Nové kompozitní materiály pro obnovu objektů architektury 20. století

Období: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2020

 

Řešitel: Ing. Karol Bayer

Ministerstvo průmyslu a obchodu - program TRIO:

Nové kompozitní materiály pro obnovu objektů architektury 20. století

Hlavní příjemce: České lupkové závody

Další partner projektu: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

 

Cílem projektu je návrh nového doplňovacího materiálu pro obnovu betonových a kamenných podkladů objektů architektury 20. století,

jež má být alternativou k v současné době používaným materiálům na cementové bázi. Jedná se o výzkum a vývoj v oblasti pokročilých

materiálů (KETs), který vede k vývoji nových, ekonomicky úspornějších materiálů a zároveň k novým výrobkům s vyšší přidanou hodnotou

Dalším cílem bude návrh postupů pro hodnocení kompatibility doplňovacího materiálu pro vybraný podklad a vytvoření aplikačních postupů pro

restaurátorské subjekty. Cílem projektu je v konečném důsledku také zefektivnění výzkumných aktivit řešitelských organizací propojením know-how a infrastruktury

jednotlivých pracovišť a rozšíření spolupráce mezi komerční a výzkumnou sférou. Výsledkem této spolupráce budou výstupy, které napomohou

zvýšení konkurenceschopnosti zúčastněných společností. Dojde k inovaci stávajících postupů obnovy staveb 20. století a při využití netradičních

surovin, za účelem uchování objektů pro další generace, což je jednou z priorit národní RIS3 strategie.