Nejstarší studna na světě

false

 

Zdroj: prima.iprima.cz

false

Dřevěná studna nalezená v Ostrově je nejstarší na světě. Pochází z doby víc než 5200 let před Kristem

Pro archeology má nález studny veliký význam, a to nejen kvůli jejímu stáří, ale i díky vyspělé technologii, kterou byla postavena. Archeologové mimořádně zachovalou dubovou studnu o půdorysu 80 krát 80 centimetrů a hloubce 140 cm vykopali na trase budoucí silnice D35. Právě díky výjimečné zachovalosti dřevěného materiálu bylo možné vznik studny velmi přesně datovat.

Potvrdilo se jak dendrochronologickým, tak radiokarbonovým datováním, že skutečně je to v této chvíli nejstarší pravěká dřevěná struktura, která je známa. Protože nic staršího takto datováno zatím není, můžeme ji označit za nejstarší na světě.

V rozích byly dřevěné kůly, které byly vydrážkované, a do těchto drážek se dávala opracovaná prkna. Neolitičtí tvůrci studny opracovali dřevěné prvky nástroji z kamene, kostí, rohoviny nebo dřeva.

Po vyzvednutí byly části studny převezeny do sklepa piaristické koleje v Litomyšli, kde je studenti z fakulty restaurování na rok naložili do cukerného roztoku. Cukr by měl vyplnit všechny dutiny a póry dřeva. Po vyjmutí z konzervačního roztoku bude dřevo v kontrolovaných podmínkách přibližně půl roku vysychat.

Po ukončení výzkumu bude objekt k vidění ve Východočeském muzeu v Pardubicích.

false
Rozšířit fotografii: 
false