YouTube video - Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě

Dne 11. a 12. května 2021 proběhlo online odborné kolokvium "Restaurování epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova", které představilo výsledky výzkumu a restaurování výjimečné štukové památky s dochovanou polychromií – epitafu Jana Hodějovského z Hodějova. Na výzkumu, průzkumu i restaurování se podíleli i studenti magisterského stupně oborů restaurování kamene a nástěnné malby FR UPa.

 

false
Rozšířit fotografii: 
false