Socha sv. Víta

___________________________________________________________________________________________________

  • Realizace: 2008
  • Umístění: Kostelec nad Labem, fasáda kostela sv. Víta
  • Datace: baroko, asi po 1750
  • Materiál: glaukonitický pískovec
  • Restauroval: Josef Červinka

___________________________________________________________________________________________________ 

Restaurování sochy sv. Víta z kostela sv. Víta v Kostelci nad Labem.Socha je součástí souboru barokních soch zdobícího exteriér kostela svatého Víta v Kostelci nad Labem. Koncepce restaurátorského zásahu spočívala v konzervaci dochovaných torz a plastické rekonstrukci chybějících částí. Zrestaurovaná socha bude předlohou pro její kamenosochařskou kopii v přírodním kameni. Po zhotovení kopií budou odstraněny doplňky a socha bude deponována v interiéru kostela.

Na soše byl proveden rozsáhlý restaurátorský průzkum, kterým byla identifikována hornina, ze které je socha zhotovena, její fyzikálně-mechanické vlastnosti a míra degradace. Byly definovány příčiny poškození. Zvláštní pozornost byla věnována průzkumu povrchových barevných úprav. Socha byla několikrát opatřena monochromním barevným nátěrem, na soše svatého Víta byly navíc nalezeny zbytky polychromie spočívající v akcentu červené na rtech a peří kohouta.

Konzervace sochy spočívala v očištění povrchu od depozitů a novotvarů sádrovcových krust, konsolidaci degradovaného kamene a fixáži barevné vrstvy. Socha svatého Víta byla při minulém záchranném restaurátorském zásahu nevhodně slepena polyesterovým lepidlem a jednotlivé části byly dislokovány. Po konzultaci se zástupci památkové péče byly nevhodně spojené části rozlepeny. Následovalo slepení jednotlivých fragmentů, statika soch byla podpořena podestou, vnitřní konstrukcí z nerezové oceli a komplexní injektáží trhlin vzniklých podél sedimentačních vrstev.

Na základě archivního průzkumu obrazové dokumentace a studia analogií byly vytvořeny doplňky chybějících částí soch. Materiál doplňků tvořil reverzibilní minerální tmel a dílčí výdusky na minerální bázi. Povrch doplňků byl na závěr patinován anorganickými pigmenty.

false
Rozšířit fotografii: 
false