Arnošt z Pardubic

Restaurování gotického náhrobku Arnošta z Pardubic

Umístění: Kostel nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie v polském Kladsku Datace: Gotika/14.stol Materiál: opuka/mramor Realizace: 2016-17 Zadavatel/investor: RK farnost Kladsko Restaurovali: Jakub Ďoubal, Petra Zítková Spolupráce: Karol Bayer, Petr Rejman a studenti sochařského ateliéru

 

Stav památky před restaurováním byl značně neuspokojivý. Náhrobek byl několikrát v minulosti vážně poškozen v důsledku nájezdu husitů i požáru kostela, díky čemuž se dochoval v torzálním stavu. Poškození a neodborné opravy narušovaly jednak vizuální vnímání díla a jednak hrozily další poškození a ztráty. Figurální část byla rozlomena na několik částí a fragmenty byly volně rozloženy na tumbě, což v minulosti vedlo ke ztrátě řady cenných částí skulptury.

Mezinárodní projekt na restaurování náhrobku byl zahájen v roce 2016, kdy byl Fakultou restaurování Univerzity Pardubice proveden průzkum, rozebrání a restaurování figurální části náhrobku.

V roce 2017 pokračoval projekt restaurováním mramorové tumby. Tumba nakonec musela být kompletně rozebrána, neboť se v průběhu prací ukázalo, že při přesunu na konci 19. století byl celý náhrobek zkrácen a nesprávně sestaven. Nakonec bylo rozhodnuto o jejím sestavení v původní velikosti na novém reprezentativním místě.

Při restaurování bylo třeba se citlivě vypořádat s torzalitou dochovaného díla a v maximální míře uchovat autenticitu unikátní památky.

 

Rozšířit fotografii: 
false