Rekonstrukce Immaculaty z Mariánského sloupu v Mladějově

___________________________________________________________________________________________________

  • Realizace: 2004-2005
  • Umístění: Mladějov na Moravě
  • Datace: baroko, kolem roku 1740
  • Materiál: mladějovský pískovec
  • Restauroval: Jan Fedorčák

___________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k těžkému poškození torza nebylo možno uvažovat o navrcení sochy na původní místoa bylo zřejmé, že socha bude muset být nahrazena. Fragmenty originálu byly očištěny, zpevněny a slepeny. Na originálu byl proveden konzervační zásah, který počítal s presentací originálu v lapidáriu. Torzo bylo zaformováno a odlito a na tento odlitek byla na základě historické fotodokumentace provedena rekonstrukce tvarů.  Model byl zaformován a do formy byl zhotoven výdusek. Tato faximile byla povrchově upravena a osazena na nově vztyčný původní sloup, čímž byla obnovena výtvarná integrita již téměř zaniklé památky

Rozšířit fotografii: 
false