Židovský hřbitov v Praze hrobka A. Lederera

___________________________________________________________________________________________________

  • Realizace: 2017
  • Umístění:  Nový židovský hřbitov v Praze 3
  • Datace: 1890
  • Materiál: mramor 
  • Realizovali: MgA. L. Brotánek, Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D, studenti ateliéru, zahraniční stážistky

 

___________________________________________________________________________________________________

Mezinárodní spolupráce při záchraně monumentální mramorové hrobky A. Lederer a vnitřní části hrobky rodiny Kubinzky na Novém židovském hřbitově v Praze

Od ledna 2017 probíhají restaurátorské práce na hrobce Adele Lederer a hrobce rodiny Kubinzky, které se nachází na Novém židovském hřbitově v Praze.  Jedná se o iniciativu v rámci EHP a Norských fondů,  Program: CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, Kód programové struktury: CZ06/REG/OVA01, Název výzvy CZ06 – Programová oblast č. 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví Název iniciativy: „Spolupráce na dokončení záchrany hrobek Lederer-restaurování kamene a Kubinzky-restaurování vnitřní části,  na Novém židovském hřbitově v Praze 3“. Restaurování provádí Fakulta restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci s Univerzitou v Oslu pod managementem Židovské obce v Praze.

Náhrobek Adele Lederer se díky své monumentalitě a historicko-umělecké hodnotě řadí mezi nejvýznamnější architektonická díla, která na Novém židovském hřbitově najdeme.  Náhrobek byl postaven dle návrhu architekta Alfreda Grotte kolem roku 1890 v neogotickém slohu. K výstavbě celého náhrobku byl použit bílý (pravděpodobně carrarský) mramor. Letošní etapa navazuje na předchozí mezinárodní spolupráci při záchraně tohoto objektu. K hlavní problematice restaurátorských prací na náhrobku patří především rozsáhlé biologické napadení, které pokrývá většinu plochy architektury, dále pak rozsáhlé sádrovcové krusty a hloubková degradace mramoru.  Součástí prací jsou laboratorní zkoušky navrhovaných materiálů zejména pro zpevnění a doplňování kamene.

Dalším objektem, na kterém fakulta restaurování pracuje je Hrobka rodiny Kubinzky. Tato hrobka je na olšanském Novém židovském hřbitově největší stavbou tohoto druhu a také jednou z nejvýznamnějších, co se týče architektonických a uměleckořemeslných kvalit. Při restaurování se restaurátoři museli vypořádat se vážně degradovaným a znečištěným povrchem interiéru, kde se nachází kombinace pískovce a leštěného vápence.

 

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
false