Restaurování monotypů J. Pešincové v Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru

Předmětem restaurování byly dva barevné kruhové monotypy od grafičky a malířky Jaroslavy Pešicové (1935–2015) z roku 1975 z fondu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Jednalo se monotypy provedené olejovými barvami technikou krajkové frotáže. Vzhledem k velkému formátu obou děl se jednalo o nadstandardně náročný restaurátorský zásah provedený ve vysoké kvalitě. Největším problémem díla byla deformace papírové podložky, ztráty a trhliny papírové podložky po obvodu díla. Na jednom z děl se nacházela výrazná zateklina. Dále se na dílech projevil reliéf slepotisku vzniklého technologickým postupem během tvorby. Časově náročné bylo rovnání díla a potlačení zatekliny. Po těchto krocích následovalo zajištění trhlin a uložení a adjustace obou děl do společné krabice.

Rozšířit fotografii: 
false