Tento workshop umožnil, aby se studenti všech ročníků Ateliéru restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů seznámili se základy technologie a technik restaurování textilní podložky, se kterou se při restaurování knih, map, plánů a jiných artefaktů potkávají. Součástí workshopu byli i přednášky k identifikaci jednotlivých druhů textilních podložek, jejich charakteristika a prezentace konkrétních restaurátorských prací na vybraných objektech.

Během workshopu, který proběhl pod odborným vedením restaurátorek textilu ze Židovského muzea v Praze, paní Heleny Votočkové a Veroniky Nauschové, měl každý ze studentů možnost si na několika modelových vzorcích vyzkoušet různé způsoby zpevňování, spravování a doplňování textilií.