Fakultu restaurování navštívil hejtman Pardubického kraje

Fakultu restaurování navštívil v letních měsících hejtman Pardubického kraje pan JUDr. Martin Netolický, PhD.

Hlavním tématem schůzky hejtmana s vedením fakulty byl mezinárodní slovensko-česko-rakouský projekt s názvem „Mezinárodní spolupráce pro další vzdělávaní v ochraně kulturního dědictví“ (akronym projektu: Heritage Train),  který má za cíl přispět k rozvoji a zkvalitňovaní dalšího vzdělávaní v oblasti ochrany hmotného kulturního dědictví. Projekt je financovaný z programu EU, Erasmus+.

Pana hejtmana téma celoživotního vzdělávání velmi zajímá a uvítal by přípravu vzdělávacích aktivit pro odborné instituce působící v Pardubickém kraji.

Společně s rektorem Univerzity Pardubice prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D. a děkanem FR Mgr. BcA. Radomírem Slovikem poté prošli zázemí Fakulty restaurování v Litomyšli s ukázkami studentských prací.

Rozšířit fotografii: 
false