Morový sloup v Kutné Hoře

___________________________________________________________________________________________________

  • Realizace: 2015-2019
  • Umístění: Kutná Hora
  • Datace: 17. století
  • Materiál:  Kutnohorský vápenec
  • Realizovali studenti: Roman Kolář, Kateřina Šibravová, Radka Zůfalá, Peter Majoroš, Viktor Gallistl, Zuzana Auská, Jiří Škarvada, Klára Teturová, Jakub Balcar, Rudolf Trucla, Marek Knot, Karolína Ludvová 
  • Pedagogické vedení: Mgr. art Jakub Ďoubal Ph.D., MgA. Petra Zítková
  • Chemicko-technologický průzkum: Ing. Petra Lesniaková, Ph.D.

___________________________________________________________________________________________________

Restaurování morového sloupu v Kutné Hoře, vystavěného v letech 1713–14 Františkem Baugutem z kutnohorského vápence, započalo v roce 2015 vzorovým polem. Následovaly celkem 4 etapy restaurování, při kterých postupně, od vrcholové sochy Panny Marie, přes oblačný pylon, středový a spodní sokl s reliéfy, sochami světců a havířů až po balustrádu se schody, byl v roce 2019 úspěšně zrestaurován celý Morový sloup. Na restaurování se podíleli studenti několika ročníků v rámci jejich závěrečných prací.

Při restaurování jsme se museli vypořádat z hloubkovým narušení materiálu způsobené degradací vápence kyselými dešti, nevhodnými opravnými zákroky z minulosti (zpevňování epoxidem, tvrdé cementové vysprávky, plošné užití disperze při barevném scelení povrchu) a znečištění povrchu biologickým napadením a sádrovcovými krustami. V rámci restaurování bylo provedeno očištění pomocí regulované vodní páry, tmavé sádrovcové krusty s využitím velmi šetrné metody Q-switeched ND:YAG laseru, odsolování pomocí zábalů v buničině, snímání nevhodných tvrdých vysprávek za použití diamantových mikrofrézek. Zásadním krokem byla hloubková konsolidace, která byla prováděna pomocí infuzního napouštění a hloubka penetrace a účinnost zpevnění byla kontrolována odporovým vrtáním a měřením ultrazvukové transmise. Právě hloubková konsolidace a její následné vyhodnocení pomocí vyspělých instrumentálních technik umožnilo zaručení dostatečného zajištění velmi narušeného materiálu. Při tmelení byla využita směs na bázi hydraulického vápna s vhodnými kamenivy, jejíž složení optimalizované pro použití na daný typ kamene je výsledkem dlouhodobého testování na Fakultě restaurován.


 

 

Rozšířit fotografii: 
false