Kontakty FR

Sídlo a doručovací adresa:
Fakulta restaurování
Univerzity Pardubice
Jiráskova 3
570 01 Litomyšl

telefon: 466 036 590
fax: 461 612 565
email: dekanat.fr@upce.cz

https://www.facebook.com/fakulta.restaurovani/?fref=ts

 

Rozšířit fotografii: 
false