Komplexní restaurování oboustranné kresebné skici na papírové podložce Emila Filly – Hej, nebudem rolníkom – Hej ovečky v Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru.

Předmětem restaurování byla velkoformátová oboustranná přípravná kresebná skica Emila Filly (1882–1953) Hej, nebudem rolníkom, Hej ovečky ze sbírek Muzea Kroměřížska. Kresba na strojovém dřevitém balícím papíru sestávající se z dvou slepených částí (rozměry 287,2 x 120,5 cm) je datovaná pravděpodobně 1950–1951. Kresba byla napnuta na dřevěný napínací rám. Vzhledem k velkému formátu díla a rozsáhlému poškození se jednalo o nadstandardně náročný restaurátorský zásah provedený ve vysoké kvalitě. Největším problémem díla bylo mechanické poškození papírové podložky (trhliny, ztráty barevné vrstvy, sklady, deformace, pomačkání papírové podložky), silná nestabilita kresby (sprašnost).

Restaurátorský zásah kromě běžných restaurátorských postupů zahrnoval konsolidaci barevné vrstvy, neutralizaci kyselé papírové podložky, či náročné rovnání velkého formátu na vakuovém vyhřívaném stole. Po dohodě se zadavatelem bylo dílo po restaurování navinuto na tubus opatřený neutrálním papírem a mezivrstvou z Melinexové fólie a z netkané textilie Hollytex. Součástí restaurátorského zásahu je restaurátorská dokumentace.

Mgr. art. Luboš Machačko, Art.D.

Rozšířit fotografii: 
false