Během tohoto workshopu se studenti seznámili jak teoreticky, tak prakticky s historickou výrobou pergamenu. Cílem workshopu bylo též studentům předvést závěrečné povrchové úpravy pergamenu před jeho využitím coby psací podložky, či pokryvového materiálu v případě knižních vazeb. Každý ze studentů měl možnost si z vypracovaného pergamenu vyrobit jednu měkkou pergamenovou vazbu.

Workshop proběhl pod odborným vedením Mgr. Radomíra Slovika, vedoucího Ateliéru konzervování a restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů a technoložky Ing. Martiny Ohlídalové, která se specializuje na problematiku výroby, identifikace a restaurování pergamenu a usní.