zhotovena z jemnozrnného křemitého pískovce bílošedé až okrové barvy a příměsí glaukonitu, což je známka, že se jedná o mořský pískovec. Pravděpodobně vytěžený v lokalitě Petřín. Autor ani datace není doložena. Slohově sochy řadíme do pozdního baroka až klasicizmu. Jedná se o kvalitní sochařské dílo. Možným autorem by mohl být Ignác František Platzer.

První ze souboru byla restaurována alegorie Zimy. V roce 2018 bylo dílo nejprve podrobeno nadstandartnímu restaurátorskému průzkumu a na základě jeho vyhodnocení byl navržen komplexní restaurátorský zásah. Hlavním problémem díla bylo převrstvení řadou esteticky i materiálově nevhodných restaurátorských zásahů. Pod zdánlivě celistvým povrchem se v díle odehrávaly degradační procesy. Ty nakonec vedly k opětovnému rozlomení díla v úrovni kotníku a kolen. Dílo muselo být demontováno. Pro průzkum rozsahu tmelu, kdy mimo obvyklých metod, bylo použito CT vyšetření v Litomyšlské nemocnici. Tato metoda má své limity, ale v tomto případě nám byla schopná lokalizovat rozsah tmelu, kovových armatur, dutin a jejich mocnost. Pět různých tmelů bylo na cementové bázi vyznačující se nadměrnou pevnosti, nedostatečnou porozitou, nevhodnou strukturou a barevností. Důraz restaurátorských zkoušek byl kladen na nalezení nejvhodnější metody pro odstranění nevhodných tmelů. Porovnány byly metody chemické i mechanické. Nakonec byla jako nejvhodnější vybrána kombinace mechanických metod postupným odebíráním větších hmot nejprve mikrofrézkou, poté mikrodlátkem, přes ztenčování mikrotužkou až po dočišťování mikroabrazivní metodou. V průběhu snímání byl opakovaně aplikován organokřemičitý prostředek pro zpevnění originálního materiálu sochy. Citlivou a pečlivou prací bylo dosaženo očištění díla od nevhodné scelující retuše a tmelu, čímž byl odhalen dochovaný povrch díla a mohlo být přistoupeno k rekonstrukci hlavních chybějících částí. Při rekonstrukci tvarů byla respektována celková míra úbytku jemné modelace, byl zvolen vhodný materiál pro doplnění, který by neměl kámen již poškozovat a při případné změně koncepce by byl i dobře odstranitelný. Na závěr byla provedena lokální retuš nových tmelů a dílo bylo osazeno v galerii Ledebourského paláce.

Podle této koncepce se v roce 2019-2020 restaurovala další alegorie Léta se stejnou problematikou poškození.

Rozšířit fotografii: 
false